NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
KAKO ĆEMO NAUČITI DA SE TAKO MOLIMO
 
Možda se, pošto si pročitao prethodno poglavlje, pitaš: Kako ću se naučiti takvoj molitvi? Evo ti odgovora: Uči se da se uvek upravo tako moliš, to jest, ne samo rečju, nego i umom i srcem – i naučićeš se. Kako si naučio čitati? Trudio si se i naučio. Kako si naučio pisati? Počeo si pisati i naučio si. Tako ćeš naučiti i da se moliš, ako se počneš moliti kako sam ti preporučio.
Reči molitava svakako znaš, jer su te od malena tome učili. Molitve su već nadahnute molitvenim duhom i ti ćeš se njime ispuniti, samo ako se budeš molio umom i srcem.
Većina je molitava sabrana u molitvenicima, te nije potrebno da se trudiš i da ih sam skupljaš. Prosto, nabavi molitvenik i u određeno za molitvu vreme, obično izjutra i uveče, čitaj molitve koje su tamo napisane. Udubljuj se u svaku reč, misli na ono što se u njima kazuje i trudi se da proizvedeš u srcu ista osećanja koja se u molitvi koju čitaš sadrže. Eto, to je čitava mudrost. Tako obično svi i rade.
Tako obično svi rade to je istina, reći ćeš. Ali zašto nemaju svi pravu molitvu? Zato što rade ovako: Uzimaju molitvenik, staju pred ikone i čitaju, ali su im um i srce daleko, um luta ko zna kuda, a srce se naslađuje nečim svojim, a ne molitvenim. Zato kad se moliš zaključaj um svoj u reči molitve, i srcem primaj ono što one izražavaju i odmah ćeš osetiti korist od takvog moljenja.
Dakle, reči molitava imaš, znaš šta znači razumeti ih i osećati, i to je u tvojoj vlasti. Znači da su molitva i uspeh u njoj u tvojim rukama. Trudi se vredno i uspećeš. Ipak ću ti dati izvesna uputstva kako ćeš lakše uspeti.
1) Prvo, potrudi se, ne u času molitve nego u koje drugo vreme, da razmišljaš o onome što se u pojedinim molitvama sadrži i da to prvo osećaš. Ako to budeš činio, nećeš morati za vreme molitve činiti nikakav napor da proizvedeš u sebi osećanja koja se u molitvi koju čitaš sadrže. Čim budeš otpočeo koju molitvu u tvojoj će se svesti javiti misli i osećanja koja se u njoj sadrže i ti ćeš izgovarati reči molitve kao da su tvoje sopstvene i kao da izviru iz tvog srca.
2) Zatim se potrudi da naučiš molitvu napamet. Kad go učiniš, nosićeš molitve u sebi i, ma u kakvim se prilikama nalazio, uvek ćeš imati uza se svoj molitvenik. Uz to, učeći molitve, dublje ćeš urezati u sebe molitvene misli i osećanja.
3) Kad dođe vreme za molitvu, nemoj odmah, čim prekineš obične poslove, počinjati molitvu, nego se najpre pripremi za to: „Postoj malo ćuteći, dok se ne smire čula“, kao što piše u molitveniku i seti se čemu pristupaš i šta imaš da izvršiš, ko si ti i Ko je Onaj pred Kojim ćeš govoriti svoje molitve i šta valja da kažeš i kako. Ta je priprema neophodna izjutra zbog otežalosti duše od sna i napada briga šta se sve mora uraditi u toku lana, a uveče zbog raznovrsnih dnevnih utisaka. Postaraj se da ukloniš iz svesti sve i da molitva zauzme svu tvoju pažnju. Ako ne možeš da se oslobodiš utisaka onoga što te je naročito iznenadilo u toku dana, onda obrati to u predmet molitve. Ili zahvali Bogu za to, ili traži pomoći, ili predaj i to i sebe i sve svoje volji Božjoj.
4) Pred samim početkom molitve pomisli da je Bog prisutan i imaj pred Njim osećanje pobožnog straha. Razgori u srcu živu veru da te Bog vidi i čuje, da se ne odvraća od onih koji se mole nego blagonaklono gleda na njih i na Tebe u času molitve. Okrili se nadom da je On gotov i da ispuni tvoje molbe. I On će ih stvarno ispuniti ako su korisne za tvoju dušu.
5) Stvorivši takvo raspoloženje, izgovaraj reči molitve udubljujući se u njih što više možeš i starajući se da ti one izviru iz srca kao tvoje sopstvene, iako su naučene. Ne dozvoljavaj svojoj pažnji da skreće na ma šta drugo, niti mislima da lete na drugu stranu. Čim osetiš da se to dogodilo, vrati svoje misli i ponovi molitvu od onoga mesta na kome se pažnja udaljila. Znaj da se pažnja ne rasejava kada je srce u molitvenim osećanjima. Zato se i staraj više svega da do tih osećanja dođeš. Ne dozvoljavaj sebi da žuriš u čitanju molitava, nego ih svršavaj pobožno, kao sveto delo, i strpljivo ih govori do kraja.
6) Ako neke reči molitve osobito privuku pažnju, dirnu srce i izazovu u tebi sopstvenu molitvenu reč, ne propuštaj da takav slučaj promakne, nego se zaustavi i moli se svojim rečima dok se molitveno osećanje i potreba koja se rodila ne zadovolji.
7) Ako se potrudiš da tako obavljaš molitvu, iznećeš iz nje molitveno raspoloženje. Trudi se potom da ga sačuvaš što duže. Zato se ne bacaj odmah na obične poslove i ne misli da si, pošto si završio svoje molitveno pravilo, svršio sve u vezi s Bogom i da sada možeš dati na volju svojim mislima i osećanjima. Ne, nego se moraš starati da čitav dan držiš sebe u molitvenom raspoloženju. Da bi u tome uspeo, sećaj se da hodiš pred Bogom i da te Njegova desnica drži nad ponorom ništavila, te obavljaj svako svoje delo i malo i veliko, kao što Bog hoće, Moli od Njega blagoslov za svako delo i upućuj sve slavi imena Njegovog. Ako tako budeš činio, ti ćeš do same svoje večernje molitve ostati u molitvenom raspoloženju. Svršiš li na taj način i večernje pravilo, provešćeš i noć mirno. I eto ti dan i noć dobrog molitvenog nastrojenja. Provodi tako dan za danom. I za nekoliko meseci, a možda i nekoliko nedelja, postaćeš silan molitvenik i molitva će početi kao neugasiva buktinja neprestano goreti u tvome srcu.
8) Dodaću ti još jedno malo pravilo, a to je da molitvu moraš obavljati tako bez prekida, od početka pa dok ne uspeš u njoj. Ako se pak danas lepo moliš i održiš sebe u molitvenom raspoloženju, a sutra daš sebi na volju i provedeš dan neuredno, onda nikad nećeš uspeti u molitvi, jer jednom rukom zidaš, a drugom rušiš. Tim se putem može doći dotle da se molitva sasvim zapusti i da duša postane nesposobna za nju. Zato kad otpočneš da se moliš ostani na tome i ne popuštaj sebi.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *