NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

 

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE
 

 
O ZNAČENJU REČI: „DAJTE ĆESARU ĆESAREVO, A BOGU BOŽIJE „
 
Sada mnogi vole da pominju jevanđeljske reči: „Podajte ćesaru ćesarevo“, prikrivajući njima svoje izdajstvo i želju da čine što im je ugodno.
 
A. Kulakovskij, G. Moskva
 
Odgovor: Ima reči koje menjaju tok istorije. Takve su i reči Hristove: „Podajte ćesaru ćesarevo, a Bogu Božije“. One određuju odnos između religije i politike, između Crkve i države, i daju hrišćanstvu usmerenost, načelno drugačiju od islama na primer.
Gde je i kada izgovorio Hristos ove reči koje su postale zakonom? U Jerusalimu, nekoliko dana pre Svojih krsnih stradanja, kada se sa raznih strana sve činilo da se izbave od Njega i iskompromituju Ga. Zamka je bila napravljena vrlo vešto. Platiti porez imperatoru, rimskoj okupacionoj vlasti, značilo je priznati je kao zakonsku vlast. Međutim, „fundamentalistički“ nastrojeni Jevreji su bili protiv toga; oni su pretpostavljali teror, oružanu borbu protiv Rimljana. Mnogi od njih su završili život na krstu, kao dva razbojnika kažnjena istovremeno sa Gospodom.
Fariseji koji su postavili pitanje Gospodu, bili su za kompromis: radi očuvanja mira trebalo je platiti poreze, smatrali su oni. A kada dođe Mesija, On će osloboditi narod Svoj od rimskog iga. Ako Hristos objavi Sebe Mesijom, On je dužan da odbije plaćanje poreza. A ako On tako učini, oni Ga mogu predati Rimljanima kao buntovnika. Ako On ne uradi tako, onda On nije obećani Iskupitelj. Gospod videći njihove namere, razobličava njihovo licemerje: „Pogledajte rimsku monetu. Zar ne vidite na njoj lik i potpis rimskog imperatora? Zašto uzimate ovaj novac u ruke, kada je Jevrejima zabranjeno izobražavanje čoveka? Moneta pripada imperatoru, onda je i njemu podajte! No, mnogo bi bilo bolje da date Bogu, ono što njemu pripada“.
Ovim rečima Hristos je razdelio jednom i zauvek politiku i religiju, služenje državi i služenje Bogu. Imperator je prinuđavao da mu se klanjaju kao Bogu, poslušnost njemu bila je kult. Svi diktatori su nastojali zavladaju ne samo parama svojih podanika, već i njihovim dušama. Oni su hteli da ovladaju čitavim čovekom. U potpunosti. Tako je postupio Hitler i tako je postupio Staljin. Eto zašto im je Crkva Hristova bila mrska. S jedne strane Hristos je tražio od Svojih učenika da se povinuju građanskoj vlasti, čak iako se radi o tuđinskoj vlasti, poput rimske okupacione vlasti. S druge strane, On jasno govori da čovek treba da se klanja samo Bogu: davati Bogu Božije. Na monetama je lik i potpis imperatora, onda ih podajte njemu, zato što one pripadaju njemu. A vi nosite u sebi lik Božiji, obraz Božiji, jer je čovek stvoren po obrazu Božijem. Onda podajte vaša srca, vaš život Onome, Kome oni i pripadaju.
„Podajte ćesaru ćesarevo, a Bogu Božije“. Ove reči nam uvek napominju da je čovek veći od ekonomije, para, politike. Oni su takođe važni, ali sve treba da bude na svome mestu. Oni su samo sredstva i nikada ne mogu biti smislom i ciljem ljudskog života ili kako bi rekli sv. Oci: postavi prvo na prvo mesto, pa će ostalo samo doći na svoje mesto.
 
 

 
 

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *