NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
ZAKON U PRIMENI
 
1. Pod prizmom moralnog zakona Božjeg opisuju nam bogonadahnuti proroci i hroničari sudbu naroda Izrailjeva od početka do kraja. Događaji se ređaju kao žive slike na platnu, i na svima tim događajima, radosnim ili bolnim. jasno se obeležava neumitno dejstvo zakona moralnog. Nije istorija toga naroda slučajno i besciljno „utrpana“ u Svetu Knjigu Božju, kao što misle mnogi zapadni teolozi i kritičari, nego celishodno, po najvišem promislu, da bi se na istorijskoj sudbi jednoga naroda ilustrovalo dejstvo moralnog zakona Božjeg, radi pouke svima narodima.
2. Evo primera. Krađa, Osma zapovest zakona Božjeg glasi: Ne ukradi. Kada Isus Navin osvajaše zemlju Hanansku, ukrade jedan vojnik neke stvari, i zbog te krađe cela vojska pretrpe velike poraze. Ahav, sin Harmijin iz kolena Judina ukrade jedan neprijateljski plašt i jednu količinu srebra i šipku zlata, i sve to zakopa pod zemlju. Posle toga posla Isus Navin oko 3000 ljudi da osvoje grad Gaj. Pa iako u Gaju beše malo oružanih ljudi, oni odbiše vojsku Izrailjevu, pa je pojuriše izvan grada, sustigoše i sve posekoše.
3. Greh ih je posekao, a ne mala četa neprijateljska. Tako je Bog i objasnio vojskovođi Navinu govoreći: Zgriješio je Izrailj, i prestupio je savjet moj, jer uzeše od prokletih stvari, i ukradoše i zatajiše. Po svima prirodnim zakonima i vojničkim računima 3000 Izrailjaca trebalo je da lako osvoje grad Gaj. Ali pošto ne postoji nikakav prirodni zakon, to je jasno, da je povreda moralnog zakona, jedinog postojećeg zakona, rezultirala u pogibiji jedne jače vojske i u gubitku bitke.
4. Idolopoklonstvo. Po smrti Isusa Navina, nasta novi naraštaj u Izrailju koji se ne sećaše Božjih dobročinstava, te sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima, tj. lažnim neznabožačkim božanstvima, i ostaviše Gospoda Boga otaca svojih. Zbog toga ih Gospod Bog predade u ruke neprijateljima njihovim, koji ih potirahu i ugnjetavahu.
5. I to ne jedanput. Sav drugi period vladavine Sudija nad Izrailjem ispunjen je sa tri glavna događaja, koji su se neprestano i naizmenično ponavljali. Ta tri događaja jesu: otpad Izrailja od Boga, kazna Božja u vidu robovanja pod tuđincima i kajanje naroda sa vapijenjem k Bogu za izbavljenje; pa opet otpad, pa kazna, pa kajanje sa vapijanjem; pa opet i opet to isto.
6. Čovek se mora diviti Božjem strpljenju i milosti i čuditi lukavoj i kolebljivoj duši naroda Izrailjeva. Čim bi Bog izbavio taj narod i darovao mu slobodu, narod bi odmah počeo prljati slobodu otpadom od Boga istinitoga i klanjanjem hananejskim idolima: Valu, Astaroti, Veritu, i fantastičnim božanstvima sirskim i sidonskim i moavskim i filistejskim. Tome bi neizostavno sledovalo robovanje. A čim bi se narod počeo patiti, zavapio bi k Bogu pravome za pomoć. Tek što bi pokajani Izrailj zavapio k Bogu, Bog bi podizao izbranoga čoveka, sudiju, i kroz njega odgonio neprijatelja i oslobođavao zemlju svoga naroda. I kad im Gospod podizaše sudije, bijaše Gospod sa svakim sudijom i izbavljaše ih od neprijatelja njihovih.
7. Preljuba. Pretposlednji sudija u Izrailju beše starac po imenu Ilije. Njegovi sinovi, Ofnije i Fines, činjahu preljubu sa ženama koje dolažahu svetinji Kovčega Zaveta radi molitve i prinošenja žrtve. Svojim razvratom otpađivahu ovi zli sinovi narod Gospodnji od svetinje. I dođe čovek vidovit, koji izobliči zle sinove pred njihovim starim ocem, i reče proričući: U jedan dan poginuće obojica, I to se uskoro dogodi. Još mu proreče, da će i njega snaći zlo i sve potomstvo njegovo: Neće biti starca u domu tvojem do vijeka. Sav podmladak doma tvojega umiraće u najboljim godinama.
8. Tako i preko deteta Samuila, docnijeg sudije, otkri Bog nameru da kazni Ilijine sinove, sav dom Ilijin pa i samoga Ilija, koji je znao za nevaljalstvo svojih sinova pa im nije zabranio. Odmah po tom izvrši se reč Gospodnja. Filistejci udariše na Izrailj, oteše Kovčeg Zaveta, Ofnije i Fines pogiboše. Čuvši za to starac Ilije pade, slomi vrat i umrije.
 
 

 
 

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *