NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU

NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU

 
NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU
(Sveti Optinski Starci o Isusovoj molitvi)

 
AKATIST SABORU SVETIH PREPODOBNIH OPTINSKIH STARACA
 
Kondak 1
 
Izabrani Bogom od sujetnoga sveta, vama, o prepodobni oci Optinski, koji ste krst svoj sa strahopoštovanjem prihvatili i koji ste Hristu posledovali sa verom, kao najvećem našem posredniku pred Gospodom, sada, prinoseći usrdno molenje, s ljubavlju vapijemo:
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Ikos 1
 
Želeći svim srcem angelski monaški život, odbacili ste sve svetske strasti, Bogomudri, i u zagrljaj Očev sa ljubavlju u obitelj Optinsku došavši, putem tesnim i tužnim, do kraja vaših dana hodiste, toga radi, pevamo vam:
Radujte se, jer ste na zov Gospodnji radosno došli;
Radujte se, jer ste usrdno Hristu posledovali;
Radujte se, jer ste krst svoj na rame uzeli;
Radujte se, jer ništa niste zavoleli tako kao Gospoda.
Radujte se, jer ste se, Hrista radi, sebe svecelo
odrekli;
Radujte se, Carstva Božijeg blaženi naslednici. Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 2
 
Videvši mreže đavolske koje su kao paučina u svetu razapete, i u dubini srca vaših osetivši da se ljudi od njih samo smirenjem spasavaju, u toploj molitvi povrgli ste se pred Gospodom, vapijući sa umilenjem: Aliluja.
 
Ikos 2
 
Razumevši srcem i umom da dela svoja neće opravdati pred Bogom niko živ i stalno držeći pred očima sagrešenja svoja, vi niste prestajali sa točenjem suza, što je samo Gospodu poznato, prinoseći Njemu pokajanje od duše, Njegov lik pokazaste i nama, koji vapijemo:
Radujte se, jer ste grehe svoje prozreli bez prikrivanja;
Radujte se, jer ste poznali blaženstvo plača za grehe. Radujte se, jer ste neprekidnu tugu za njih stekli; Radujte se, propovednici pokajanja na zemlji. Radujte se, jer ste na nebesima sada Gospodom utešeni;
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 3
 
Silu iskupiteljskih stradanja Hristovih položiste, sveti, kao nerazrušivu nadu spasenja, smatrajući sebe najgorim od svih ljudi i nikakve milosti dostojnim, radi čega, sa velikim smirenjem i blagodarenjem, uvek vapijaste Bogu: Aliluja.
 
Ikos 3
 
Imajući u srcima svojim Božanstveni dar smirenoumlja, istiniti učenici Hristovi Koji je Sebe smirio čak i do smrti krsne, ni za šta ste smatrali sve podvige i trudove vaše. Sa podvizima koji su rasli, dvostruko je raslo i smirenje vaše, o čemu sa divljenjem govorimo: Radujte se, jer ste za smirenje, Gospodom slave uzneseni;
Radujte se, jer ste negnevivost i krotost smirenjem dostigli.
Radujte se, jer ste smirenjem i samoukorevanjem pokoj dušama vašim stekli;
Radujte se, izabranici koji ste se smirenjem duhovnim ? obogatili.
Radujte se, jer je vaše Carstvo Nebesko, koje je pripremljeno za smirene duhom;
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 4
 
Buru strasti utoljavajući, telom i đavolom podizanu, um za gospodara nad pagubnim strastima, isposništvom postaviste, hrabro prirodu ukrotivši, požuriste, blagodaću Božijom, da gore pokorite boljim i da telo podčinite duhu, podvigopoložniku Hristu ne prestajući pevati: Aliluja.
 
Ikos 4
 
Čuvši reč Gospodnju da se Carstvo Nebesko nudi i da ga samo napornici dobijaju postom, bdenjem i molitvom, neprestano ste se podvizavali i telo svoje sa strastima i pohotama Hristu raspeli, ustave monaške sačuvavši nenarušivo. Zato vas, blažene, opevamo:
Radujte se, jer ste blagi jaram Hristov sa ljubavlju i trudom poneli;
Radujte se, jer niste ugasili srdačnu trezvenost duha. Radujte se, jer ste jaku stražu ustima svojim postavili;
Radujte se, jer ste tela vaša nepoštedno iznuravali. Radujte se, jer ste sa telesnim podvizima i umnu delatnost sjedinili;
Radujte se, jer ste, trpljenjem vašim, duše svoje sačuvali.
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 5
 
Svetonosno ime Isusovo, kao oružije nepobedivo, protiv besovskih napada, neprestano noseći u srcu svom sa verom, neiscrpan izvor blagodati stekli ste, ushodeći iz sile u silu i oganj ognju prilažući, očišćenim razumom, pevate Bogu: Aliluja.
 
Ikos 5
 
Prozirući svoju stalnu nemoć i spasonosnu, blagodatnu silu molitve Isusove, niste prestajali da je izgovarate, sasecajući njome strasti i sve demonske zamke spaljujući. U tišini srca, molitveno besedovanje sa Gospodom umno postigavši, naučiste nas da vam kličemo:
Radujte se, jer ste sav um u molitvu pogruzili;
Radujte se, jer ste u celosti svoja srca k Bogu
uzvisili.
Radujte se, jer na molitvi niste pomišljali ni o čemu sujetnome;
Radujte se, jer ste ime Isusovo neumorno prizivali. Radujte se, izuzetni podvižnici srdačne molitve; Radujte se, jer ste dobili sve što ste u ime Gospodnje tražili.
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 6
 
Predstojeći srcem u molitvi pred Krstom Gospoda, Koji je stradao za grehe ljudske, sa plačem zaridaste, prepodobni, žalošću zbog svojih grehova i neizrecivom ljubavlju prema Iskupitelju našem razgorevši se, do kraja života trepetno ste mu vapijali: Aliluja.
 
Ikos 6
 
Zasijavši u srcima vašim svetlošću ljubavi Božanstvene, slavu zemaljsku i pohvale omrzoste, a besčašće od ljudi i svaku nevolju, otvorenim srcem radosno primaste, usrdno ugledajući se na Hristova stradanja. Svako stradanje i trpljenje pokazaste nama, koji vapijemo:
Radujte se, jer ste rane Gospoda Isusa Hrista na telu svome poneli;
Radujte se, jer ste poruge ispijali kao lek koji očišćava.
Radujte se, jer ste se od počasti zemnih svim srcem odstranili;
Radujte se, jer ste se sa ljubavlju molili za one koji vas mrze.
Radujte se, jer ste one, koji su vas vređali, za dobrotvore smatrali;
Radujte se, jer niste prestajali da blagodarite milosrdnom Gospodu.
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 7
 
Gospod, želeći da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, videći vaš dobrovoljni i neprestani trud u ispunjenju zapovesti Njegovih, otvori vam um da razumete puteve Njegove i naredbama Svojim nauči vas. Zato, prosvećenim srcem uvek pevaste: Aliluja.
 
Ikos 7
 
Divna su dela Tvoja, Gospode, jer, kao Učitelj, urazumljuješ sluge Svoje, koji Te svim srcem traže i otvaraš oči njihove da razumeju čudesa zakona Tvoga. Neka su blaženi prepodobni Tvoji, oci naši Optinski, koji su se neprestano poučavali zapovestima Tvojim, zavolevši ih veoma i mi im pevamo:
Radujte se, jer ste reči Božije, kao veliko bogatstvo u srca svoja sakrili;
Radujte se, jer ste puteve zapovesti Božijih svim srcem zavoleli.
Radujte se, jer ste puteve nepravde mrzeli; Radujte se, jer ste se pripremili dobrim podvigom bez kolebanja.
Radujte se, jer prihvativši reč Božiju, veliki ste mir u Hristu stekli;
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 8
 
Smatrajući sebe za putnike i došljake na zemlji, ništa od propadivih stvari sveta ne poželeste da steknete, da ne bi srca vaša bila zemlji privezana, nego se jedinome Bogu priljubiste, uznoseći Mu čistu pesmu: Aliluja.
 
Ikos 8
 
Svaku telesnu pristrasnost, koja od Boga odvaja, odbacili ste od sve duše, tražeći samo ono što je potrebno. Svagda ste neodvojivo priseli kraj nogu Isusovih, srcem ne želeći žitejska blaga i sve uzdanje svoje na Gospoda ste položili. Zato vas hvalimo, sveti:
Radujte se, jer ste bez pristrašća prema svetu žitije svoje okončali;
Radujte se, jer ste, oslobodivši se zemnih briga, sladost čiste molitve poznali.
Radujte se, jer ste tvrdom verom životne brige odložili;
Radujte se, jer ste nesticanjem i poslušnošću pagubne strasti umrtvili.
Radujte se, jer ste monaški zavet nesticanja sveto sačuvali;
Radujte se, jer ste, kao Hristovi poslušnici, svoju volju odsekli.
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 9
 
Sve molitve vaše i sve snage vaše usmeriste da bi stekli čistotu duševnu i telesnu, bez koje niko neće Boga videti. Time se, čistim srcem udostojiste da u Raju Gospodnjem zapevate divnu pesmu pravednih: Aliluja.
 
Ikos 9
 
Telesnim željama, koje vojuju na dušu i koje se postom i molitvom ukroćuju, niste dopustili da zavladaju vašim pomislima i primili ste dar čistote i celomudrenosti od Gospoda Boga, Koji jedini ima vlast da pobeđuje prirodne zakone. Primite i od nas ove pohvale:
Radujte se, jer ste smirenjem privukli blagodat
Božiju u borbi sa telom;
Radujte se, jer ste trud i lišavanja zavoleli, a pokoj telesni odgurnuli.
Radujte se, jer ste postom i svenoćnim bdenjima pohotu telesnu umrtvili;
Radujte se, jer ste zakone prirode, silom Hristovom, pobedili.
Radujte se, jer ste tela i duše vaše čiste Gospodu prineli;
Radujte se, jer čisti srcem, Boga u večnom blaženstvu gledate.
Radujte se prepodobni oCi Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 10
 
Želeći da spasete duše svoje za život večni, sve pomisli o zemaljskom i privremenom odbaciste i Spasitelju našem Koji je dao veliku zapovest o ljubavi učenicima Svojim, delom i istinom prihvatiste. Toga radi, vaše bližnje toplom ljubavlju zavoleste, pojući nebesnome Ocu svih ljudi: Aliluja.
 
Ikos 10
 
Zavolevši svom dušom bližnjega svoga, Carstvo Božije unutar sebe obretoste, zato siđe u srca vaša oganj ljubavi Božije koji pali i tom ljubavlju, bezmerno hraneći se, vi svecelo sebe na žrtvu delom ljubavi prinesoste. Sada i od nas ovo smireno pevanje poslušajte:
Radujte se, jer ste sve ljude svetom ljubavlju zavoleli;
Radujte se, jer da biste neke spasli, svima ste bili sve.
Radujte se, jer ste zbog patnji ljudskih sa suzama uzdisali;
Radujte se, jer ste sve koji su vam priticali u srca svoja smeštali.
Radujte se, jer niste nikoga žurno otpuštali od sebe; Radujte se, jer ste duše vaše za bližnje polagali. Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 11
 
Pesmu molebnu prinosimo vam, prepodobni oci naši Optinski, jer vašom stazom zaista poznasmo ispravno hoditi. Blaženi ste, jer ste Hristu radili i vražiju ste posramili silu, istinito pravilo vrline pokazali ste svima, koji Gospodu pevaju: Aliluja.
 
Ikos 11
 
Svetle podvige vaše hvaleći, prepodobni oci naši Optinski, blaženima vas nazivamo, kao slavne nastavnike monaha i čudne sabesednike Angela, koji sada na nebesima Prestolu Božijem predstojite i molite se za nas, koji vam pevamo sa ljubavlju:
Radujte se, neprestane trezvenosti usrdni revnitelji;
Radujte se, plamena srdačnog neuspavivi čuvari.
Radujte se, nepokolebivi stubovi poslušanja, koji ste
sve pretrpeli;
Radujte se, jer ste, kroz mnoge patnje, u Carstvo Božije ušli.
Radujte se, monaškog života ravnoangelni podvižnici;
Radujte se, dobre sluge Božije, blagi i verni. Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 12
 
Blagodatni dar isprosite kod Gospoda, o blaženi, molimo vas, mi koji vas verno hvalimo; pogledajte na uzdahe naše, suze naše ne prezrite, umolite Gospoda da utoli ljute strasti naše, da nam daruje skrušeni plač za grehe naše, da se čistom dušom i neoskvrnjenim ustima, zajedno sa vama, udostojimo u Raju Gospodnjem pevati: Aliluja.
 
Ikos 12
 
Opevajući vas sada, o prepodobni, pohvalnim glasom, znamo da vi ne tražite pevanja naših usana, već da posledujemo vašim podvizima, srdačnom smirenju i ispravljenju života. Zato, u pokajanju, moleći za vašu pomoć, ljubavlju pokretani, govorimo:
Radujte se, jer čuvate one, koji ispravno žive;
Radujte se, jer nemoćne i sirote krepite.
Radujte se, jer pružate ruku pomoći onima koji padaju;
Radujte se, jer onima koji se kaju, pomažete da se
suzama uteše.
Radujte se, brzi pomoćnici svima koji vas prizivaju;
Radujte se prepodobni oci Optinski, blagodati starčestva svetilnici!
 
Kondak 13
 
O, preslavni ugodnici Hristovi, prepodobni oci i starci, Mojseje, Antonije, Isakije, Ilarione, Anatolije, Josife, drugi Isakije, Lave, Makarije, Amvrosije, Varsanufije, drugi Anatolije, Nektarije i Nikone, kao sedam stubova i sedam svetilnika, koji ste zasijali u Optinskoj obitelji! Sadašnje naše molbe uslišite i izmolite nam kod Gospoda smirenje i sećanje na smrt, da nas izbavi Gospod od svakog zla i udostoji hrišćanske končine, sve one koji mu vapiju: Aliluja.
(Ovaj kondak čita se tri puta. Zatim Ikos 1. i Kondak 1.)
 
MOLITVA
 
Božanstveni zbore prepodobnih otaca, Bogonosni starci Optinski, koji ste angelskim životom na zemlji zasijali, i u nebesnom gradu se proslavili. Znamo da u dane vašeg zemnog služenja, niko gladan i neutešen od vas nije otišao, nego ste svima bili sve: bolesnima – iscelitelji, sumnjalicama – utvrđenje, tužnima – uteha, jer blagodat isceljenja, prozrenja i lečenja nemoćnih duša u vama se obilno izlila. Ali i danas ste svima nama posrednici i o stradajućoj Otadžbini našoj, pred Prestolom Božijim, stalni tužni molitvenici, jer se vama dade blagodat da se za nas molite. Pogledajte sa gornje slave i vidite stado vaše, kOJe ste pasli na pašnjacima Hristovog učenje kako je smeteno i razbacano i od vukova dušegubnih rastrzano Posetite nas nemoćne i bespomoćne i blagousrđem vašim zalutale potražite, rasejane saberite, prevarene obratite i prisajedinite Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi; one koji su u monaškom životu ogradite od svih napada vražijih, mladost urazumite, starost podržite supružnike u miru i slozi sačuvajte. Uslišite nas Božanstveni lekari duša i uputite nas na put pokajanja da posledovavši rečima vašim, položimo sebe i sav život svoj u ruke prevelikog milosrđa Božijeg da ,rukovodi Njegova volja našim mislima i čuvstvima u svim delima i rečima našim. Pružite nam ruku pomođi, oci sveblaženi, i naučite nas da se molimo, da verujemo, da se nadamo, da trpimo, da praštamo i volimo i da tako uvek hodeći po zapovestima Božijim, udostojimo se, vašim posredništvom, večne radosti Carstva Nebesnoga gde ćemo skupa sa vama da proslavljamo Boga, divnog u svetima Svojima, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *