NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
KAKO SE HRISTOV VOJNIK MORA IZJUTRA SPREMITI 3A BORBU
 
Čim se izjutra probudiš i pročitaš molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me, – prvi posao neka ti bude da se povučeš u svoje srce. Kad to učiniš, seti se da ti sa jedne strane stoji neprijatelj i strasna želja, s kojima si u ratu i koji su gotovi da te napadnu. Zato odmah donesi odluku ili da pobediš ili da umreš, ali da ne odustaneš. Seti se isto tako da ti sa druge strane stoji pobedonosni Vojskovođa tvoj, Gospod Hristos, sa Presvetom Svojom Majkom i mnoštvo svetih anđela na čelu sa arhanđelom Mihailom, gotovi da ti priteknu u pomoć, i zato se oduševi nadom.
Eto, ustaće na tebe knez pakla sa svojom vojskom i počeće raspaljivati u tebi strasne čežnje, zavaravaće raznim lažnim obećanjima tvoju sklonost ugađanja sebi samo da bi se prestao boriti sa strašću i da bi joj se pokorio i uveravaće te da je to bolje i mirnije. Ali ćeš istovremeno i čuti glas zdesna – da budeš oprezan. To ti šapće i oduševljava te tvoj anđeo čuvar u ime Gospoda i vojske Njegove. Predstoji ti borba sa strašću i drugim tvojim neprijateljima, govori ti On. Ne plaši se i ne beži s bojnog polja. Jer Sam Gospod Isus, tvoj Vojskovođa, stoji blizu tebe, okružen anđelima, spreman da se s tobom bori protiv neprijatelja. On neće dozvoliti da te neprijatelji obore i pobede, jer je obećano: Gospod će se boriti za vas (II Mojs. 14,14). Zato stoj čvrsto, trudi se da ne podlegneš, nego napregni svu snagu da odoliš napadu vapijući iz dubine duše: Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim (Ps. 27,12). Obrati se Gospodu svome, Bogorodici, svim anđelima i svetiteljima. Doći će ti pomoć i pobedićeš, jer je napisano: Pišem vam, mladići, (srčani i vatreni borci), jer nadvladaste nečastivog (I Jov. 2,13). Ne mari što si slab i sputan rđavim navikama i što su neprijatelji tvoji jaki i mnogobrojni. Mnogo je silnija moć Onoga Koji te je stvorio i iskupio. I nesravnjeno je jači od svih Bog, tvoj zaštitnik u ovoj borbi, kao što je napisano: Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju (Ps. 24,8). Pored toga, više On želi da te spase, nego što tvoj neprijatelj želi da te pogubi. Zato se bori i nikada ne osećaj napor, koji u tu borbu ulažeš, kao teret. Jer se tim trudom, prinuđavanjem sebe na dobro i odricanjem od poročnih navika bez žaljenja sebe, zadobija pobeda i zbira riznica kojom se kupuje carstvo nebesno i duša zauvek sjedinjuje s Bogom.
Tako svakog jutra počinji, u ime Božje, borbu sa svojim neprijateljima neuzdanjem u sebe i nadom na Boga. Molitvom prinuđavaj sebe na potrebne trudove i duhovne podvige, a naročito se pomaži umno – srdačnom molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To strašno Ime sija kao mač u srcu i kao grom pogađa zle duhove i strasti. Zato je sv. Jovan Lestvičnik i kazao: „Imenom Gospoda Isusa Hrista bičuj neprijatelje“. O toj ćemo molitvi govoriti kasnije u naročitom poglavlju. Tim oružjem, ponavljam, pobeđuj neprijatelje onako kako sam ti već savetovao: prvo, protivljenjem strasti, zatim, mržnjom prema njoj i najzad, delima vrline koja joj je potpuno suprotna. Razume se, sve se to mora vršiti u molitvenoj atmosferi. Čineći tako, radićeš delo ugodno Bogu tvome, Koji sa svojom proslavljenom Crkvom na nebesima posmatra tvoju bitku.
Težak je i zamoran taj boj, ali se ne žalosti i ne opuštaj ruke. Misli da smo dužni da služimo svome Bogu i da nam je, ako hoćemo da živimo, borba neizbežna, jer čim se prestanemo boriti, osuđeni smo na smrt.
Pazi da te neprijatelj ne prevari nagovaranjem: „Popusti samo za jedan čas“.
Šta ćeš postići ako odstupiš od života po Bogu i predaš se svetu, njegovim radostima i telesnim nasladama? Postaćeš bogoodstupnik, a to je strašno biti i jedan trenutak, a kamo li jedan čas. Uz to, zar je to obično delo da bi trajalo samo jedan čas? Neće li proći u tome životu, protivnom Bogu, čas za časom, a potom dani za danima i godine za godinama? A onda? Ako se Bog smiluje nad tobom i dade ti da se osvestiš, otrgneš od te đavolske zamke i probudiš od grehovnog sna, ipak moraš stupiti u borbu koju sada izbegavaš, s tom razlikom što će kasnije borba biti daleko teža i bolnija, a pored toga i sa slabijim izgledima na uspeh.
Ako te Gospod ostavi u rukama tvoje zle sklonosti i neprijatelja, šta će biti? Neću ponavljati, reći ću ti samo: razmisli! Jer ko to ne zna? Posle života u mučnim okovima zlih strasti, opijenosti čula, ali bez pravih radosti, doći će iznenada čas smrti, strašno i mučno stanje duše, koje ni reč Božja nije mogla izraziti, nego je samo kazala: Tada će reći gorama i kamenju: padnite na nas (Otkr. 6,16). Taj krik koji počinje u času smrti produžiće se do svršetka sveta, slušaće se u čas Strašnog Suda i uvek bez odziva. Ne budi toliko bezuman da se svesno baciš u večne adske muke, uklanjajući se trenutnih podvižničkih trudova i borbe. Kao razuman čovek bolje je da sada učiniš neznatne napore duhovnog vojevanja, da bi, kad pobediš, dobio venac i bio u zajednici s Bogom i ovde i tamo – u carstvu nebesnom.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *