Molebni kanon Presvetoj Bogorodici

sastav monaha Teostirikta koji se čita u svakoj muci duševnoj i nevolji

 

Pošto sveštenik blagoslovi, počinjemo.

 

Psalam 142 .

Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini Svojoj, usliši me po pravdi Svojoj; i ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se niko živ neće opravdati pred Tobom. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, pomete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o delima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje; duša je moja kao suva zemlja pred Tobom. Brzo me usliši, Gospode, nestaje duha moga; nemoj odvratiti lica Svoga od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost Svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi, Gospode, put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj; Duh Tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi Svoga, Gospode, oživi me pravdom Tvojom, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti Svojoj istrebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam sluga Tvoj.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi, Bože. (triput)

 

Bog je Gospod i javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje.

 

Onda tropar Bogorodici:

Usrdno priteknimo sada k Bogorodici mi grešni i smireni, i pripadnimo pokajnički vapijući iz dubine duše: Vladičice, pomozi, sažalivši se na nas; pohitaj, propadamo od mnoštva sagrešenja, ne otpusti Tvoje sluge prazne, jer Tebe imamo kao jedinu nadu.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Mi nedostojni nećemo nikada ućutati, Bogorodice, kazujući čudesa Tvoja; jer kada Ti ne bi predstojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda? K o bi nas sačuvao do sada slobodne? Nećemo odstupiti od Tebe, Vladičice, jer Ti sluge Tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.

 

Psalam 50 .

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezkonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih Ti; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi Jerusalima. Tada će Ti biti mile žrtve pravde, prinos i žrtve paljenice; tada će prinositi na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Posle psalma počinjemo Kanon Presvete Bogorodice bez irmosa: glas 8.

 

Pesma 1.

Irmos: Prešavši vodu kao kopno, i pobegavši od egipatskog zla, Izrailjac klicaše: Izbavitelju i Bogu našem pojmo!

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Mnogim napastima opsednut, k Tebi pribegavam, ištući spasenje; o, Mati Slova i Djevo, spasi me od teškoća i opasnosti.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Navale strasti smućuju me, da dušu moju ispune velikom utučenošću; umiri, Djevice, tišinom Sina i Boga Tvog, Svebesprekorna!

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Tebe, koja si rodila Spasa i Boga, molimo Djevo, da me izbaviš od muka; jer pribegavajući sada k Tebi, pružam i dušu i razum.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Mene, bolesnog telom i dušom, udostoji Tvoje božanstvene posete i promišljanja, jedina Bogomati, kao blaga, Roditeljka Blagoga.

 

Pesma 3.

Irmos: Nebeskog svoda vrhotvorče Gospode, i Crkve graditelju, Ti me utvrdi u ljubavi Tvojoj, kraju želja, tvrđavo vernih, Jedini Čovekoljupče.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Bogoroditeljko Djevo, Tebe smatram za zaštitu i okrilje života mog; Ti me, vinovnice dobara, otkrmani ka Tvome pristaništu, tvrđavo vernih, Jedina Svehvalna.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Molim, Djevo, utišaj duševni nemir i buru tuge moje, jer si Ti, Bogonevesto, rodila poglavara tišine – Hrista, Jedina Prečista.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Rodivši dobrotvora – Vinovnika dobara, Bogoblažena, izlij svima bogatstvo dobrotvorstva, jer sve možeš, pošto si rodila silnoga u kreposti Hrista.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Meni, mučenom opakim neduzima i teškim patnjama, Ti pomozi, Djevo, jer Te znam kao neiscrpnu i nepotrošivu riznicu isceljenja.

 

Onda: Spasi od beda sluge Tvoje, Bogorodice, jer svi po Bogu k Tebi pribegavamo kao nerazrušivoj tvrđavi i zaštiti.

 

Svehvalna Bogorodice, pogledaj samilošću na ljuto zlopaćenje tela mog, i isceli patnju duše moje.

 

Zatim sveštenik, ili đakon:

 

Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj grehova i napredak sluge Božjeg (ili: sluškinje Božje; ili: slugu Božjih) (ime).

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Još se molimo za svu braću, i za sve hrišćane.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

 

Pojci: Amin.

 

Tropar, glas 2:

Toplo moljenje, i tvrđavo neosvojiva, izvore milosti, svetu pribežište, usrdno Ti vapijemo: Bogorodice Vladičice, pohitaj i izbavi nas od nevolja, Ti jedina brza Zaštitnice.

 

Pesma 4.

Irmos: Gospode, čuh tajnu Tvoga domostroja spasenja, razumeh dela Tvoja i proslavih Tvoje Božanstvo.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Ustanak mojih strasti i buru mojih sagrešenja utišaj, Bogonevesto, jer si rodila Gospoda – krmanoša.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Meni koji Te prizivam podaj bezmerno milosrđe Svoje, jer si rodila Samilostivca i Spasa sviju koji Te pevaju.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Naslađujući se, Prečista, Tvojim darovima, mi Ti uznosimo zahvalnu pesmu, jer Te znamo kao Bogomater.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Kao dobroljubiva, Bogorodice, jedina Prisnodjevo, pomozi meni koji ležim na odru bolesti moje i nemoći.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Sveopevana, imajući Tebe, nadu i tvrđavu, i nepomičnu stenu spasenja mi se izbavljamo od svake neprilike.

 

Pesma 5.

Irmos: Prosveti nas zapovestima Tvojim, Gospode, i mišicom Tvojom uzvišenom podaj nam mir Tvoj, Čovekoljupče.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Ispuni veseljem srce moje, Čista, dajući mi neprolaznu radost, jer si rodila vinovnika veselja.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Izbavi nas od beda, Bogorodice čista, jer si rodila večno izbavljenje i mir koji prevazilazi svaki um.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Maglu sagrešenja mojih, Bogonevesto, rasteraj obasjanjem svetlosti Tvoje, jer si rodila Svetlost božansku i prevečnu.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Isceli slabosti duše moje, Čista, udostojivši me posete Svoje, i podaj mi zdravlje molitvama Svojim.

 

Pesma 6.

Irmos: Izliću molitvu ka Gospodu, i Njemu ću kazati tuge moje, jer se duša moja ispuni zala i život se moj približi adu, i molim se kao Jona: Bože, izvedi me iz truleži.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Moju prirodu, zarobljenu truležnošću i smrću, spasao je od smrti i truleži On, predavši Sebe na smrt; Djevo, moli Gospoda i Sina Tvog, da me izbavi od zlotvorstva đavola.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Znam Te, Djevo, kao zaštitnicu života, i kao sigurnu čuvarku, i kao izbaviteljku od meteža napasti, i kao odgoniteljku napadaja demona, i molim se svagda: od truleži strasti mojih, izbavi me.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Stekosmo Te, Djevice, kao grudobran, i kao svesavršeno spasenje duše, i kao širinu u nevoljama; i obasjanjem Tvojim uvek se radujemo! O, Vladičice, i sada nas spasi od strasti i beda!

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Na odru sada bolujući ležim, i nema isceljenja telu mom; no Ti koja si rodila Boga i Spasitelja svetu i Izbavitelja od neduga, Tebi se Blagoj molim: podigni me iz truleži neduga!

 

Onda: Spasi od beda sluge Tvoje, Bogorodice, jer svi po Bogu k Tebi pribegavamo kao nerazrušivoj tvrđavi i zaštiti.

 

Svehvalna Bogorodice, pogledaj samilošću na ljuto zlopaćenje tela mog, i isceli patnju duše moje.

 

Zatim sveštenik, ili đakon:

 

Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj grehova i napredak sluge Božjeg (ili: sluškinje Božje; ili: slugu Božjih) (ime).

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Još se molimo za svu braću, i za sve hrišćane.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

 

Pojci: Amin.

 

Kondak, glas 6:

Nepostidna Zaštitnice hrišćana, nezamenljiva ka Tvorcu Posrednice, ne prezri glase moljenja nas grešnih, nego kao Blaga pritekni u pomoć nama koji Te sa verom prizivamo; požuri na molitvu i pohitaj na umoljenje, Bogorodice, svagdašnja Zaštitnice onih koji Te poštuju.

 

I odmah prokimen: Pominjući ime Tvoje u svakom naraštaju i naraštaju.

 

Stih: Čuj, kćeri, i vidi, i prikloni uho tvoje.

 

Sveštenik: I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

 

Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje. Mir svima!

 

Čitanje Svetog Evanđelja od Luke

 

U dane one Marija ustavši otide brzo u planinske krajeve u grad Judin; i uđe u dom Zaharijin, i pozdravi se s Jelisavetom. I kad Jelisaveta ču pozdrav Marijin, zaigra dete u utrobi njenoj, i Jelisaveta se napuni Duha Svetoga, i povika gromko, i reče: Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. I otkuda meni ovo, da dođe Mati Gospoda moga k meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvog dođe u uši moje, zaigra dete radosno u utrobi mojoj. I blago onoj koja verova, jer će se izvršiti što joj kaza Gospod. I reče Marija: Veliča duša moja Gospoda, i obradova se duh moj Bogu Spasu mome, što pogleda na smernost sluškinje Svoje, jer gle, od sada će me zvati blaženom svi naraštaji; što mi učini veličinu Silni, i sveto ime Njegovo. I ostade Marija sa njom oko tri meseca, i vrati se kući svojoj.

 

Glas 2:

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Molitvama Bogorodice, Milostivi, očisti mnoštvo sagrešenja naših.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin . Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po mnoštvu dobrote Svoje očisti bezakonje moje.

 

Glas 6:

Ne poveri me ljudskoj zaštiti, Presveta Vladičice, nego primi moljenje sluge Tvoga: nevolja me opkolila, trpeti ne mogu demonsko streljanje, zaklona nemam niti gde da se sklonim, kukavac uvek pobeđivan, i utehe nemam osim Tebe, Vladičice sveta. Nado i Zaštito vernih, ne prezri moljenje moje, korisno satvori.

 

Sveštenik: Spasi, Bože, ljude Svoje, i blagoslovi nasleđe Svoje, poseti svet Svoj milošću i dobrotom, proslavi pravoslavne hrišćane, i nispošlji nam milost Svoju obilatu: molitvama sveprečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom česnog i životvornog Krsta; posredovanjem česnih Nebesnih Sila Bestelesnih; molitvama česnog i slavnog Proroka, Preteče i Krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih Otaca naših, velikih jeraraha i učitelja veseljene: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, i Jovana Zlatousta; svetog oca našeg Nikolaja, arhiepiskopa Mirlikiskog, Čudotvorca; svetih srpskih prosvetitelja i učitelja: Simeona Mirotočivoga, i svetitelja: Save, Arsenija, Maksima, Vasilija i Petra; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane i svih Svetih; molimo Te, Mnogomilostivi Gospode, usliši nas grešne koji Ti se molimo, i pomiluj nas.

 

Gospode, pomiluj. (12 puta)

 

Milošću i dobrotom i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina Tvog, sa Kojim si blagosloven, sa Svesvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Pesma 7.

Irmos: Nekada u Vavilonu mladići, koji behu došli iz Judeje, verom trojičnom ugasiše plamen pećni, pojući: blagosloven si Bože otaca naših.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Poželevši, Spase, da ustrojiš spasenje naše, Ti si se uselio u utrobu Djeve, i Nju si pokazao kao zastupnicu sveta; blagosloven si, Bože otaca naših.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Mati čista, umoli Ljubitelja milosti, koga si rodila, da izbavi od sagrešenja i duševnih prljavština one koji sa verom kliču: blagosloven si, Bože otaca naših.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Onu što Te rodila Ti si pokazao kao riznicu spasenja, i kao izvor neprolaznosti, i kao kulu sigurnosti, i kao vrata pokajanja, onima koji kliču: blagosloven si, Bože otaca naših.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Bogorodice Djevo, Ti si nam Spasa Hrista rodila, udostoji isceljenja od telesnih slabosti i duševnih neduga one koji s ljubavlju pristupaju k zaklonu Tvome.

 

Pesma 8.

Irmos: Cara Nebeskog, koga poju Vojske Anđelske, hvalite i preuznosite u sve vekove.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Djevo, ne prezri one koji ištu pomoć od Tebe, i pevaju i preuznose Te kroz vekove.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Slabost duše moje isceljuješ i telesne bolesti, Djevo, da Te proslavljam, Čista, vavek.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Ti izlivaš obilje isceljenja na one, Djevo, koji Te sa verom slave, i veličaju Tvoga neiskazanog Sina.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Navale iskušenja i nalete strasti Ti odbijaš, Djevo; stoga Te pevamo kroza sve vekove.

 

Pesma 9.

Irmos: Spaseni Tobom, Djevo čista, mi Te ispovedamo kao istinsku Bogorodicu, veličajući te sa bestelesnim Horovima.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Ne okreni se od bujica suza mojih, Djevo, jer si rodila Hrista koji je sa svakog lica utro svaku suzu.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Ispuni radošću srce moje, Djevo, jer si primila punoću radosti uništavajući grehovnu žalost.

 

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Onima koji Ti pribegavaju, Djevo, budi pristanište, i pokroviteljstvo, i nerazrušiva tvrđava, i pribežište, i zaklon, i veselje.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Zasijaj lučama svetlosti Tvoje, Djevo, odgoneći mrak neznanja iz onih koji Te pravoslavno ispovedaju Bogorodicom.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Na mestu nevolje bolešću potištenog isceli, Djevo, prevodeći ga iz nezdravlja u zdravlje.

 

I odmah:

Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo.

 

I sveštenik kadi žrtvenik i ljude, a mi pevamo ove Bogorodične:

Preko pesama odajmo poštovanje Gospodarici sveta, koja je uzvišenija od neba i čistija od sunčane svetlosti, i koja nas js izbavila od prokletstva. Od mnogih grehova mojih boluje telo, boluje i duša moja; k Tebi pribegavam Blagodatnoj, nadi beznadežnih, Ti mi pomozi. Vladičice i Mati izbavitelja, primi molbu nedostojnih slugu Tvojih, da bi posredovala kod Onoga koga si rodila. O, Vladarko sveta, budi posrednica. Sa pretečom i svima Svetima sada usrdno pevamo s radošću pesmu Tebi svehvalnoj Bogorodici: moli Bogorodice, da budemo pomilovani. Sve vojske Anđela, Pretečo Gospodnji, Dvanaestorice Apostola, svi Sveti, satvorite sa Bogorodicom molitvu, da se spasemo.

 

Onda:

 

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

 

Gospode, pomiluj. (triput)

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.

 

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Glas 6:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Tebi kao Vladici ovu molitvu: pomiluj nas.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo; ne gnjevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, no i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših: jer si Ti Bog naš, i mi smo narod Tvoj, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.

 

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

 

Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj grehova i napredak sluge Božjeg (ili: sluškinje Božje; ili: slugu Božjih) (ime).

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Još se molimo za svu braću, i za sve hrišćane.

 

Pojci: Gospode, pomiluj. (triput)

 

Vozglas: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

 

Pojci: Amin.

 

Molitva Presvetoj Bogorodici

O, Presveta Gospođo Vladarko Bogorodice! Ti si uzvišenija od svih Anđela i Arhanđela, i dragocenija od svekolike tvorevine; Ti si pomoćnica onima kojima je nepravda učinjena; Ti si nada beznadežnima; Ti si zastupnica ubogih, uteha ožalošćenih, hraniteljka gladnih, odeća nagih, isceljenje bolnih, spasenje grešnih; Ti si pomoć i zaštita svih hrišćana! O, svemilostiva Gospođo, Djevo Bogorodice Vladateljko, milošću Svojom spasi i pomiluj blagoverni pravoslavni rod naš. Spasi, Gospođo, i pomiluj sluge Tvoje: preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope, i sav sveštenički i monaški čin; i blagoverne članove uprave, i vojenačalnike, gradonačalnike i hristoljubivu vojsku, i sve pravoslavne hrišćane; zaštiti ih česnom rizom Svojom; i umoli, Gospođo, Hrista Boga našeg, koji se iz Tebe ovaplotio bez semena, da nas Svojom višnjom silom naoruža protiv nevidljivih i vidljivih neprijatelja naših. O, svemilostiva Gospođo, Vladarko Bogorodice, podigni nas iz dubine grehovne, i izbavi nas od gladi, pogibije, zemljotresa i potopa, od ognja i mača, od najezde tuđinaca i međusobnog rata, i od napadaja vražijeg, i od škodljivih vetrova, i od smrtonosne rane, i od svakoga zla. Podaj, Gospođo, mir i zdravlje slugama Tvojim, svima pravoslavnim hrišćanima, i prosveti im um i oči srca na spasenje; i udostoji nas, grešne sluge Tvoje, Carstva Sina Tvoga, Hrista Boga našeg. Jer je moć Njegova blagoslovena i sveproslavljena, sa bespočetnim Ocem Njegovim, i sa presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

6 komentar(a)

 1. Nikola Lazić

  Predivna molitva slušam je često.
  Pogotovo od kako mi je Tata preminuo.
  Sada mi je majka bolesna a se svi nadamo ozdravljenju i božijem spasenju.

 2. Molitva za ozdravljenje moje majke Veselinke Spasić , grad Vranje, Srbija
  18.12.2020
  Pomaže Bog draga braćo i sestre ,

  Pomolite se za zdravlje i ozdravljenje moje stare majke Veselinke Spasić iz Vranja 76 godina ima, koja je zbog posledice Korona virusa trenutno leži u bolnici u Nišu, izraženo kao učestali prolivi, slaba saturacija u plućima kiseonikom, povišen krvni pritisak.

  Zamolio bih Vas da je pomenete u Vašim molitvama za isceljenje i zdravlje.

  Mi smo kršteni, cela porodica Spasić. Naša majka tri sina ima, svi smo kršteni, slavu Sv. Arhangela Mihaila sva tri sina slave, Vaspitavani smo u duhu pravoslavlja. Oženjeni smo imamo porodice. Oca našeg Dobrosava smo izgubili prošle godine, upokojio se od posledice demencije i senilnosti. Molimo se Bogu, za zdravlje živih kao i za spasenje upokojenog oca našeg, kao i za ozdravljenje i spasenje od ove pošasti i sve naše braće i sestre u Hristu.
  Hvala Bogu.
  Bogorodice djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom; blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.

  Bogorodice Djevo, radujsja blagodatnaja Marije, Gospod s Toboju. Blagoslovena Ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako Spasa rodila jesi duš našim.

 3. Zavoleces ga tek kada se krstis najjace! 🙂

 4. Da li bi mogao molebni kanon da se napiše na ćirilici? ♥️

 5. Predivno, nisam kršten u pravoslavnoj crkvi ali volim pravoslavlje i verujem na pravoslavni način!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.