NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
ZAŠTO JE MORAO DOĆI POTOP
 
1. Evo odgovora glasu. Etika odgovara Dogmatici. Zabludama u dogmama istine odgovaraju zablude u moralnom životu ljudi. Pomračen vid, pomračen i put. Kad je pomračena vizija za istinitoga Boga i Njegov moralni zakon, mrak je pokrio put čovečanstva, i moralna kolebanja i lutanja ispunila su milenijume ljudske istorije.
2. I Gospod vidje da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo na zlo. Priroda kao drvo poznanja dobra i zla pretvorila se u drvo poznanja zla i dobra. Zlo je dakle preovladalo. Šta učini tada Stvoritelj? Ono što bi i svaki razuman domaćin učinio, kad mu se stado ošuga. Kad bi video, posle dugog lečenja, da će mu sve stado od šuge propasti, on bi uništio šugave ovce, a zadržao samo one koje su zdrave, da bi se od njih namnožilo novo stado. Tako i Bog.
3. Bog je pustio potop na zemlju i uništio sav pokvareni i neizlečivo oboleli rod ljudski. Ostavio je samo pravednoga Noja, da se od njega, kao od nekog drugog Adama, razmnoži novo čovečanstvo. Moderni naučnici utvrdili su, da je zaista bio sveopšti potop. Utvrdili su to na osnovu fosila i raznih drugih nalazaka, kao kostura tropskih životinja u polarnim krajevima i obratno polarnih životinja u tropskim krajevima. No, niti su utvrdili niti su mogli utvrditi na osnovu svojih prirodnih zakona uzroke sveopšteg potopa.
4. Zašto naučnici nisu mogli utvrditi uzroke sveopšteg potopa na zemlji? Zato što su tražili te uzroke u prirodnim zakonima, a ne u zakonu moralnom. Zato što je sveopšti potop jedinstveno i neponovljeno čudo u istoriji zemlje i čovečanstva, slično neponovljenom i jedinstvenom čudu stvaranja sveta. A neponovljene događaje u prirodi naučnici ni malo ne vole, jer ne mogu nikako da ih usklade u granice svojih fizičkih prirodnih zakona.
5. Gde onda treba tražiti uzroke potopu? U moralnoj pokvarenosti ljudi i u moći Svemoćnoga, kao što je i pisano: I reče Bog Noju: napuniše (ljudi) zemlju bezakonjima, i evo hoću da ih zatrem sa zemlje. Povreda zakona, ne fizičkog nego moralnog, prouzrokovala je dakle najveći i najkatastrofalniji fizički fenomen u istoriji naše planete i u istoriji našega roda. Šta se onda može reći za sve ostale manje fizičke događaje i fenomene nego da svi oni stoje pod neumitnom vlašću moralnog zakona Božjeg?
6. I fizikoznalci i bogoznalci slažu se u tome, da se zaista dogodio sveopšti potop. Još se slažu i u tome, da je potop morao doći od dugotrajne kiše. Razlika nastaje na pitanju: zbog čega i od kuda je došla ta dugotrajna kiša, koja se nikad više nije ponovila? Fizikoznalci mogu ili ćutati ili odgovoriti: po nekom prirodnom zakonu, nama nepoznatom. Bogoznalci pak, koji ne priznaju nikakve prirodne zakone, lako odgovaraju. Po naredbi Božjoj, a zbog pokvarenosti ljudske; rečju: po moralnom zakonu Božjem. I reče Bog Noju: evo pustiću potop na zemlju, da istrijebim svako tijelo pod ne- bom, u kome ima živa duša; što je god na zemlji sve će izginuti. Tako reče uvređeni sveti Bog Gospod, koji ne podnosi gaženje svoga svetoga zakona.
7. I što reče to i učini. Kako? Pomoću svojih poslušnih, prirodnih stihija i elemenata. Po zamisli i pomisli Gospodnjoj u jedan dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana i otvoriše se ustave nebesne; i udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći… I 6i potop na zemlji… I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sve najviše planine što su pod cijelijem nebom… petnaest lakata (oko 5 metara) dođe voda iznad planina. Tada izgibe sve što se micaše na zemlji i svi ljudi. Samo osta pravedni Noje i koji bijahu s njim u lađi.
8. Logičan zaključak: potop se dogodio po svesnoj i slovesnoj zapovesti Božjoj, a ne po nesvesnim i beslovesnim prirodnim zakonima. Niti je voda pokuljala iz zemlje niti se izlila iz oblaka sama po sebi i od sebe nego po volji Tvorca i Gospodara svoga. Dva su uzročna faktora i treći je sledstveni. Uzročni su faktori: Bog i ljudi, odnosno Božja volja i ljudsko vladanje. Sledstveni faktor je voda koja topi. Pa kad je moralni zakon Božji ovako jasan u najvećem fizikalnom događaju u svetu, jasan je on, za svakoga razumnog čoveka, i u bezbrojnim i svakodnevnim fizikalnim događajima.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *