NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
O MOLITVI
 
U duhovnoj je borbi, kao što smo već kazali, krajnje neophodno neuzdanje u sebe, uzdanje u Boga i neprekidno podvizavanje. Ipak od svega je neophodnija molitva, to četvrto oružje u ovoj borbi, jer se pomoću nje postižu i sve ostale vrline.
Molitvom ti stavljaš svoj borbeni mač u Božju desnicu da se On bori s tvojim neprijateljima i da ih pobedi.
Ali molitvi valja da pristupiš s takvim duhovnim nastrojenjem da želiš samo što je Božja, a ne tvoja volja.
Neka u tebi postoji jedino želja da potpuno sjediniš svoju volju s voljom Božjom, da se uvek njoj potčinjavaš i da nikada ne želiš da je sklanjaš na ono što je tvoja volja.
Zašto? Zato što tvoja volja uvek ima primese samoljublja, te često greši i ne zna šta valja da traži. A volja Božja je uvek dobra, premudra, svepravedna i nikada ne može pogrešiti. Pošto je ona zakon za sve što postoji i što se zbiva, mora da bude i pravilo za volju svih razumnih tvari i carica njihovih želja i one joj se moraju u svemu potčinjavati.
Molitva, pored toga, treba da bude praćena delima koja idu u prilog onome zašto se čovek moli. Ako se ko moli za napredak u nekoj vrlini, a predaje se nemaru i ništa u korist te vrline ne čini, taj se stvarno ne moli nego kuša Boga. Zato je apostol Jakov i kazao da mnogo može molitva pravednog kada je potpomognuta (sr. Jak.5, 16). Potpomaganje se u ovom slučaju sastoji u ovom: kada neko umoli pravednika da se pomoli za njega, treba i sam da se moli za to. Isto tako, ako se ko moli Bogu za nešto, valja i sam da čini sve što je potrebno da se dobije ono što se moli. Tako ovo mesto iz poslanice sv. apostola Jakova razume sv. Maksim Ispovednik.
Po učenju sv. Vasilija Velikog molitva treba da sadrži četiri elementa: slavoslovljenje Boga, zahvaljivanje Bogu za dobro koje nam je dao, ispovedanje svojih grehova i, na kraju, molba za ono što je čoveku potrebno, a prvenstveno molba za spasenje.
Može se, dakle, ovako moliti:
„Gospode Bože moj, hvalim Te i pevam Tvoju neiskazanu slavu i Tvoje bezmerno veličanstvo, blagodarim Ti što si mi jedino iz Tvoje dobrote dao da postojim i udostojio me da budem učesnik Tvojih spasonosnih dobara. Ti si me neprekidno izbavljao od nesreća koje su mi pretile od ruke mojih nevidljivih neprijatelja, a da ja nisam ni znao. Ispovedam Ti se da sam se bezbroj puta oglušio o svoju savest, bez straha narušavao Tvoje svete zapovesti i bio neblagodaran za tolika i tolika dobra koja si mi učinio. Ali, mnogomilostivi Bože moj, neka ova neblagodarnost ne bude veća od Tvoje dobrote. Pogledaj na suze moje smirenosti po obilnom milosrđu Tvome, pomozi mi i sada daj mi ono što mi je potrebno za spasenje i upravi sav moj život služenju Tebi, kako bih i ja nedostojni slavio presveto ime Tvoje“.
Kod ove poslednje molbe možeš dodati sve svoje duhovne, duševne i telesne potrebe, i ako se naročito vežbaš u kojoj vrlini, seti se i nje i pomoli se za pomoć da u njoj uspeš. Ako te muči koja strast moli se da ti Bog pomogne da toj strasti ne podlegneš nego da je odstraniš. Ako podnosiš nečiju klevetu ili uvredu ili kakvu bilo nevolju, zahvali Bogu i na tome. Sve to nije bez Njegove volje, i sve ti to služi na dobro.
Da bi molitva imala snagu, okriljuj je čvrstom verom u neizmernost Božje dobrote i u istinitost Njegovog obećanja da će uslišati one koji Mu se mole pre no što se molitva završi (Isaija 8,9). A isto tako čvrsto veruj u silu iskupiteljskog podviga Gospoda našega Isusa Hrista Koji se radi nas ovaplotio, pretrpeo smrt na krstu, vaskrsao, uzneo se na nebo i seo s desne strane Oca, te se neprestano zauzima za nas. A pošto Bog Svoga Sina ne poštedje, nego Ga predade za sve nas, kako dakle da nam s Njim sve ne daruje? (Rim. 8,32).
Zamoli za posredništvo Presvetu Bogorodicu koja se dan i noć moli za nas, i sve svete arhanđele i anđele, apostole i proroke, pastire i učitelje, mučenike i mučenice, prepodobne oce i matere i sve Božje ugodnike; tvoga anđela čuvara, svetitelja čije ime nosiš, svetitelja kome je posvećena crkva u kojoj si kršten i u kojoj se moliš. Stavljajući ispred svojih molitava ovo zastupništvo, stavićeš u prvi red svoju smirenost od koje ništa nije ugodnije Bogu: On ni na koga tako milostivo ne gleda kao na krotkog i smirenog. Srca skrušena i potištena Bog ne odbacuje.
Svršavaj svoje molitve uvek sa neumornom marljivošću kao što zapoveda apostol kad kaže: Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj (Kol. 4,2). Jer skrušeno trpljenje, neumornost i neprekidnost u moljenju pobeđuje nepobedivog Boga i sklanja Ga na milost. Ako je upornost jevanđelske udovice uticala na zlog i nepravednog sudiju da joj učini ono što je molila – a tu nam je priču Gospod s tom namerom i kazao da bi nas naučio da nam se ne dosadi molitva, nego da se strpljivo molimo kao što i čitamo u Jevanđelju: Kaza im pak i priču kako se treba svagda moliti Bogu, i ne dati da dotuži (Luk. 18,1) velim, ako se nepravedni sudija privoleo da učini udovici ono za što je molila, kako da ne usliši naše molbe Bog Koji je sama dobrota? Zato kada se moliš Bogu za nešto i Bog okleva da te usliši, ti sve produžuj da se moliš, imajući u srcu čvrstu i živu nadu na Njegovu pomoć. Jer se On nikada ne oglušuje na usrdnu molitvu i Njegova je bogata milost uvek spremna da se izlije u tolikoj meri da prevazilazi očekivanja svih koji se mole, samo ako za to ne postoje i smetnje s njihove strane i ako se ne nalaze u takvom položaju da je za njih bolje da im se molba ne usliši. U tom slučaju, umesto onog zašto se molimo, Bog šalje kakvo drugo dobro koje je potrebno bez obzira da li oni koji se mole zato znaju ili ne znaju. Iz toga je razloga na svome mestu uverenje da molitva nikada ne biva neuslišena. Zato budi uvek trpeljiv u molitvi i budi uveren da ona nikada ne ostaje bez ploda.
Evo šta govori sv. Zlatoust: „Molitva je veliko blago ako se vrši sa potrebnim raspoloženjem i ako naučimo sebe da i kad dobijemo i kada ne dobijemo ono što molimo, blagodarimo Bogu. Jer On i kada daje i kada ne daje čini ono što je dobro za nas“.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *