NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
MORALNI ZAKONI I TZV. SOCIJALNI ZAKON
 
1. Kakav zakon vlada ljudskim društvom, bilo manjim ili većim, bilo jednim ili svima? Sociolozi modernog vremena trudili su se da pronađu taj zakon. No jedino što je za pohvalu kod njih, to je trud njihov ali ne i rezultat. Jer udaljeni od Boga moraju biti udaljeni i od istine.
2. Ako je koji od njih i verovao u Boga, verovao je u Boga udaljenoga, koji je stvorio svet ali i pustio ga da se koluta bez Njegovog daljeg dejstva i sadejstva. U glavnom svi su oni bili očarani tzv. prirodnim zakonima kao i moderni istoričari. Otuda su oni, ovi sociolozi, govorili istim žargonom fizike i fiziko-biologije kao i istoričari. Govorili su dakle i pisali o evoluciji društva, društvenih jedinica i ustanova, podvodeći sve pod svemoć prirode, podneblja, okoline, prilika, geografskih i geoloških, lične utakmice, zanimanja, veštine itd.
3. Tako su mislili da su otkrili neke naročite socijalne zakone, koji upravljaju pojedincima, porodicom i širom društvenom zajednicom. Naravno da je teško bilo naći dvojicu ili trojicu među njima koji bi bili saglasni u istim postavkama i pretpostavkama. Otuda se i govori o sociologiji ovoga i toga i onoga sociologa. Moglo bi se reći: koliko sociologa toliko i sociologija. Toliko dakle i raznih definicija socijalnih zakona.
4. U stvari ne postoje nikakvi socijalni zakoni koji bi bili nezavisni od moralnog zakona. Isto kao što ne postoje nikakvi fizički niti istorijski zakoni, tako ne postoje ni zakoni socijalni.
5. Božja reč, zabeležena u Svetom Pismu Božjem, uči nas da sreća i nesreća jednoga čoveka, jedne porodice, potomstva i društva zavisi od izvršenja ili gaženja moralnog zakona Božjeg. Pokazao ti je (Gospod), čovječe, što je dobro. I šta ište Gospod od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim (Mihej, 6, 8).
6. Pre svega društvo počiva na porodici. A porod je od Boga. Djeca, porod dar je od Njega (Ps. 127, 3). On od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima (Ps. 113, 9). Ali i bezdetnost je od Boga. Ja ću učiniti da budu bez djece, govori Gospod kolenu Jefremovu (Os. 9, 12). Gospod zatvara matericu (I Sam. 1, 6). Od blagoslova Božjeg dakle zavisi porod, a od poroda svako ljudsko društvo.
7. Porodica je srećna gde se roditelji ne greše o zakon Božji i gde deca poštuju roditelje svoje. U tom slučaju blagoslov je Božji na porodici, i kupa raste i napreduje. Ako li se roditelji ogreše o zakon Božji, i ne pokaju se pre smrti, Bog pohodi grijehe otaca na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena (II Mojs. 34, 7). Zbog greha cara Saula pogiboše mu sinovi: Jonatan i Isvostej, a unuk mu Mefivostej, rođen hrom u obe noge, primaše hranu sa tuđe trpeze (II Sam. 9). Car Solomon zgreši Bogu i zlo postiže sina njegovog Rovoama, i bi kao prokletstvo na unucima i praunucima njegovim. No uporedo s tim dejstvovao je i blagoslov Božji zbog Davida, oca Solomonova, te se dinastija produžavaše do kraja.
8. Kao i Dekalog tako i svi detaljni zakoni Božji i zapovesti nose isključivo moralni karakter. I u socijalnom pogledu kao i u svakom drugom. Evo nekih od tih zakona i zapovesti:
-Ne kradite, ne lažite i ne varajte bližnjega.
-Ne kunite se krivo imenom mojim.
-Ne zakidaj bližnjega i ne otimaj mu.
-Plata nadničareva da ne prenoći kod tebe.
-Nemoj psovati gluva, niti pred slijepca metati što da se spotakne; boj se Boga.
-Ne čini nepravde na sudu, i ne gledaj što je (neko) siromah niti se povodi za bogatim.
-Ne idi kao napadač, i ne ustaj na krv bližnjega svojega.
-Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojemu, slobodno iskaraj bližnjega svojega i nemoj trpeti grijehe na njemu.
-Ne budi osvetljiv.
-Pred sijedom glavom ustani.
-Mjerila neka su vam prava (za dužinu, za težinu i za tečnost).
-Kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvim, niti pabirči po žetvi, nego ostavi siromahu.
-Došljaku nemoj činiti krivo.
-Nemojte cvijeliti udovice i sirote. Ako li koju ucvijeliš u čem god i poviče k meni, čuću viku njezinu i raspaliće se gnev moj i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaša djeca sirote.
-Kad daš u zajam novac siromahu, ne udaraj na nj kamate.
-Ako uzmeš u zajam, vrati.
-Nemoj psovati sudija, i o starješini naroda svojega ne govori ružno.
-Od letine svoje i od stoke svoje prinesi meni prvine.
-Nemoj hvatati vjere s idolopoklonicima ni s bogovima njihovijem.
-Ne idi za množinom na zlo, i na sudu ne govori povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda.
-Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin, a sedme godine ostavi je neka jedu siromasi.
-Ako nađeš vola neprijatelja svojega gdje je zalutao, odvedi ga k njemu.
-Ne uzimaj poklone, jer poklon zaslepljuje.
-Otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu (sve dovde navedno je iz II i III knjige Mojsejeve).
9. Nije li ovo jasniji i očigledniji zakon od svih takozvanih socioloških zakona modernih sociologa? I nije li ovo isključivo moralni zakon?
10. No da bi još jasnije i očiglednije pokazali apsolutnu moć moralnog zakona u jednome društvu, navešćemo još i sledeće:
-Ne odreci dobra onima kojima treba kad možeš učiniti.
-Prokletstvo je Gospodnje u kući bezbožnikovoj a stan pravednički blagosilja (Gospod).
-Sa žene bludne spada čovjek na (suh) komad hleba.
-Zbog bluda dopada čovjek muke i ruga i sramote (a ne zbog „ekonomske nejednakosti“ niti zbog „neprosvećenosti masa“).
-U mene je bogatstvo i slava, dobro i pravda.
-Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti.
-Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju.
-Kad dođe oholost, dođe i sramota.
-Podašna ruka biva bogatija.
-Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće.
-Dobar čovjek ostavlja našljedstvo sinovima sinova svojih, a grješnikovo imanje čuva se pravedniku.
-Pravdom se utvrđuje presto.
-Ko se ruga siromahu, sramoti Stvoritelja njegova.
-Grabež bezbožnijeh odnijeće ih.
-Lažni svjedok poginuće.
-Milost je bolja nego srebro i zlato.
-Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Bog stvorio.
-Ko čini krivo siromahu, da umnoži svoje, zacijelo će osiromašiti.
-Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti.
-Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi, Jer je jak Osvetnik njihov. (Navedeno iz Priča Solomonovih.)
11. Prestup Božjih zapovesti jeste greh, a plata za grijeh jeste smrt (Rim. 23, 1). Zato je i rečeno u Zakonu:
-Ko opsuje oca ili mater, da se pogubi.
-Ko učini preljubu, da se pogubi.
-Kći sveštenikova koja se oskvrni bludom, neka se ognjem spali.
-Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.
-Ko ubije čovjeka, da se pogubi, itd. Naravno, ako ga ljudi i ne pogube po svojim zakonima, i ako se prestupnik ne pokaje, biće mu svakako plata za grijeh smrt na ovaj ili na onaj način. Jer zakon moralni nije manje precizan i oštar nego li takozvani prirodni zakon, koji je u stvari samo slika ili simvol univerzalnog moralnog zakona Božjeg.
12. Zakon moralni – to i jeste zakon socijalni. Taj zakon nije niko od ljudi ni pronašao ni otkrio, nego ga je Bog dao ljudima. Od ispunjenja ili gaženja moralnog zakona Božjeg zavisi blagoslov ili prokletstvo jednoga društva, kako malog tako i velikog. Jedno društvo raste i napreduje i živi srećno, ako je blagoslov Božji na njemu; pada, pak, propada i iščezava, ako je prokletstvo na njemu.
13. I tako sudba jednog čoveka, ili jedne porodice, ili familije, ili društva, ili grada, ili sela, ili naroda, može se shvatiti i razumeti samo u svetlosti i na merilu Božjeg blagoslova ili prokletstva. Od čega pak zavisi blagoslov i prokletstvo, iscrpno je navedeno u 27. i 28. glavi V knjige Mojsejeve.
14. Ako bi se napisale hiljade knjiga političkih i socijalnih zakona, bez moralnog zakona i na suprot njemu, anarhija ljudskog društva postala bi neizbežna. Moralni zakon pak sam po sebi, prost i jednostavan, dovoljan je branik ljudskog društva i života od anarhije. Jer moralni zakon Božji jeste u isto vreme i politički i socijalni zakon.
15. Otuda svi takozvani politički i socijalni zakoni moraju u osnovi, u duhu i suštini, biti moralni zakoni, da bi se uopšte mogli tim imenom zvati. Oni su parafraza moralnog zakona Božjeg, razgranjenje njegovo, radi praktične primene na sve slučajeve i okolnosti života ljudskog.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *