NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
prep. NIKODIM Svetogorac
 


 

PREDGOVOR
 
 
PRVI DEO
 
– U ČEMU SE SASTOJI HRIŠĆANSKO SAVRŠENSTVO? DO SAVRŠENSTVA SE DOLAZI BORBOM. ČETIRI NEOPHODNA SREDSTVA 3A BORBU
– NIKADA SE I NI U ČEMU NE SMEŠ UZDATI U SEBE NITI VEROVATI SEBI
– UZDAJ SE JEDINO U BOGA
– KAKO SE MOŽE ZNATI DA NEKO ŽIVI S NADOM U BOGA I NE UZDA SE U SEBE
– POGREŠNO JE SMATRATI PREVELIKU TUGU ZBOG UČINJENOG GREHA ZA VRLINU
– PO ČEMU SE JOŠ POZNAJE DA SE NEKO NE UZDA U SEBE NEGO DA JE SVU NADU POLOŽIO NA BOGA
– O VEŽBANJU UMA
– ZAŠTO SUDIMO NEPRAVILNO I KAKO ĆEMO DOĆI DO PRAVILNOG SUĐENJA
– O ČUVANJU UMA OD NEKORISNOG ZNANJA I PRAZNE RADOZNALOSTI
– KAKO ĆEŠ NAVIKNUTI VOLJU DA SVE ČINI S CILJEM DA SLUŽI BOGU
– KAKO ĆEŠ UPRAVLJATI VOLJU DA U SVEMU ŽELI DA SLUŽI BOGU
– O DVEMA VOLJAMA U ČOVEKU I BORBI IZMEĐU NJIH
– KAKO SE TREBA BORITI PROTIV SVOJE ČULNE VOLJE I ŠTA VALJA PREDUZIMATI DA NAM VRLINA POSTANE NAVIKA
– ŠTA DA SE ČINI AKO VIŠA, RAZUMNA VOLJA BUDE NAIZGLED POTPUNO POBEĐENA NIŽOM VOLJOM I ZLIM DUHOM
– BORBA SE MORA VODITI HRABRO I NEPREKIDNO
– KAKO SE HRISTOV VOJNIK MORA IZJUTRA SPREMITI 3A BORBU
– KOJIM REDOM DA SAVLAĐUJEMO SVOJE STRASTI
– KAKO ĆEŠ SAVLAĐIVATI STRASTI KOJE IZNENADA NAIĐU
– KAKO ĆEŠ SAVLAĐIVATI TELESNE STRASTI
– KAKO SE TREBA BORITI PROTIV NEMARNOSTI
– O PRAVILNOM KORIŠĆENJU ČULA
– KAKO NAS STVARI KOJE VIDIMO MOGU PODSTAĆI NA RAZMIŠLJANJE O OVAPLOĆENJU SPASITELJA I O TAJNAMA NJEGOVOG ŽIVOTA, STRADANJA I SMRTI
– KAKO ĆEŠ IZ SPOLJNIH UTISAKA IZVUĆI MORALNE POUKE
– OPŠTA UPUTSTVA O UPOTREBI ČULA
– KAKO ĆEŠ UPRAVLJATI JEZIKOM
– KAKO SE TREBA BORITI PROTIV NAVALE SEĆANJA
– AKO ŽELI DA POBEDI DUHOVNE NEPRIJATELJE, HRISTOV VOJNIK MORA PO SVAKU CENU DA IZBEGAVA UZRUJANOST I DUŠEVNI NEMIR
– ŠTA TREBA DA RADI ONAJ KOJI JE RANJEN U BORBI
– POREDAK KOGA SE 3AO DUH DRŽI U BORBI I KAKO ON 3AVODI LJUDE RAZNIH DUHOVNIH STANJA
– KAKO 3LI DUH UTVRĐUJE GREŠNIKE U ROBOVANJU GREHU
– KAKO ZLI DUH 3ADRŽAV A U SVOJIM MREŽAMA LJUDE KOJI SU UVIDELI SVU BEDU SVOGA POLOŽAJA I ŽELE DA SE OSLOBODE, ALI NE PRISTUPAJU DELU OSLOBOĐENJA I 3AŠTO SE NAŠE DOBRE NAMERE ČESTO NE PRIVODE U DELO
– O ZAMKAMA ZLOG DUHA PROTIV ONIH KOJI SU POŠLI DOBRIM PUTEM
– KAKO ZLI DUH ODVRAĆA OD DOBRIH DELA I KAKO IH KVARI
– KAKO ZLI DUH I SAME VRLINE OBRAĆA NA ŠTETU ČOVEKA
– JOŠ NEKOLIKO UPUTSTAVA KAKO SE POBEĐUJU STRASTI I DOLAZI DO VRLINE
– KOJIM SE REDOM STIČU VRLINE
– KAKVA SU RASPOLOŽENJA POTREBNA ZA STICANJE VRLINA I KAKO VRLINA PRELAZI U NAVIKU
– U VRLINAMA SE VALJA VEŽBATI USRDNO I NEPREKIDNO
– NE IZBEGAVAJ SLUČAJEVE KADA TI SE DAJE PRILIKA DA UČINIŠ DOBRO
– RADUJ SE KADA TI SE DAJE PRILIKA DA UČINIŠ DOBRO, OSOBITO AKO JE TO SKOPČANO S TEŠKOĆAMA
– KAKO SE U RAZLIČITIM PRILIKAMA MOŽE NAPREDOVATI U JEDNOJ ISTOJ VRLINI
– KAKO SE VALJA VEŽBATI U JEDNOJ VRLINI I KOJI SU ZNACI DA SMO U NJOJ NAPREDOVALI
– NIJE DOBRO ODVEĆ ŽELETI OSLOBOĐENJE OD NEVOLJA KOJE TRPIMO, NEGO SE TREBA POTPUNO PREDAVATI VOLJI BOŽJOJ
– ČUVAJ SE NAOPAKIH SAVETA ZLOG DUHA I NE PRETERUJ U PODVIZIMA
– STROGO SUĐENJE O BLIŽNJIMA DOLAZI OD VISOKOG MIŠLJENJA O SEBI I POD UTICAJEM ZLOG DUHA. KAKO DA POBEDIMO TU SKLONOST
– O MOLITVI
– O UMNOJ ILI UNUTRAŠNJOJ MOLITVI I NJENIM OBLICIMA
– KAKO ĆEMO NAUČITI DA SE TAKO MOLIMO
– O MOLITVI KOJU SAMO ČOVEKOVO SRCE SASTAVLJA
– O MOLITVENIM UZDASIMA BOGU
– O MOLITVI ISUSOVOJ
– POMOĆNA SREDSTVA 3A USPEVANJE U MOLITVENOM PODVIGU
– DEO MOLITVE U NEVIDLJIVOM RATU
 
 
DRUGI DEO
 
– O TAJNI SVETOG PRIČEŠĆA
– KAKO TREBA PRIMATI SVETU TAJNU PRIČEŠĆA
– KAKO SE RAZMIŠLJANJEM O SVETOJ TAJNI PRIČEŠĆA RASPALJUJE U NAMA LJUBAV PREMA BOGU
– O DUHOVNOM PRIČEŠĆIVANJU
– O BLAGODARENJU BOGU
– O PREDANOSTI VOLJI BOŽJOJ
– O TOPLINI I HLADNOĆI SRCA
– O ČUVANJU I ISPITIVANJU SAVESTI
– O SPREMANJU ZA BORBU SA 3LIM DUSIMA U ČASU SMRTI
– O ČETIRI ISKUŠENJA U ČASU SMRTI. PRVO ISKUŠENJE – GUBLJENJE VERE – NAČIN BORBE S NJIM
– DRUGO ISKUŠENJE U ČASU SMRTI – OČAJANJE
– TREĆE ISKUŠENJE U ČASU SMRTI – SUJETA
– ČETVRTO ISKUŠENJE U ČASU SMRTI – PRIVIĐENJA
– O DUHOVNOM MIRU SRCA
– KAKO ĆEŠ OČUVATI UNUTRAŠNJI MIR
– MIR SE POSTEPENO USELJAVA U SRCE
– DA BI SE ZADOBIO MIR SRCA TREBA IZBEGAVATI POČASTI I VOLETI SMERNOST I SIROMAŠTVO
– NEOPHODNO JE DA DUŠA PREBIVA U SAMOĆI DA BI JE BOG ISPUNIO SVOJIM MIROM
– O RAZBORITOSTI U VRŠENJU DELA LJUBAVI PREMA BLIŽNJIMA RADI ČUVANJA SOPSTVENOG DUŠEVNOG MIRA
– KAD SE ODREČEŠ SEBE, PREDAJ SEBE BOGU
– ZADOVOLJSTVA I RADOSGI TRAŽI SAMO U BOGU
– NE BUDI MALODUŠAN KAD TE DUŠEVNI MIR NAPUSTI
– ZLI DUH POSTAVLJA MNOGE ZAMKE DA TI RAZORI DUŠEVNI MIR: ČUV AJ SE!
– NEKA TE NE ZBUNJUJE OTSUSTVO DUHOVNIH RADOSTI I DRUGA UNUTRAŠNJA ISKUŠENJA
– SVA ISKUŠENJA DOLAZE ČOVEKU ZA NJEGOVO DOBRO
– LEK PROTIV DUŠEVNOG UZRUJAVANJA KOJE NASTAJE ZBOG IZVESNIH LAKŠIH POGREŠAKA I SLABOSTI
– KAD SE KO UZRUJA, TREBA ODMAH DA USPOSTAVLJA DUŠEVNI MIR

 


NIKODIM AGIORIT
NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Izdato: 2001.
 Mesto: Beograd
 Izdaje: Sveti Arhijerejski Sinod SPC
 Tiraž: 2000
 Štampa: EKSCELZIOR – Novi Beograd

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 21. maj 2007.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Digitalizacija: Milan Đukić
 Korektura: Mileta Radenović
 Dizajn stranice: Ivan Tašić

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.