NASLOVNA » Molitva i Bogosluženje, PITANJE PASTIRU » Molitva

Molitva

Pitanje:
Pomaže Bog oče! Molim Vas odgovorite mi, šta da čitam iz Novog Zaveta? Drugo pitanje je kako da koristim u molitvi ručni krst (dimenzije 22 h 11 cm) koji sam dobila na poklon? Unapred zahvalna!
Vera


Odgovor:
Draga sestra Vera, Crkva ne zabranjuje, kako se to često misli, čitanje Svetog pisma, ali ona strepi od upoznavanja sa tekstom bez neophodne pripreme i tumačenja. Kad dete počne da uči strani jezik, njega ne upoznaju odjednom sa najtežim tekstovima i piscima, jer ono kod njih ne bi ništa razumelo. Treba učiti postepeno i usvajati pročitano. A najvažnije je – treba shvatiti genija tog drugog naroda: da bi ga dobro shvatili, treba čak izvesno vreme živeti u toj zemlji. Isto tako, da bi čitanje i učenje Svetog pisma donelo koristi, treba živeti u porodičnom duhu sa Božijim narodom, sa Crkvom. Sveto pismo je nastalo u Crkvi i u Crkvi i sa Crkvom ga treba i čitati. Biblija je istorija čoveka, sa njegovim blagorodnim pobudama, a takođe i sa padovima i gresima. To je istorija svakoga od nas. I u isto vreme istorija Božijeg truda za naše duše. Ako hoćeš da ti čitanje Svetog pisma, posebno Novog zaveta, bude duši korisno, na nazidanje vere i shvatanje Božijeg promisla o svetu i čoveku, čitaj ga polako i sa dubokim razmišljanjima o svemu pročitanom. Zabeleži svaki stih, svaku misao i svaku reč, koja ti ne bude jasna, pa se obrati svom nadležnom svešteniku za objašnjenje. Nemoj nikada sama da rešavaš nedoumice i pitanja, koja traže dodatno objašnjenje. Ako je na gotovo svaku reč u Svetom pismu napisana po jedna knjiga objašnjenja, onda ti je sigurno jasno, sa kolikom pažnjom treba čitati ovu Svetu knjigu, koja je prevedena na najviše svetskih jezika i štampana u najviše primeraka. Ako svakodnevno, verovatno uveče, vršiš molitveno pravilo i za to odvojiš dovoljno vremena, počni sa jednom glavom iz Matejevog Jevanđelja. Pročitaj i razmišljaj o pročitanom. Da te ne zbune rodoslovi Hristovi po telu u Matejevom i Lukinom Jevanđelju. Matej svoje Jevanđelje piše za Hrišćane, koji su poreklom Jevreji, pa rodoslov počinje od Avraama, rodonačalnika jevrejskog, izabranog naroda. Jevanđelist Luka piše za Hrišćane iz mnogoboštva, pa rodoslov počinje od Adama, da pokaže da su svi ljudi deca Božija i svi imaju pravo da uđu u Crkvu Hristovu. Kad tako pročitaš Jevanđelje od Mateja, a u tome će proći oko mesec dana, nastavi sa čitanjem Jevanđelja od Marka. Tu ćeš naći dosta sličnosti sa Matejevim Jevanđeljem, pa onda uporedo počni da čitaš Poslanicu Svetog apostola Pavla Rimljanima. Dakle, jedna glava Markovog Jevanđelja, jedna glava iz Poslanice. I tako redom. Jevanđelja po Luki i Jovanu i Dela apostolska po jedna glava, a Poslanice rodom, takođe po jedna glava. Otkrivenje Jovanovo nemoj još čitati. Kad pročitaš Novi zavet bar dva puta, onda možeš polako čitati i Otkrovenje, ali tu ćeš morati mnogo češće da se obraćaš svom svešteniku za objašnjenja. Ručni krst, koji si dobila na poklon, treba da odneseš u crkvu da ga sveštenik osveti (ako to već nisi učinila) . Pošto je to ručni krst i ne može da visi pored ikona, onda ga stavi na neki stočić, stalak, ili nešto slično, kako bi mogla da se pred njim moliš i da ga celivaš. Neka ti bude duši korisno čitanje i izučavanje Svetog pisma, reči Božije, kao i život po Jevanđelju, o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *