NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Dela savremenih teologa » NIHILIZAM

NIHILIZAM

 

NIHILIZAM
 

JEVGENIJEV NACRT
„CARSTVA ČOVEKA I CARSTVA BOGA“

 
Uvod. Savremena situacija: svet i Crkva.
 
DEO I. Dva Carstva, njihov izvor i njihova vlast
Glava 1. Dve ljubavi, i dve vere: svet, i Bog.
Glava 2. Vlast sveta, i vlast Hrista.
 
DEO II. Carstvo čoveka u modernom dobu
Glava 3. Moderno doba u interpretaciji Pravoslavnog Hrišćanstva.
Glava 4. Svetovni idoli modernog doba.

I. Kultura i civilizacija u svetlu Pravoslavne Hrišćanske duhovnosti.
II. Nauka i racionalizam u svetlu Božanske Mudrosti.
III. Istorija i progres u svetlu Pravoslavnog Hrišćanskog bogoslovlja istorije.
 

DEO III. Stari Poredak i „novi poredak“
Glava 5. Stari Poredak: Pravoslavna Hrišćanska Imperija.
Glava 6. Dolazak „novog poretka“: Revolucija modernog doba.
Glava 7. Koren Revolucije: Nihilizam.
Glava 8. Cilj Revolucije: anarhično hiljadugodišnje carstvo.
 
DEO IV. Pravoslavna Hrišćanska duhovnost i „nova duhovnost“
(otprilike četiri glave)
 
DEO V. Kraj Dva Carstva
Glava 13. „Novo Hrišćanstvo“ i Carstvo Antihrista.
Glava 14. Carstvo Nebesko.
 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *