NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
U VRLINAMA SE VALJA VEŽBATI USRDNO I NEPREKIDNO
 
Ako želimo brzo i uspešno da dođemo do cilja, moramo u sticanju vrlina postupati tako da sve idemo napred (Fil. 3,13). Jer čim se zaustavimo, ma i na kratko vreme, odmah počinjemo nazadovati, pošto strasti koje su bile prigušene naporom za sticanje vrline, zahvaljujući našoj sklonosti čulnosti i ugađanju sebi, odmah podižu glave i pokreću nečiste želje, osobito ako im u tome pomažu spoljašnje prilike. A to uvek ugušuje dobre navike i, što je osobito ubitačno, lišava čoveka blagotvorenog dejstva blagodati, bez koje ne može ništa stvarno dobro uspevati.
Znaj da se put duhovnog života mnogo razlikuje od običnih zemnih putovanja. Kada se u zemaljskom putovanju putnik zaustavlja, on ništa ne gubi od puta koji je prešao; ako se zaustavi na putu duhovnog života, on gubi mnogo od vrlina koje je ranije stekao. Na običnom putovanju, ukoliko putnik ide dalje, utoliko se više zamara; na duhovnom pak putu, što se većma produžuje put, sežući se za onijem što je naprijed, tim putnik dobija veću snagu i moć za dalje putovanje. Uzrok je taj što naša niža priroda, to jest, telo koje svojim ustajanjem protiv duha i čini put vrline teškim, sve više i više slabi u svojoj borbi protiv duha; dok međutim viša priroda u kojoj i obitava vrlina, to jest, duh, sve više i više jača i postaje vidnija. Zato, ukoliko većma uspevamo u dobru, utoliko se umanjuje bolni napor koji se u početku stupanja na taj put sreće. Pored toga, neka skrivena sladost, koju Bog daje, rastvara se sa našim srcem i svakim časom postaje veća. Posledica svega toga je ta da, hitajući napred s većom voljom i snagom, lako prelazimo od vrline vrlini i dostižemo najzad najviši vrh duhovnog savršenstva, gde duša otpočinje da čini svako dobro, ne s primoravanjem nego od dobre volje i s radošću. Jer, pošto je savladala i pobedila strasti i odrekla se svega tvarnog, živi u Bogu i u Njemu se, usred prijatnih duhovnih napora, naslađuje slatkim mirom.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *