NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
DEO MOLITVE U NEVIDLJIVOM RATU
 
Govoreći o molitvi, govorio sam ti u prvom redu kako ćeš dovesti molitvu do toga da bude prava. Možda ti se učinilo čudno, da kada je reč o nevidljivoj borbi, i kada želiš da znaš kakvu pomoć u toj borbi daje molitva, slušaš samo o tome šta da činiš pa da molitva bude istinska. Ne čudi se tome i znaj da će molitva samo u tom slučaju postati pobedonosno oružje, ako bude prava, to jest, ako se ukoreni u srcu i počne u njemu neprekidno delovati. Od tog momenta ona postaje kao neprobojni oklop duše koji brani da do nje dopru strele zlog duha, strasni napadi tela i sablazni sveta. Samim svojim prisustvom u srcu ona prekraćuje borbu. Zato se i savetuje: požuri da ti za srce prione molitva i postaraj se da ona u njemu bude neprekidno. A to znači isto što i reći: postupaj tako i bićeš pobednik i bez borbe.
Tako stvarno i biva. Ali dok molitva dođe do te snage, zli dusi ti neće dati mira i neće proći ni minuta bez borbe, ili bez bojazni da će borba naići. Da li je i tu od pomoći molitva? Nesumnjivo, i to više nego ma koje drugo sredstvo. Samo ako je molitva usrdna, ona je u stanju da prizove Božju pomoć i da odbije neprijatelja.
Molitvi pripada mesto u samom početku odbijanja neprijateljskih napada. Evo kojim redom teče ta borba. Kad čovekova pažnja, kao budni stražar, primeti da nailaze neprijatelji i njihove se strele osete: to jest, ili se pojavi strasna misao, ili se uopšte strast u čoveku pokrene, onda onaj koji revnuje na svome spasenju odmah biva svestan da je to delo zlog duha i napreže sve snage i bespoštedno ga odbija od srca ne dajući mu da u njega uđe. Ali istovremeno uznosi Gospodu molitvu i priziva Ga u pomoć. Pomoć dolazi, neprijatelj se povlače i borba se stišava.
Sv. Jovan Kolov to ovako predstavlja: „Ja sam sličan čoveku koji sedi pod velikim drvetom i vidi da mu se približava mnoštvo zverova i zmija. Pošto sam ne može da se spase od njih, on se brzo penje na drvo i tako se spasava. Tako i ja: sedim u svojoj ćeliji i vidim da zle misli ustaju na mene. Kako nemam snage da se borim s njima, pribegavam Bogu molitvom i tako se spasavam od neprijatelja“.
Sv. Isihije piše o tome u svojoj besedi o trezvenosti i molitvi: „Trebalo bi oprezno i budnim okom uma da gledaš na srce i da paziš ko ulazi. Kad vidiš da dolazi neprijatelj, odmah ga odbijaj i istovremeno zavapi Hristu Gospodu. I tada ćeš imati prilike da osetiš Božju zaštitu“.
I dalje veli: „Zato svaki put kad nam se dogodi da navaljuju zle misli, ubacimo među njih prizivanje u pomoć Gospoda našega Isusa Hrista i odmah ćemo videti kako će početi da se razvejavaju kao dim – kao što smo imali prilike i da doživimo“.
Na drugom opet mestu isti svetitelj piše: „Borbu s mislima moramo voditi ovim redom: pre svega potrebna je opreznost; zatim, kad primetimo da je došla nečista misao, moramo je odmah odbaciti od srca s gnevom i kletvom: istovremeno se moramo obratiti molitvom Gospodu Hristu da se to demonsko maštanje odmah razveje da ne bi um pošao za njim kao dete zaneseno veštim mađioničarem“.
I dalje: „Čovekov otpor obično prekida dalji napad grešne misli, a prizivanje imena Isusa Hrista izgoni je iz srca. Čim samo prodre u dušu predstava nekog čulnog predmeta, kao na primer čoveka koji nas je uvredio, ženske lepote, ili srebra i zlata odmah osuđujte sebe što ste uneli u srce zlopamćenje, blud, srebroljublje i drugo. Ako je um naviknut da se čuva od prevare zlog duha i ako je sposoban da uvidi njegove zamke, neka se odmah odupre i obrati molitvom Gospodu za pomoć. Ako tako učini, ražarene strele demona se odbijaju i ne dozvoljava se strasnom maštanju da za sobom odvuče misli, niti da se srce njima zabavlja i saglašava, jer iza toga neminovno dolaze rđava dela, kao noć posle dana“.
I mnogo ćeš sličnih mesta naći kod sv. Isihija. Kod njega se može naći i ceo plan ove nevidljive borbe, te ti savetujem da češće čitaš njegovu besedu o opreznosti i molitvi.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *