NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
CARSKI ZAKON
 
Tako apostol Jakov naziva zakon Hristov. Jedinstveni izraz u celom Svetom Pismu (Jakov 2, 8; Kod Pavla ima izraz: zakon Hristov, Gal. 6, 2).
Šta je carski zakon? To je zakon ljubavi. Ovaj se zakon sastoji iz svega dve zapovesti, objavljene čovečanstvu ne od čoveka i ne od angela nego od Mesije, Gospoda Isusa. Ovako je On, od reči do reči, izrekao te dve zapovesti:
Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom.
Ovo je prva i najveća zapovijest.
A druga je kao i ova:
Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
Izrekavši ovaj carski zakon, On ga je odmah doveo u vezu sa starim opširnim zakonom, o kome smo mi do sada govorili, pa je zaključio:
O ovim dvema zapovjesšima visi sav zakon i proroci (Matej 22, 40).
Govoreći o zakonu, nadahnuti Pavle piše Galatima, da se sav zakon izvršuje u jednoj reči. A ta je reč – ljubav.
Kad bi hteli ulaziti dublje u hrišćansku teologiju, mi bi mogli reći, da su oba zakona Hristova. Jer kroz svoju Reč, Slovo, Mudrost, Logos, objavio je Bog i onaj i ovaj zakon, onaj posredno, a ovaj neposredno. Jer se zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postoje od Isusa Hrista, vaploćenog Sina Božjeg, koji je svetlost od svetlosti i Bog od Boga. Onaj zakon mogao bi se objaviti preko posrednika, ali ljubav ne trpi posrednika. Otuda zakon se dade preko Mojseja a ljubav se javi od Isusa Hrista. Drugim rečima: zakon se dade posredno a ljubav se javi neposredno. I jedno i drugo od istog večnog istočnika svakog dobra, a u razna vremena, shodno domostrojsrvu Boga Promislitelja.
No mi ne mislimo ulaziti sada dublje u teologiju, nego ćemo sledovati Novom Zavetu u vrednosnom razlikovanju starog zakona od zakona novoga ili carskoga.
Pre svega nigde u Bibliji nije Bog identifikovan sa zakonom. To jest, nigde nije rečeno: Bog je zakon. Ali je identifikovan sa ljubavlju. Jer je rečeno: Bog je ljubav (I Jov. 4, 8). I tako ljubav je jedno od bitnih imena Božjih. To pokazuje prevashodstvo ljubavi nad zakonom. Gde se ljubav zacari, zakon prestaje. Ne u tom smislu, kao da je u carstvu ljubavi dozvoljeno ubiti, ukrasti i lažno svedočiti, nego da ljubav sama sobom potpuno isključuje i pomisao na ubistvo, krađu ili lažno svedočenje. Kad svane, sunce zamenjuje i zasenjuje sjaj svih noćnih zvezdanih svetila. No to ne znači, da kad se sunce javi zvezde iščezavaju i prestaju postojati. Gle, čim sunce zađe, zvezde zasvetle. Ako je zakon dat kroz Adama, Noja, Mojseja i ostale proroke, dat je kao što je svetlost sunčeva data kroz mesec i zvezde. Ali kad se javi Sunce ljubavi u svoj punoći svoga sjaja, zakon više ne svetli, jer nema potrebe da svetli. Zato Pavle sveti s pravom naziva zakon senkom onih dobara koja će doći (Jer. 1, 10).
U Starom Zavetu o ljubavi se govori vrlo malo, kao u V Mojs. 6, 5; 11, 1; Isusa Nav. 22, 5; Psal. 18, 1; 31, 23, i dr.; Danilo 9, 4. No to su sve proročki svetlaci, naziranja i predskazanja onog carskog svetila, carskog zakona, koji se žudno očekivao.
Ovo su pak reči Novog Zaveta o ljubavi:
Reče Gospod: Ljubite neprijatelje svoje.
Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
Ljubav služi. Ni sin čovečiji nije došao da mu služe nego da služi.
Ljubav spasava. Sin čovečiji nije došao da pogubi duše ljudske nego da spase.
Ko priznaje Boga za Oca, taj ljubi Sina Božjeg Isusa. Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene, jer ja od Boga iziđoh i dođoh.
Ljubav plače za čovekom. Udariše suze Isusu. Onda Judejci govorahu: gledaj kako ga ljubljaše.
Novu vam zapovjest dajem da ljubiše jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako imadnete ljubav među sobom.
Ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju, i otac moj imaće ljubav k njemu; I k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti. Koji nema ljubavi k meni, ne drži mojih riječi.
Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj. Ako zapovijesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi mojoj.
Ovo je zapovijest moja, da imate ljubav među sobom kao što ja imadoh ljubav k vama.
Ljubav se žrtvuje. Od ove ljubavi niko veće nema nego da neko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
Ovo vam zapovijedam da imate ljubav među sobom.
Molitva za ljubav. Oče pravedni, neka ljubav kojom si mene ljubio u njima bude.
Tako je dakle Spasitelj sveta izrekao rečima svoj zakon ljubavi. No taj zakon on je potvrdio delom i primerom.
Ljubav se ponižava. On se ponizio.
Ljubav se raduje dobru. On se radovao dobru.
Ljubav leči. On je lečio.
Ljubav hrani gladne. On je hranio gladne.
Ljubav služi. On je služio.
Ljubav bdi. On je bdio.
Ljubav spasava. On je spasavao.
Ljubav uči i ispravlja. On je učio i ispravljao.
Ljubav plače. On je plakao.
Ljubav nema straha, čak ni od smrti. On nije imao straha.
Ljubav trpi i strada. On je trpeo i stradao.
Ljubav prašta. On je praštao.
Ljubav žrtvuje sebe do smrti. On je žrtvovao sebe do smrti.
Ljubav vaskrsava i pobeđuje. On je vaskrsao i pobedio.
Ljubav uprošćava odnose između Boga i ljudi, i ljudi među sobom. On je uprostio te odnose.
Ljubav obnavlja i pojačava život. On je obnovio i pojačao život.
Ljubav je svetlost. On je svetlost svetu.
Ljubav je neodoljiva. On je neodoljiv.
Ljubav je večna. On je večan.
Apostoli Hristovi razumeli su pravilno i reč i primer svoga Učitelja i Gospoda. Njegovu reč oni su verno predali i njegovom primeru neustrašivo sledovali.
Ovako su ovi besmrtnici govorili o ljubavi ili carskom zakonu:
Apostol Jakov: Ako zakon carski izvršujete po Pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite.
Apostol Petar: Prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha.
Da pokažete… u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
Apostol Jovan: Koji drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena.
Koji ljubi brata svojega, u vidjelu živi, i nema sablazni u njemu.
Ne ljubite svijet ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu.
Po tome poznasmo ljubav što on za nas dušu svoju položi, i mi smo dužni polagati duše za braću.
Dječice moja, da se ne ljubimo riječju ni jezikom nego djelom i istinom.
Ljubav je od Boga, i svak ko ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga.
A koji nema ljubavi, ne poznaje Boga. Jer je Bog ljubav.
On pokaza ljubav k nama i posla sina svojega da očisti grijehe naše.
Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
Ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji.
Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji, i Bog u njemu stoji.
U ljubavi nema straha. Savršena ljubav izgoni strah napolje.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo, a zapovijesti njegove nijesu teške.
Apostol Juda, brat Gospodnji: Ljubazni, držite sami sebe u ljubavi.
Apostol Pavle: Ljubav Božija izli se u srca naša Duhom svetijem.
A Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još dok bijasmo griješnici umrije za nas.
Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga, ili gonjenje, ili glad, ili Golotinja, ili strah, ili mač?
Znamo da onima koji ljube Gospoda sve ide na dobro.
Ljubav da ne bude lažna.
Bratskom ljubavi budite jedan drugom ljubazni.
Ko ljubi drugoga, zakon ispuni.
Ljubav ne čini zla bližnjemu.
Dakle ljubav je izvršenje zakona.
Što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji njega ljube.
Ako jezike čovečije i anđelske Govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni i praporac koji zveči.
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
A sad ostaje vjera, nada i ljubav, ovo troje, ali je ljubav najveća među njima.
Vjera koja kroz ljubav djeluje.
Di bi poznali pretežniju od razuma ljubav Hristovu.
Bog mi je svjedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista.
Svrh svega obucite se u ljubav koja je sveza savršenstva.
Jednom rečju u ljubavi je sav zakon. I nad ljubavlju nema zakona kao što nad Bogom nema boga. Jer – Bog je ljubav.
I tako carski zakon Novog Zaveta Božjega prevazilazi moralni zakon Starog Zaveta kao nebo što prevazilazi zemlju. Hristos je svršetak zakona, veli sveti Pavle apostol.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *