Molitva pokajnika – Sv. Simeon Novi Bogoslov

GOSPODE, Ti sve vidiš, i nema ničega što Ti ne bi video. Ja, iako sam delo ruku Tvojih ipak nisam činio dela po zapovestima Tvojim, nego sam po velikom bezumlju svom činio svako zlo, ne pomišljajući da si Ti, Tvorac moj i Bog, koliko dobar toliko i pravosudan. A sada, setivši se toga, mene spopada strah, i ja ne znam šta da činim. Osećam osudu Tvoju, i ne nalazim reči opravdanja u ustima svojim. Nemam nikakve vrline i nisam učinio nikakvo delo pokajanja, koje bi zasluživalo da mi se zbog njega oprosti makar jedna prazna reč usta mojih. Osim toga, i onaj koji ima sve vrline i čini svakovrsna dobra dela, čini to kao sluga i dužnik; u svemu tome on neće naći otkup za Greh svoj: tu jedino milost Tvoja pritiče. Greh je smrt, i ko od onih koji su kroz njega umrli može vaskrsnuti sam sebe? Vaistinu niko. Jedini si Ti umro i vaskrsao, zato što greha nisi učinio i prevara se ne nađe u ustima Tvojim. I eto, Gospode Svedržitelju, počinivši mnogo zlih dela, ja se kajem. Ali samo pokajanje nemoćno je da me opravda. Pokajanje je poznanje grehova svojih, a skida ih milost Tvoja. Ti vidiš, Svedržitelju Gospode, da ja sada ništa nemam osim tela; no za mene nema nikakve koristi od toga što sam ostavio svako bogatstvo. Ja sam sav – jedna rana; u meni nije ostalo nikakve nade na spasenje, i pakao je gotov da me proguta živog. Ti me jedini možeš spasti i izlečiti patnje srca moga. Ruka Tvoja može sve; ona doseže do samih dubina bezdana, i sve biva po migu Tvome. Ne usuđujem se govoriti: pomiluj me, Gospode! Jer sam nedostojan milosti Tvoje, kao onaj koji s pravom zaslužuje svaku muku. A Ti, Gospode, znaš sve, i kako zna Čovekoljublje Tvoje postupi sa mnom, nedostojnim i samog života.
Da bude sveta volja Tvoja u svemu. Amin.

Jedan komentar

  1. Amin!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.