NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

 

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE
 

 
ŠTA JE „NJU EJDŽ“ (NEW AGE)?
 
Kultura „Nju ejdža“ (novog doba) – to je bezlični kolektivizam, greh kao životna norma (greh briše crte ličnosti). Za ovu kulturu Bog nije ličnost, već „kosmička prvobitna svest“, „kosmička energija“. Oni ne odriču Hrista, no za njih je On u istome redu sa Budom, Hermesom, Krišnom. Kosmički Hristos će doći da bi nam pomogao da se oslobodimo od ograničenja ovoga stvorenoga sveta i sjedinio sa Božanskom energijom u kojoj mi nalazimo svoje dovršenje. Bog nije ličnosno biće i čovek nema potrebe za posrednicima – u Crkvi, u dogmatima, u Sv. Tajnama, u jerarhiji da bi se sreo sa Njim. Treba se samo „otvoriti“ Njemu.
Taj na hrišćanske vere – Bog, posla Sina Svoj ega Jedinorodnog da bi podelio sa nama naš život, naše radosti, stradanja i smrt; i posvedočio samim tim veliku ljubav prema ljudima. U ovoj tajni mi dostižemo najdublje tajne ličnih odnosa sa ličnim Bogom.
Kultura „Nju ejdža“ nudi nam suprotno: slivanje sa bezličnim božanstvom; otuda sledi ili idolopoklonstvo, obožavanje prirode, energije – panteizam ili infatilna svest, različite sekte, „gurui“… pri ovome adepti „New age“-a nazivaju Božansko Duhom, ljubavlju. No, mi poznajemo Boga i sozercavamo Ga kao Božansku ličnost, a ne kao oličenje kosmičkih sila.
Duh Sveti savršava u nama i sa nama delo Vaskrsenja Hristovog. Bog je za nas zajednica ljubavi. Mi stupamo u tu zajednicu učeći se da volimo, nadahnućem i pomoću Duha Svetoga. Mi se ne stapamo sa silama prirode; nego trudom, razmišljanjem, molitvom, pokajanjem, životom po zapovestima Božijim produžavamo delo Hristovo.
Za „Nju ejdž“ svako se može neposredno pogruziti u Božansko bez posrednika, zato što nas ono okružava sa svih strana. Sve prethodne religije sveta za njih su ograničene. Tim više oni priznaju sve različite puteve: oni su dobri, samo ako nekome odgovaraju.
Iz ovoga proizilazi i tzv. „pravilno mišljenje“ da se čini ono što je ugodno, ne stešnjavajući sebe nikakvim moralnim ograničenjima

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *