NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
O VEŽBANJU UMA
 
Neuzdanje u sebe i nada u Boga su neophodni za duhovnu borbu, ali su nedovoljni. Ako ostanemo samo na njima, ne samo da nećemo izvojevati pobedu, nego možemo pasti u još veće zlo. Zato pored njih moramo koristiti i druga duhovna vežbanja.
Na prvom mestu dolazi vežbanje uma i volje. Pre svega, čuvaj um od neznanja, jer mu neznanje ne daje da vidi istinu. Staraj se zatim da um bude čist, te da tačno raspoznaje šta je potrebno da se duša oslobodi i da se ukrasi vrlinama. Tu čistotu uma možeš postići na dva načina.
Prvi je – molitva Svetome Duhu da izlije Svoju božansku svetlost na srce, što će On učiniti, ako stvarno budeš tražio Boga, trudio se da u svemu živiš po Njegovoj volji i ako se u svemu budeš rado potčinjavao savetima iskusnih duhovnih otaca, ne preduzimajući ništa pre nego što ih upitaš za savet.
Drugi je način – posmatranje stvari i udubljivanje u njih radi ocenjivanja koje su dobre, a koje rđave; ali ne u onom smislu kako o njima sudi tvoje osećanje i svest, nego kako sudi Duh Sveti ili reč Bogom nadahnutih knjiga Svetoga pisma i duhovnih otaca i učitelja Crkve. A kad to ocenjivanje bude pravilno, biće ti jasno da ne smeš ni za šta smatrati sve ono što voli i traži slepi i izopačeni svet. A to će reći da časti, zadovoljstva i bogatstva ovoga sveta nisu ništa drugo do taština i propast za dušu; da nam grdnje i klevete, kojima nas obasipa svet donose istinsku slavu, a žalosti ovoga sveta – radost; da je praštanje i činjenje dobra neprijateljima prava velikodušnost – jedna od najbitnijih oznaka da je čovek sličan Bogu; da većom snagom raspolaže čovek koji prezire svet, nego onaj koji vlada celim svetom; da dragovoljna poslušnost predstavlja veću hrabrost i veću čvrstinu duha, nego pobeda i vladanje nad carevima; da je smireno poznanje svojih rđavih sklonosti, ta bilo one i najneznatnije, većma dostojno pohvala, nego zauzimanje tvrđava, pobeđivanje silnih i naoružanih armija, veće nego činjenje čudesa i vaskrsavanje mrtvih.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *