NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
O TAJNI SVETOG PRIČEŠĆA
 
Sve do sada govorio sam ti o četiri oruđa koja su potrebna za savlađivanje neprijatelja u nevidljivom ratu i to: o neuzdanju u sebe, o nepokolebljivoj nadi na Boga, o borbi s grehom i o molitvi. Sada želim da ti ukažem na još jedno moćno oruđe u ovoj borbi, a to je tajna svetog pričešća. To je tajna najviša među tajnama, te je i u broju duhovnih oruđa najjača i najopasnija za neprijatelja. Četiri oruđa o kojima smo govorili dobijaju svoju snagu od blagodatnih moći i darova koje nam je stekla krv Hristova, a ova tajna i jeste sama krv Hristova i samo telo Hristovo. Sa ona četiri oruđa mi se borimo s neprijateljima Hristovom silom, a ovde Sam Gospod Hristos uništava naše neprijatelje preko nas i zajedno s nama. Jer ko jede Hristovo telo i pije njegovu krv, taj živi u Hristu i Hristos živi u njemu, kao što je On Sam i rekao: Koji jede moje tijelo i pije moju krv stoji u Meni i ja u njemu (Jov. 6,56). Zato kad odnosimo pobedu nad neprijateljima, to ih pobeđuje krv Hristova, kao što je napisano u Otkrovenju: I oni ga pobijediše krvlju Jagnjetovom (12,11).
Ova se najsvetija tajna može primati na dva načina: prvo, u tajni tela i krvi Hristove, drugo, duhovno i misaono, u umu i srcu. Prvo može biti često samo onoliko koliko je to moguće s obzirom na spoljašnje prilike, unutrašnje stanje i savet duhovnog oca, a drugo može biti svakog trenutka, tako da ti možeš imati u rukama uvek ovo svemoćno oružje i braniti se njime od neprijatelja neprestano. Imaj ovo u vidu i pričešćuj se sv. Hristovim tajnama što možeš češće i čim ti to odobri duhovni otac; a revnuj neprestano da se misaono i duhovno pričešćuješ Hristom Gospodom. Uputstvo za ovo poslednje dao sam ti u poglavlju o molitvi.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *