NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU

NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU

 
NE OSTAVLJAJ BOŽANSTVENU MOLITVU
(Sveti Optinski Starci o Isusovoj molitvi)

 
PREPODOBNI ANATOLIJE (ZERCALOV)
 
Srce je fitilj,
Molitva je oganj…
 
Ti si došla u manastir da se učiš – i uči se trpljenju, smirenju i drugim vrlinama, koje krase venac monaštva. Ko se uči nekom zanatu, da li će uzeti šilo, konac, sekiru ili kičicu i odmah napraviti čizmu, ormar, sliku? Ako to ne može da bude u stvarnosti – onda, kako možeš ti odmah da se naučiš nauci nad naukama – koja uči nebesnom angelskom životu.
Budi spremna da prihvatiš patnje. Jer, svima, koji zavole Isusovu molitvu, neprijatelj nikada neće da ostane bez osvete: već će neizostavno da obmanjuje i stare i mlade, želeći da im napakosti.
Molitvu umno držati može se i u nemoći i kad ima naroda i na službi. Od toga,’ponekad, boli glava, ali, šta se tu može? Zato, zavoli molitvu. Hiljadu puta je zavoli. Staraj se da držiš misao sa Isusom ne samo u glavi, već je usmeravaj prema prsima. Tada će prsa zaboleti, ali, bez toga je nemoguće. Bog naš je otac… A gde je nečisto, tamo je i bolno. Takav bol se šalje za našu nedostojnost, ali, sa vremenom – prolazi.
 
***
 
Monaštvo je iznad svih nauka. Ono uči nebesnom angelskom životu… Ti si obavezna da uvek na jeziku imaš ime Isusovo, kao što verena nevesta ima pred očima sliku svog ženika.
 
***
 
Dok čovek nije okusio da je blag Gospod, teško će neprestano imati u srcu Isusa. Ali, molitvu ne ostavljaj. A glavno je, da u vreme molitve priznaješ svoju grešnost i da si nedostojna izgovarati ime, koje Anđeli neprestano slave na nebesima i ljudi na zemlji. A, patnje skupljaj kao riznicu, jer to pomaže Isusovoj molitvi.
Zato vrag i uči i podstiče sve, koji mogu da ti nanose patnje. Svaki hrišćanin, što se više drži ove molitve, tim više ozlobljuje đavola, koji ne trpi ime Isusovo.
 
***
 
Tebi je teško zato što nemaš na umu šta znači ime Isusovo. Isusovu molitvu brzo steći nemoguće je, onda bi je svi tvorili, ali je ona suviše skupa. O, naš visoki monaški udelu!…
 
***
 
Molitva Isusova ne može biti u početku bez oblaka pomisli. A, posle, malo po malo, očišćuje se.
 
***
 
Molitva Isusova ne samo da ne smeta, već čak pomaže da se sluša čitanje i pevanje i pomaže uobičajenoj crkvenoj i kelijnoj molitvi i uslađuje, veoma uslađuje srce i duh čini mirnim i daje svetlu misao… Staraj se da smiruješ sebe i molitva će se brzo steći. Samo ne žuri i čekaj na pomoć Božju.
 
***
 
Tvori češće Isusovu molitvu – biće veselije srcu. Samo se potrudi da iskoreniš trulež srdačnu, tj. da se ne oduševljavaš nečistim pomislima. A bez Isusa nikada nećeš očistiti srce.
 
***
 
A da se radost razliva u srcu – to se dešava, o tome sam ti govorio. Ponekad Gospod želi da podvižnika uteši, videći da on već iznemaže, od usiljenog naprezanja za tu molitvu… Pravi molitvenici, već kroz nekoliko dana osećaju radost i sladost, koja se iz srca razliva na celog čoveka. Ali, opasno je primati radost bez rasuđivanja, jer se i satana pretvara u svetlog Anđela. I zato budi oprezna – čuvaj se i da primaš, čuvaj se i da odbaciš…
Molitva se prekraćuje obično od praznoslovlja, prejedanja, osuđivanja i glavno – od gordosti. A pošto si ti osobito gorda, to se osobito i pridržavaj te molitve.
 
***
 
Na svetu ništa tako ne pomaže kao podnošenje nevolja i ljubav prema bližnjima.
 
***
 
Isusovo ime uznemirava neprijatelja duša naših, koji, ako se nastani u srcu i tu boravi – ti radi što ti je zapoveđeno. Pamti, da je Isus, koga ti prizivaš, jači od neprijatelja.
 
***
 
Kada se molitva bude utvrđivala, onda, ne oslabi pažnjom. Inače će te napasti bludna strast. I to nije prelest, već stvar prirode, što proizilazi od nepravilnog umnog delanja. Ispravljanje počni od ovoga: ne slabi pažnjom i drži um usred srca. Ali, ako se on navikao da klizi naniže, onda ostavi za vreme i bavi se čitanjem. Drži se tog pravila i nećeš poginuti. Molitvu ne ostavl>aj. Takve stvari dešavaju se sa mnogima.
 
***
 
Ti si izrazila želju da pređeš drugome ocu… Ako tako bude, to znači, uzeti na svoju dušu odgovornost, ako novi nastavnik povede tebe drugim putem. A za tebe je to dvostruko opasno, zato što prolaziš put umne molitve. A, ako on taj put i sam ne poznaje, kuda će te on zavesti? Ja sam imao primer da učeni, vrlo učsni ljudi, – na delu, ni za dlaku nisu shvatili to duhovno delanje. Zato što se taj put daje ne knjigom, već krvlju. „Daj krv i primi duha“.
 
***
 
Pročitavši tvoje pismo, odmah sam pošao baćuški Amvrosiju. I zajedno smo ga tumačili. Mi nismo našli u molitvi nepravilnosti. Samo takve stvari – kao blagouhanje – ne treba primati. Srdačno mesto ne treba uporno tražiti, kada uzraste molitva, ona će ga sama naći. Mi treba da se staramo da prenesemo um u reči: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnu“. Svetitelj Dimitrije Rostovski uči: Gde je um, tamo je i srce“. A da se molitva prekida to drugačije i ne može biti. A kad bi uvek bila neprekidna, – sveti oci uče: „Boj se, to je vučja staza“.
 
***
 
Dešava se da u toku molitve nailazi san, lenost, tuga i ohlađenje prema svemu – i to traje po nekoliko dana, čak i nedelja. Možda si ti bila pokradena tajnom sujetom, gordošću ili osuđivanjem, ili gnevom, ili nečim drugim. Naš neprijatelj i nateruje našu prirodu da bi u prazno i u lenosti provodila svoje dane, umesto da se pripremamo za večnost… Blagodat, kao da za neko vreme odstupa, da bi čovek bolje poznao nemoć svoje prirode i da bi više pribegavao Bogu, moleći od njega pomoć i zastupništvo. Za velike podvižnike, koji se bore i trude u molitvi, to vreme jeste najblagoprijatnije za zadobijanje velikih venaca.
 
***
 
Molitva Isusova ne može biti jaka, bez velikih patnji. A da bi se učvrstila molitva, najbolje je sredstvo – trpeti nevolje i preziranja! A bez tog delanja, težak je i bezuspešan život monaški.
 
***
 
Molitvu tvori, a suditi o njoj – ne sudi. Nije tvoja stvar. Ne trudi se da saznaš od koga se nešto šalje, već samo trpi i izveštavaj nas. A ako molitva (koja se izgovara) sama prelazi u umnu, – ne treba je prekraćivati. Treba stalno ukoravati sebe i ne zbunjivati se.
 
***
 
Bolje je od svih krstova i krstonosaca, od svih portreta i njihovih originala, naslikati na mekanom mladom srcu Najslađe Ime, svetozarnu molitvu Isusovu. A, kada se utvrdi u srcu Isus, nećeš poželeti ni Rima, ni Jerusalima.
 
***
 
Čudno je pitanje: Kako zagrejati vodu? Razume se, staviti u vodu, koja se rađa od toplote osećanja, treba zagrevati takođe gorućim ugljem – ognjem. Ako vidiš da se klati suza, drži se čvršće za Boga, Isusa Hrista Sina Božijeg, – i zakipeće voda suza. Disanje nozdrvama ćemo kasnije objasniti. A sada samo malo: Ti dišeš čime? Uhom? Ne, već nozdrvama! No, to ti je sve! Znači, sjedini sa dihanjem molitvu – to je disanje nozdrvama.
 
***
 
Ako i ležiš – tvori molitvu! … A može i da se desi, da bi ti nju rado vršila, ali nemaš snage – vrata su se zaključala. I onaj, koji je uspeo da upali svoj svetilnik, taj će i likovati sa najslađim i najželjenijim svojim Ženikom u neućutnoj pesmi, onih, koji praznuju. A svetilnik – to i jeste ta molitva. Srce je fitilj, molitva je oganj, a neizrečena radost u srcu molitvenom – jeste dejstvo Duha Svetoga…
 
***
 
Što se tiče teškoće na duši, ja sam ti govorio i opet govorim: jedino sredstvo da se bude spokojan i veseo jeste Isusova molitva. A bez tog dragocenog dara, monaške utehe ne traži, ne očekuj.
 
***
 
Ti si opet bolesna? Znači, ne sećaš se moga leka. Ja sam ti govorio: tvori stalno Isusovu molitvu i bićeš zdrava. Ja tebi nisam onako davao taj savet, već dobro ga na delu ispitavši.
 
***
 
Brojanice možeš nositi sakriveno, ali da ih ne bi nosila bez uma, znaj, da su one izraz onoga što je u srcu, tj. imena Isusova. Kao što je krug brojanica beskonačan, tako se i ime Hristovo uvek priziva.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *