NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
O RAZBORITOSTI U VRŠENJU DELA LJUBAVI PREMA BLIŽNJIMA RADI ČUVANJA SOPSTVENOG DUŠEVNOG MIRA
 
Gospod je rekao u Jevanđelju da je došao da baci oganj ljubavi na zemlju srca našeg i da bi vrlo želeo da se taj oganj što skorije razgori (sr. Luk. 12,29).
Ljubav prema Bogu ne sme imati granica, kao što ni Bog nema granica. Ali ljubav prema bližnjima mora imati granica. Ako je ne budeš držao u granicama, ta te ljubav može udaljiti od ljubavi prema Bogu, naneti veliku štetu i baciti u pogibao. Bližnjeg moraš voleti, ali tako da ne pričiniš štete svojoj duši. Čini sva svoja dela prosto i sveto imajući u vidu samo služenje Bogu; i to će te u delima ljubavi prema bližnjima sačuvati od svakog pogrešnog koraka.
U tim delima najvažnije je pomaganje spasenju bližnjega. Ali tu se često potkrade nerazborita revnost koja donosi i nama i bližnjima samo štete. Pokazuj bližnjima primer iskrene vere i bogougodnog života i bićeš, slično apostolima, miris Hristov koji privlači ljude da idu za njim. Ali ne dosađuj svima bez razlike propovedanjem: time ćeš samo narušiti mir s drugima i u sebi. Imaj plamenu revnost i silnu želju da svi saznaju istinu tako savršeno kako je držiš ti. Želi uvek spasenje bližnjima, ali neka ta želja dolazi iz ljubavi prema Bogu, a ne iz nerazumne revnosti. Bog je Sam usadio u tvoju dušu takvu ljubav prema braći kad si se odrekao svega i On će u svoje vreme doći da skupi plodove. Sam ne sej ništa, nego prinosi Bogu zemlju srca svog čistu od svakog trnja i korova i On će posejati na njoj kakvo hoće seme. To će seme i doneti plod u svoje vreme.
Bog hoće da vidi tvoju dušu slobodnu od svega da bi je sjedinio sa Sobom. Pusti neka On dela u tebi i ne smetaj Mu uplitanjem svoje volje.
Ne misli ni o čemu drugom do da uvek služiš Bogu i da budeš predan volji Njegovoj.
Eto izašao je, po jevanđelskoj priči, domaćin i traži radnike za svoj vinograd. Odbaci svaku brigu i svaku misao, oslobodi se svakog staranja o sebi i privezanosti za ma šta privremeno i Bog će te odenuti Sobom i daće ti ono što ni zamisliti ne možeš. Zaboravi koliko više možeš na sebe i neka u tvojoj duši živi samo ljubav prema Njemu. Pri tome razborito stišavaj prekomernu revnost za druge da bi ti Bog sačuvao mir i duševno spokojstvo. Pazi da zbog nerazborite i prekomerne brige o drugima ne izgubiš glavno blago, a to je – mir srca. Riznica iz koje možeš crpsti ovo blago jeste potpuna pokornost duše Bogu i odricanje od svega ostalog. Čini tako ne očekujući za to nagradu i nikada ne misli da činiš nešto što nagradu zaslužuje.
Bog dela u svemu i od tebe ne traži ništa drugo do da se smiriš pred Njim, da Mu predaš svoju dušu slobodnu od svega zemaljskog i da u dubini srca imaš samo želju da se na tebi u svemu i kroz sve ispuni Njegova volja.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *