NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
DA BI SE ZADOBIO MIR SRCA TREBA IZBEGAVATI POČASTI I VOLETI SMERNOST I SIROMAŠTVO
 
Ako želiš da dobiješ mir u srcu, uđi u srce kroz dveri smirenosti: drugog ulaza nema.
A da bi dobio smernost, primoraj sebe da primaš sve neprijatnosti i sve nevolje kao rođene sestre i da po svaku cenu izbegavaš slavu i počasti. Više voli da te svi ponižavaju, da niko ne zna za tebe, da se niko o tebi ne stara do jedini Bog.
Učvrsti u sebi uverenje da je jedino tvoje dobro i utočište Bog i da je sve ostalo samo trnje koje će ti, ako ga priviješ na srce, pričiniti smrtonosne povrede.
Ako se dogodi da ti neko nanese uvredu, ne žalosti se nego je podnesi s radošću i budi uveren da je tada Bog s tobom. I ne želi druge časti i ne traži drugo do da stradaš za ljubav prema Bogu i za ono što služi na Njegovu slavu.
Primoravaj sebe da se raduješ kada ti ko nanese uvredu, ili te osudi, ili pokaže prezir prema tebi. Pod tom se sramotom i omalovažavanjem skriva veliko blago.
Ako rado primaš uvrede i prezir, uskoro ćeš postati bogat duhovno, što neće ni slutiti onaj koji ti je to dobročinstvo učinio, to jest, onaj ko ti je uvrede naneo.
Ne traži da te neko u ovom životu voli i ceni, da bi lakše i ne obazirući se ni na koga postradao s Hristom raspetim.
Čuvaj se sebe kao najvećeg neprijatelja i ne povodi se za svojom voljom, svojim umom, ni za svojim ukusom i osećanjem, ako ne želiš da izgubiš sebe. Drži zato uvek u pripravnosti oružje protiv sebe i kad ti se volja povede za nečim, ma to bilo i nešto sveto, ostavi to sa najdubljom smernošću pred Bogom i umoli Ga da bude Njegova a ne tvoja volja. Učini to s iskrenim i srdačnim predavanjem sebe Njemu bez imalo samoljublja, jer sam ne možeš učiniti ništa za svoje spasenje.
Čuvaj se prividno svetih pomisli koje raspaljuju nerazumnu revnost i o kojima prenosno Gospod govori: Čuvajte se od lažnijeh proroka, koji dolaze k vama u odijelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi. Po rodovima njihovijem poznaćete ih (Mat. 7,15). Rod je čama i propast duha.
Znaj da je sve što te udaljuje od smernosti i unutrašnjeg mira, ma pod kako lepim vidom dolazilo, samo lažni prorok koji se prikriva ovčijim ruhom, to jest, licemernom revnošću da sa tobom učini dobro bližnjima. Zaista je grabljivi vuk ono što te lišava smirenosti i spokojstva, jer je ovo dvoje neophodno čoveku koji se trudi da uspeva u duhovnom životu. Zato, ukoliko delo po spoljašnjosti većma izgleda sveto, utoliko ga strože, ali ne i neprijateljski, ispituj.
Ako ti se koji put dogodi da u ocenjivanju pogrešiš, ne padaj duhom nego se ponizi pred Bogom i uvidevši svoju nemoć, izvuci iz toga za sebe pouku za budućnost. Možda je to Bog dopustio samo da bi smirio izvesnu crtu gordosti koja se u tebi krije a ti je i ne znaš.
Kada osetiš da ti dušu ranjava ubod kakve strasti ili strasne misli, ne zbunjuj se već udvoj pažnju i postaraj se da je ne pustiš u srce, nego neka ono uvek bude čisto pred Bogom. Ako ti pak srce bude čisto u njemu će živeti Bog i tvoje će duhovno nastrojenje biti ispravno. Hrabri u tim momentima svoju dušu ubeđenjem da sve što biva s tobom i u tebi biva radi ispitivanja i za pouku da bi se naučio da raspoznaješ šta je za tebe spasonosno, te da se tako udostojiš venca pravde koji ti je spremljen od Boga.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *