NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
MIR SE POSTEPENO USELJAVA U SRCE
 
Staraj se da nikako ne dopustiš uznemirenost srca, nego da ono stalno bude u mirnom nastrojenju. I Bog će, videći da se trudiš, sazidati u tebi Svojom blagodaću grad mira i tvoje će srce postati dom utehe.
Bog traži od tebe samo to da uvek, čim se zbog nečega uznemiriš, odmah uspostaviš u sebi mir i da taj mir očuvaš u svim svojim delima i postupcima. Imaj na umu da ćeš radi toga dosta trpeti. Jer kao što se grad ne podiže za jedan dan tako se ni unutrašnji mir ne stiče za jedan dan. Jer to nije ništa drugo do zidanje doma za Boga mira i skinije za Svevišnjeg.
Znaj isto tako da je Sam Bog zidar doma u tebi i da će bez Njega biti uzaludan svaki trud, kao što je napisano: Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade (Ps. 127,1).
Znaj još i da je glavni temelj toga mira skrušenost i izbegavanje dela koja uzbuđuju i uznemiravaju. Ko ne zna da su smirenost, mir srca i krotost tako tesno povezani među sobom, da gde je jedno tamo je i drugo? Ko je tih srcem i krotak, taj je i skrušen i, isto tako, ko je smiren srcem, taj je krotak i miran. Zato ih je Gospod i stavio zajedno kad je rekao: Naučite se od mene, jer sam ja krotak i smjeran u srcu (Mat. 11,29).
Što se tiče potrebe da se izbegavaju dela koja donose nemir, prasliku toga vidimo u staroj istoriji. Bog je zahtevao da Mu dom ne zida car David, koji je skoro celog života morao ratovati, nego njegov sin Solomon, koji je po svome imenu bio car mira i koji ni s kim nije vodio ratove.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *