NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

 

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE
 

 
O GRANICAMA POSLUŠNOSTI VLASTI
 
U Svetom Pismu je rečeno da je svaka vlast od Boga. Ovo nam se stalno napominje u vezi sa bezakonjima sadašnjeg rukovodstva. Takođe se Govori da su znamenite reči apostola Petra: „Boga se bojte, cara poštujte“ napisane pri bezbožnom Neronu – da li to znači da i nepoštenu vlast treba poštovati? A ako nas vlast primorava da idemo protiv Boga, je li i to takođe od Boga? Možemo li se ponašati kako nam godi, očekujući da će Bog sve pokriti? Sve češće se čuju optužbe naračun Crkveo „novom duhovenstvu“ koje srasta sa „novorusima“. Sigurno da tu ima mnogo zlobe i kleveta ali gde ima dima ima i vatre. A šta da kažemo za mučenike koji su (istovremeno) osuđivali cara i za one apostole koji ga nisu slušali, a nama govore da ga poštujemo? Gde je granica poslušanja vlasti za nas?
 
M. Klimov, G. Orel
 
Odgovor: Apostol Pavle piše da je državna vlast (uglavnom rimska vlast), ustanovljena radi toga da bi bila oruđe u rukama Promisla Božijeg, da bi spasla svet od haosa (Rim. 13, 16). „Jer Njime bi sazdano sve, što je na nebesima i što je na zemlji, što je vidljivo i što je nevidljivo, bilo prijestoli ili gospodstva ili načalstva ili vlasti: sve je Njime i za Njega sazdano“ (Kol. 1, 16). Kada ne bi bilo državne vlasti, uči apostol Pavle, to bi se svet raspao u param parčad. Ovo vrlo dobro znaju oni koji hoće da razruše bilo koju državu, a zatim unište narod. Razrušiti vlast – znači dopustiti haos u svetu.
Sveto Pismo nas uči da je svaka vlast Bogom ustanovljena. Oni koji se protive vlasti, protive se Bogu i navlače na sebe gnev Božji. Dakle, nezavisno od toga ko se nalazi na vlasti, hrišćani su dužni da budu poslušni toj vlasti kao Božijem ustanovljenju. Nebitno je da li vlast svesno ili nesvesno ispunjava ovu Božansku funkciju – čuvanja sveta od haosa – hrišćani su prizvani da joj pomognu u ovom vrlo važnom služenju, čak iako je na vlasti Neron, gonitelj hrišćanske Crkve.
A kada vlast primorava hrišćanina da postupi protiv vere i istine, pravičnosti i savesnosti, tada nam priliči da poslušamo reč Božiju koja kaže da treba da slušamo više Boga, nego li čoveka. U takvim slučajevima poslušanje vlasti postaje neposlušanje Bogu. U svim ostalim slučajevima dužni smo da joj budemo poslušni. Kada je ovo poslušanje istinsko, Bog otkriva Samoga Sebe za ispunjavanje Njegovih zapovesti.
Mi treba da razmislimo i o odgovornosti onih koji su na vlasti i o tome kako se ostvaruje vlast. Svi mudraci govore da pre nego što naučimo da upravljamo drugim ljudima, nužno je naučiti upravljanje svojim sopstvenim strastima. To znaju čak i neznabošci. Hrišćani su svesni toga još dublje: (Gal. 5, 24-25)
24. „A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa strastima i željama.
25. Ako Duhom živimo, po Duhu i da hodimo“.
 
Ko je Hristov dužan je da „raspinje plot svoju“ i ako hoće da ispunjava vlasti istinski, u Bogu, po hrišćanski.
Potpuno je jasno da je nedovoljna visoka lična moralnost za ostvarivanje vlasti (npr. u Crkvi). Nedovoljno je svešteniku ili episkopu da bude samo blagočestiv. On mora da ima i osobene darove blagodati Božije, zato što od njega zavise putevi drugih ljudi. Potrebna je i razboritost i takvo poslušanje Božje vlasti, znanje Volje Božije do koje se dolazi podvigom.
Velika je odgovornost „obučenog u vlast“ za ono što se dešava sa narodom. Sveti Oci kažu da će vladar davati odgovor pred Bogom za to što na primer nije zaštitio svoj narod u vreme opasnosti, bilo zbog malodušnosti ili iz bilo kog drugog razloga. On je odgovoran pred Gospodom ako uvuče svoj narod u nepravedan rat. Kako je strašna kazna za prolivanje nevine krvi čak i jednog čoveka! A koliko je tek strašna kazna kada se proliva krv mnogih i čitavog naroda, upravo zato što vladar tog naroda postupa nepravedno i neodgovorno! Vlast koja mu je dana od Boga on okreće protiv Boga i naroda koji mu je poveren. Zbog zloupotrebljavanja vlasti dolazi novo zlo: pobune i provale narodnog gneva. Ponekad se i sama priroda buni požarima, zemljotresima, burama i upozorenjima da vlast potire (uništava) osnove života, pravednosti i poretka na kojima je dužna da počiva.
Bezbožan vladar pričinjava zlo ne samo jednome čoveku, već celom narodu. Ovo zlo može biti nasilje – pripremanje večne smrti za milione ljudskih duša. Ovde se stepen odgovornosti vladara još povećava u odnosu na prolivanje nevine krvi.
Sveti Tihon Zadonski je proročki govorio da je ne samo vlast nego i oni koji su pod vlašću odgovorni za sve što se događa u otačstvu i u svetu. Dolazi vreme, kaže on, kada će ne samo svaki čovek dužan biti da se moli za svoje lične grehove, prinoseći Bogu pokajanje – većće sav narod proiznositi:
„Sagrešismo pred Tobom Gospode. Svi učinismo bezakonje, svi smo krivi pred Tobom“.
Jedan drugi Sveti Tihon, patrijarh Moskovski molio se ispred ruskog naroda u vreme velikih nesreća.
Za šta smo krivi?
Za ubistvo Cara – pomazanika Božijeg, za oskvernjivanja svetinja naših, za to što ponovo i ponovo pretpostavljamo svoje zemne varljive uspehe Krstu Hristovom. I za gore od svega: što svoju, grehom iskvarenu volju, stavljamo iznad Božije i ljudske pravde.
Upravo zbog toga smo dobili vlast koja potire (gazi) sve osnove istine i pravičnosti. Umesto pomazanika Božijeg dobili smo, uistinu satanske pomazanike, koji smenjuje jedan drugog. Dok u nama ne bude svesti o ovim prostim istinama, dok u nama ne bude nikakvih promena, nećemo se približiti Bogu.
Zar nije očigledno, da je zbog vernosti prvih učenika Gospodu, bila darovana svetu na mnoge vekove, državna vlast zasnovana na hrišćanskim principima? Blagodareći istoj spasla se većina naroda a ne samo ostatak. No, kakva god da je u svetu vlast, onima koji ljube Boga – tj. onima koji Ga ištu kroz ispunjavanje svetih zapovesti i znaju da sva vlast uvek pripada Bogu – sve sadejstvuje na dobru.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *