NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

 

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE
 

 
INN[1] i pečat antihristov
 
Govori se da su u brojevima „INN“ ukodirane tri šestice kao i u štrih kodovima, tj. crtama utisnutim na svakojrobi u prodavnicama. I zato ko prima (prihvata) „INN“, taj prima pečat antihrista. A šta da činimo, ako nas uskoro i na posao ne budu primali bez „INN“? Možda su već nastupila vremena, kada već niko ne može ni da kupuje, ni da prodaje bez pečata? I možda hrišćani treba da se povuku u šume i pustinje?
 
N. Bulavina, G. Moskva
 
Odgovor: Mnogo je već napisano o ovome, i bogoslovske komisije su saborovale tim povodom i Svjatjejši Patrijarh je istupao. I evo sada – novog talasa.
Da, mi preživljavamo apokaliptički momenat istorije i teško nama ako mi toga nismo svesni. Potrebno je rasuđivanje kao najviša vrlina bez koje sve ostale dobrodetelji gube značaj, a neophodno je i osećanje ravnoteže i u bogoslovlju i u duhovnom životu. Trebalo bi da se uvek sećamo ovih reči Sv. Atanasija Velikog, zato što je put hrišćanina – put krsni, put tesni. Put kroz mreže i opasnosti, pored bezdana koji se otvaraju i s leva i s desna. Korak u stranu, kako u levo, tako i u desno, može biti smrtonosan.
Nužni su trezvenost i rasuđivanje, te ne treba mešati stajanje na ivici bezdana sa samim bezdanom i ne treba prizivati na podvig mučeništva i ispovedništva tamo, gde Bog to ne traži.
Moglo bi se mnogo govoriti na ovu temu, no istaknimo ovde jednu misao. U duhovnom životu treba da bude poredak. Postavi prvo na prvo mesto i sve ostalo će zauzeti svoje mesto – kažu sveti oci. A ako je sve obratno – tada će sve biti ukrivo i ukoso i u besporetku.
U ovom slučaju reč je o simboličkom broju 666 koji je prisutan, kako su ubeđeni mnogi i u kodu „INN“. Svi znaju da je ovaj broj sam po sebi neutralan. Na primer, u Bibliji postoji stranica 666 i niko je ne cepa. No, kada se o ovome broju pridodaje odgovarajući smisao, on postaje simbolom bezakonja.
Šta je važnije za nas – simbol ili sadržaj ovog simbola? Kakav je taj sadržaj? Ja sam već imao prilika da govorim i pišem na ovu temu, no smatram neophodnim da podsetim:
Svet je stvoren Bogom za 6 dana. Sedmoga dana, kada je Bog otpočinuo od svojih trudova, svet se osveštava i tek tada dobija svoje istinsko (stvarno) značenje. Zato na jeziku Biblije, broj 7 označava osveštavanje stvorenog sveta, a broj 6 označava savršenstvo tvari (stvorenog) bez Boga. Ovde je i tajna palog anđela koji je dobio od Boga savršene darove, ali je hteo da ih ima nezavisno od Njega. Ovo je broj greha, kako kažu Sveti Oci, zato što je šestog dana proizašao pad Adama i Eve u greh. I Hristos je bio raspet na Golgoti u „šesti dan i šesti čas“.
Broj 666 označava težnju čovečanstva da dostigne savršenstvo bez Boga i to odjednom u sferi ličnosti, u sferi društva, pa čak i u samoj Crkvi (Apostol Pavle piše u Drugoj poslanici Solunjanima, da „čovek bezakonja“ sedi, predstavljajući se kao Bog i to ne tamo negde, već u hramu Božijem).
Broj 666 – to je trajno odricanje od Boga, tj. greh prihvaćen kao norma u ličnom, društvenom i crkvenom životu. Mi vidimo, kako se danas život čovečanstva ispunjava ovim. Postoji zakon jedinstva forme i sadržine, ali je potrebno znati gde je glavno, a gde je sporedno. Gde je spoljašnje i gde je unutrašnje.
Sveti Jovan Bogoslov piše: „Ko ima um neka izračuna broj zvjeri, jer je to broj čovjekov“ (Otkr. 13,18). „Broj čovjekov“ jeste ono što čovek hoće da dostigne bez Boga. A „imajući um“ – to je Crkva Hristova. Crkva „ima um Hristov“ (1 Kor. 2,16) i zato je dug Crkve – da se protivi ispunjavanju „broja čovječevog“ đavoljim sadržajem.
Postavite sebi pitanje: čemu se vi protivite? Razvraćenom značenju broja 666 ili je vaša revnost samo o formi, o simbolima i samome broju?
Gospod je sa gnevom govorio o licemerima koji čiste spoljašnje, a zaboravljaju na unutrašnje: „Licemeru slijepi, očisti najprije unutrašnji sasud da bi bio i spolja čist“ (Mt. 23, 26).
Od života do smrti je jedan korak. I od velikog do smešnog je takođe jedan korak. Nekada sam pitao jednog od boraca protiv INN: „Kako vi kupujete u prodavnicama ako su na svim proizvodima štrih – kodovi (utisnute crtice)? On je odgovorio: „A mi po blagoslovu našeg starca odlepljujemo nalepnice sa štrih – kodovima i osenjujemo ih krsnim znamenjem“. I eto šta je duhovni život?!
Mislim da se za mnoge, na žalost, ova tema javlja zamenom za stvarni duhovni život. U ruskoj svesti je prisutan takav psihološki fenomen spajanja traženja harizmatičnog sa preuveličanom ocenom spoljašnjih znakova i simbola. Očigledno je da se i ovde đavo umešao i on svom snagom nastoji da usmeri pobožnosp naroda u lažnom smeru.
Neka niko ne sumnja da graditelji globalizma misle ne samo o Rusiji, nego pre svega o tome šta se dešava sa Ruskom Pravoslavnom Crkvom – jer je u njoj sva duhovna sna ga ruskog naroda. Ako nju razruše, tada se ni o čemu ne može govoriti, jer bi sa uništenjem Crkve, ruski narod prekinuo svoje etničko postojanje.
Mi znamo da postoje svetski „centri mozgova“ sa stručnjacima za rusko pitanje, za 1917, 1991, 1993,1996. i za našu savremenost. No, više od svega njih interesuje Pravoslavna Crkva. Oni postojano razrađuju tehnologiju manipulisanja masovnom svešću uz pomoć elektronskih medija itd. I to ne samo u vreme izbora.
Milioni dece se razvraćuju danas. I čitav naš narod koji je poput dece, takođe je opijen i razvraćen. Tako se razotkriva „broj zveri“ u našoj svakodnevici. Zašto ne posmatramo ravnodušno kako ginu za navek naši bližnji, i ne činimo ono što je u našoj moći? A zato ćemo biti osuđeni na Strašnom Sudu, po reči Hristovoj:
„Kada ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni Meni ne učiniste“ (Mt. 25, 45).
Zašto mi ne razlikujemo gde je spoljašnje, a gde unutrašnje? Ako vi ne primite ovaj broj, neprijatelji Rusije će vam predložiti neki drugi, na primer 888. A kada se život ispuni do kraja bezakonim sadržajem, taj vaš 888 će se kao na elektronskoj tabli, zameniti brojem 666.
Eto o čemu je nužno razmišljati – ne prosto o broju i simbolu samome po sebi, već o tome kakav je sadržaj tih simbola. U protivnom možete se naći zapečaćenim tim istim pečatom bezakonja, protiv koga mislite da se borite.
 


 
NAPOMENE:

  1. Lični poreski broj u Rusiji (individualniй nalogovoй nomer – na ruskom)

Jedan komentar

  1. Branko Milošević

    Kakav nesuvisli odgovor. Zbog jezuitskog duha u visokim slojevima društva i crkvenim velikodostojnicima Poslat je ovaj sveti čovek. Toliku mržnju koju pokazuju komunisti, zapadni liberalisti i ekumenisti i toliki sklad u mišljenju zapanjuje i osvešćuje.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *