NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE

 

NIČEG VELIKOG NE BIVA BEZ ŽRTVE
 

 
„A ŠTO VAMA GOVORIM, SVIMA GOVORIM: STRAŽITE!“[1]
(Razmišljanja povodom rušenja Svetskog Trgovinskog centra u Njujorku)
 
U štampi je toliko toga kazano posle nedavnih terorističkog akta u Americi. U osnovi tu se razmatra politička i ekonomska strana problema, no kakav je duhovni smisao ovoga događaja? Čini mi se da se u ovakvim događajima otkrivaju odjednom mnogi aspekti, a njihova apokaliptička dimenzija je nesumnjiva.
 
E. A. Beljskaja, G. Moskva
 
Odgovor: Napad na Ameriku, 11. septembra 2001. godine, koji je čitav svet posmatrao na TV, je apokalipsa naših dana, u istome redu sa takvim događajima kao što je Černobil i njemu slični.
Ko god da je izvršio ovaj zločin – nepoznata fanatička sekta, ili do sada nepoznata teroristička alijansa ili sam đavo – ovde je očigledno delovanje ruke Božje. Čak i svetska sredstva masovnih informacija analizirajući tragediju neprestano se obraćaju simbolizmu Sv. Pisma.
Neko je već primetio, da je razvejavanje u prašinu dveju kula Svetskog trgovinskog centra – dve glinene noge savremenog kolosa, opisanog u drugoj glavi proroka Danila. On je bio načinjen od zlata, srebra, bronze. Njegove noge su bile delom gvozdene, delom glinene. Kamičak terorizma koji ih je razrušio ispunio je sobom svu zemlju primoravajući je na drhtanje pred nevidljivom i svuda prisutnom opasnošću.
Za hrišćane je prirodno da ovde vide Vavilonsku kulu o kojoj je Hristos rekao: „Mislite li vi da su ljudi poginuvši od njenoga pada bili grešniji od drugih? Nisu, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi će te tako izginuti“. (Luka 13, 45). Svojom strašnom posetom na dan Usekovanja Česne glave Sv. Jovana Preteče, usred Irodovog bestidnoga pira, Gospod priziva čitavo čovečanstvo na pokajanje. Pre svega narod Amerike potrešen neviđenom nesrećom, da mu se ne bi dogodilo još gore. I narod Rusije, koji se još naziva pravoslavnim, da ista nesreća ne bi naišla na njega.
No, pored Siloamske kule mi moramo videti i drugu kulu, Vavilonsku. Nismo mi prvi primetili, da sama reč „oblakoder“ sadrži izazov direktno upućen nebesima. Njujork je jednom nazvan Novim Vavilonom. Vavilon – po tumačenju Sv. otaca, s jedne strane predstavlja „bludnicu“, a s druge strane – stvarni grad, sagrađen po poslednjoj reči tehnike. Reč „Vavilon“ bukvalno označava mešavinu. To je ta ista „hrišćanska civilizacija“ koja raspolaže čisto spoljašnjim dostignućima u nauci i tehnici pri naglo (silno) narastajućem duhovnom – moralnom raspadanju, koju će antihrist dovesti do ljudskog savršenstva bez Boga, lažnog savršenstva izraženog „ljudskim bpojem“ – 666.
 
Pred nama se samo odškrinula, još se ne otvarajući do kraja, dakle samo odškrinula 18. glava Apokalipse. Požar o kome se govori u ovoj glavi mora biti tako neobičan, da će oni koji ga budu gledali iz daljine videti dim od požara. Tri puta se u ovoj glavi ponavlja:
 
„kako u jednome času dođe sud tvoj“! (10. stih)
„u jednome času propade toliko bogatstvo“! (16. stih)
„u jednome času opustje“! (19. stih)
 
Bukvalno za jedan sat dogodilo se rušenje kula Svetskog trgovinskog centra pred očima svih. Sigurno da Bog može proizneti Svoj Sud ne samo u „jednome“ danu ili „času“, nego čak u jednome trenutku.
Međutim, rodivši se, antihrist se neće otkriti svetu pre svoga punoletstva i pre nego što bude uzet sa zemlje „zadržavajući“, pod kojim Sv. oci smatraju blagodat Svetog Duha i zakonsku državnu vlast.
Kako se ne setiti ponovo danas, januara 1991. godine, kada je tadašnji predsednik SAD, Buš – stariji objavio početak rata u Persijskom zalivu: „Stavkom u ovome ratu – rekao je on – ne javlja se samo jedna mala zemlja (Kuvajt). Ovde je prisutna jedna velika ideja, ideja novog svetskog poretka“.
Već je rečeno da se ove reči za kojima je usledilo ubijanje na hiljade mirnih građana, podudaraju sa poznatim hvalisavim rečima Hitlera i sa komunističkim obećanjima „svetle budućnosti“ čovečanstva, koje su se preokrenule u košmar. Kod nas pravoslavnih hrišćana ovaj slogan „Novi svetski poredak“ izaziva asocijacije o nadolazećoj svetskoj katastrofi o kojoj proročki govori Sv. Pismo. „Mir i bezbednost“ jedne svetske vlade iznenada se preokreće u „pagubu“ za čitavo čovečanstvo. Sudeći po Svetom Pismu i istorijskim letopisima čežnja za vlašću nad svetom, bez obzira je li diktirana dobrim namerama ili običnom gramzivošću, skoro uvek je povezana sa idolopoklonstvom, ateizmom ili satanizmom.
Na začuđujući način današnja neophodnost ujedinjava protiv preteće svima opasnosti, otkriva perspektivu stvaranja jedne svetske države sa naglom rastućom kontrolom specijalnih službi. I kao da pod nazivom uništavanja terorizma oni počinju da ugušuju svako neugodno im protivljenje.
Usred potresnog plača za nevino ubijenim, mi takođe čujemo plač o kojem se govori u 18. glavi „Otkrivenja“ plač careva zemnih koji bludničiše i rasipaše sa Vavilonom, pri pogledu na njegove ugarke i plač trgovaca zbog gubitka tržišta koje im je donosilo toliko profita.
Svi svetski proizvođači sticali su se u ovome gradu, i oni oplakuju izgubljene pare. No, i u ovome događaju samo se nazire istinski smisao proročanstva.
Masmediji saopštavaju o pometnji koja je nastala na finansijskim berzamau prve dane posle katastrofe. Sada trgovci dolaze sebi. Oni više ne sumnjaju da će se još više obogatiti prilikom „akcije odmazde“ kada budu prodata brda „uležalog“ oružja i dobijene porudžbine za proizvodnju novoga. Pored toga oni već predosećaju osvajanje naftne industrije na Bliskom Istoku.
Predsednik Amerike objavio je da će na ruševinama kula u Njujorku biti sagrađene nove.
Kako sve ovo oceniti? Onako kao što stoji u Otkrivenju Jovanovom: (9,2021) „A ostali ljudi koji pogiboše od ovih zala ne pokajahu se od djela ruku svojih, da se ne klanjaju demonima, ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim… I ne pokajahu se za ubistva svoja, ni za gatanja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje“.
Očigledno približava se ispunjenje svega ostaloga o čemu govori knjiga Apokalipse.
 


 
NAPOMENE:

  1. Mk. 13,37

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *