Molitve Anđelu Čuvaru

Molitva #1

Anđele Božiji, Čuvaru moj sveti, koji si mi od Boga dat kao zaštitnik, prosveti me danas i sačuvaj od svakog zla, ka dobrim delima uputi i na put spasenja upravi me. Amin.

 

Molitva #2

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što Ti sagreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih Svetih. Amin.

 

Molitva #3

Sveti Anđele Hristov, padajući ničice pred tobom molim ti se, Čuvaru moj sveti, koji si meni grešnome dat od svetoga krštenja, da mi čuvaš dušu i telo. Svojom lenjošću i svojim rđavim navikama ja razgnevih tvoju prečistu svetlost, i oterah te od sebe svim gadnim delima, lažima, klevetama, zavišću, osuđivanjem, ohološću, nepokornošću, mržnjom na braću, zlopamćenjem, srebroljubljem, preljubom, jarošću, tvrdičlukom, nenasitim prejedanjem, opijanjem, brbljanjem, rđavim i lukavim mislima, gordeljivošću, i pohotljivim besnilom, imajući volju za svaku telesnu požudu. O, da zle naklonosti moje, kakve nema ni u nerazumnih životinja! Ta kako možeš pogledati na mene, ili pristupiti meni kao smrdljivom psu? Kakvim ćeš očima, Anđele Hristov, pogledati na mene kada sam se užasno zapleo u odvratna dela? Ta kako ću već moći da molim oproštaj za svoja gorka, zla i rđava dela, u koja padam danonoćno i svakog časa? No molim ti se, padajući ničice pred tobom, Čuvaru moj sveti, smiluj se na mene grešnog i nedostojnog slugu svog (ime); budi mi pomoćnik i zaštitnik od mog zlog protivnika, svetim tvojim molitvama, i učini me učesnikom u carstvu Božjem sa svima Svetima, svagda, i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

3 komentar(a)

  1. Poštovani oče dobar dan. Imam 24 godine. I nažalost nisam krštena od rođenja, pa sam planirala sada ovoga leta da se krstim. Možete li otprilike da mi kažete kakav je osećaj posle krštenja? Jer ostali koji su kršteni, kažu dmi samo: „Videćeš i sama“.
    Nadam se da ćete ubrzo da mi odgovorite.
    Srdačan pozdrav!

  2. Molitve koje svakog uzdižu i obavezuju.

  3. Andjele čuvaru slava ti i veliko hvala !

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.