Misli za svaki dan u godini

PONEDELJAK

Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: Približilo se Carstvo (Mt.10,7), tj. prišlo je Carstvo – idite u njega. Šta, pak, mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: „Vi ste sinovi Carstva. Ne bežite iz Carstva u nevolju i ropstvo“. Jer, mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma: „Nećemo,- govore,- okove vere i teret autoriteta, pa makar i Božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti“. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I – time se veličaju… Druge privlači široki put strasti: „Nećemo,- govore,- nikakve zapovesti, ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost“. I pošli su za njom. Šta se, međutim, desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz tog pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu! A sve beže od Gospoda, sve beže…

UTORAK

Gospod je apostolima govorio da će grad koji ih ne primi ili koji ne bude slušao njihovu propoved [biti kažnjen]: Lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan Suda negoli gradu onome (Mt.10,15). A šta će biti nama za neslušanje Božanskog Otkrivenja? Našoj bedi neće biti granice. Posle tolikih opipljivih osvedočenja ne verovati istini Božijoj isto je što i upasti u hulu na Duha Svetoga, u bogohulstvo. Pa ipak, mi se ne snebivamo. Jednog spiritisti ubeđuju: „Kakav Sud! Radi se samo o novom rođenju“. Drugog književnici nagovaraju: „Kome da se sudi? Sve su to samo atomi. Oni se razbiju i svemu je kraj“. Međutim, doći će čas smrti i razbiće se sva maštanja kao prizraci, a istina će se javiti u svoj svojoj neodoljivosti. I šta onda?… O, bedno vreme naše. Zna da je strah od Suda i smrti najsnažnije sredstvo za otrezvljenje duše, i trudi se da ga na svaki način razagna. I – uspeva. No, ugasi taj strah i otići će i strah Božiji, a bez straha Božijeg i savest će već umuknuti. I duša postaje pusta, postaje bezvodni oblak koji biva nošen svakim vetrom učenja i svakim porivom strasti.

SREDA

Koji pretrpi do kraja taj će se spasti (Mt.10,22). A imamo li mi šta da trpimo? U tome ni kod koga nema nedostataka. Kod svakoga je poprište trpljenja široko, a time je i spasenje blisko. Pretrpi sve do kraja i spašćeš se. Ipak, treba znati trpeti, jer se inače može desiti da se trpi a da se nema nikakve koristi. Najpre čuvaj svetu veru i vodi besprekoran život koji joj je saglasan. Svaki greh koji se desi odmah čisti pokajanjem. Drugo, sve što nailazi da se otrpi primaj kao iz ruke Božije, tvrdo se sećajući da bez Njegove volje ništa ne biva. Treće, verujući da sve što dolazi od Gospoda biva na dobro naših duša, iskreno zahvaljuj Bogu, blagodareći i za žalosti i za utehe. Četvrto, zavoli žalosti zbog velike spasonosnosti koju sadrže i razbudi u sebi žeđ za njima kao za pićem, doduše gorkim, ali lekovitim. Peto, cećaj se da nesreću ne treba da odbacuješ kao tesnu odeću, već da je pretrpiš. Nju svakako moraš pretrpeti. Onda je bolje da je pretrpiš hrišćanski. Roptanje ne izbavlja od bede nego je samo otežava, a smirena potčinjenost odlukama promisla Božijeg, i blagodušnost nesreći oduzimaju težinu. Šesto, smatraj sebe zaslužnim još veće nesre6e. Jer, kad bi Gospod hteo da sa tobom postupi po pravdi, kakvu bi bedu samo imao da podneseš! Sedmo, iznad svega se moli, i milostivi Gospod će ti dati čvrstinu duha, pri kojoj će ti se činiti da se i nema šta trpeti, dok će se drugi čuditi veličini tvojih iskušenja.

ČETVRTAK

Nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati (Mt.10,26). Iz toga sledi da nemamo nikakve koristi od pokušaja da sakrijemo svoje grehe. Doći će vreme (a zar je ono daleko?) i sve će se otkriti. Šta onda da se radi? Ne treba ništa skrivati! Ako si nešto sagrešio – idi i otkri svoj greh svome duhovnom ocu. Kada dobiješ razrešenje, greh iščezava kao da nije ni postojao. I onda neće imati šta da se otkrije i da se pojavi pred svima. A ako sakriješ greh i ne pokaješ se, ti ga čuvaš u sebi kako bi se u svoje vreme otkrio na tvoje izobličenje. Sve nam je to unapred otkrio Gospod da bi se mi još ovde potrudili da obezoružamo Njegov pravedni i strašni Sud prema nama grešnima.

PETAK

Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima (Mt.10,32). Zar je teško ispovedati Gospoda? Nema u tome nikakve teškoće. Kakva je teškoća reći, kada ustreba, da je Gospod naš Isus Hristos jedinorodni Sin Božiji i Bog, da je radi nas došao na zemlju, ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek, da je bio raspet, postradao i pogreben, da je vaskrsao u treći dan, vazneo se na nebesa i da sedi s desne strane Boga Oca, da će opet doći da sudi živima i mrtvima, da je poslao Duha Svetoga na svete apostole i Njegovom silom ustrojio na zemlji svetu Crkvu, koja, učeći istini i osvećujući tajnama, nezabludnim putem vodi sva verna čeda svoja u Carstvo nebesko? Sve to mi ponavljamo svaki put kada slušamo ili čitamo Simvol vere. Tako i ti uzmi ove istine, zapečati ih u svome srcu i budi gotov da, ne bojeći se nikakvog lica ljudskog, objaviš da je neophodno upravo tako, a ne nekako drukčije, verovati za spasenje. Budi ujedno gotov da pretrpiš za ispovedanje sve šta bude potrebno u određenom slučaju. Zatvaraj usta lažnih učitelja i hulitelja Hrišćanstva rečju istine – i dobićeš što je Gospod obećao. Ti ćeš ispovediti NJega kao Boga i Spasitelja pred ljudima, a On će pred Bogom Ocem ispovediti da si ti Njegov verni sledbenik i ispovednik.

SUBOTA

Današnje Jevanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči Gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni, pak, koji slušaju a ne ispunjavaju slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči napamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svoga iskustva ima o tome mnogo osvedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namera se često dovodi u pitanje i menja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kad se, međutim, počne izvršavati, kraj je svim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih, pak, ispunimo, ona ulaze unutra, smeštaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru – dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.

NEDELJA TPEĆA PO DUHOVIMA

Ako oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje bude kvarno, sve će telo tamno biti (Mt.6,22-23). Okom se ovde naziva um, a telom svo ustrojstvo duše. Kada je um prost, u duši je svetlo, a kada je um lukav, u duši je tamno. Šta je prost a šta lukav um? Prost um je onaj koji sve što je napisano u Svetom Pismu prima, i koji je čvrsto ubeđen da je sve onako kako je napisano. Lukavi um, međutim, jeste onaj koji sa lukavstvom pristupa reči Božijoj, držeći se prepredenih zapitkivanja i ispitivanja. On ne može da jednostavno veruje, već reč Božiju podvrgava svom umovanju. On joj ne pristupa kao učenik, nego kao sudija i kritičar, da bi ispitao šta ona kaže i da bi se, potom, ili podsmehnuo, ili sa visine rekao: „Da, to nije loše“. Kod takvog uma ne postoji stalnost. Jer, reči Božijoj očigledno ne veruje, a u svojim umovanjima nema postojanosti: danas ovako, sutra onako. Zbog toga kod njega i postoje samo kolebanja, nedoumice, pitanja bez odgovora. Kod njega ni jedna stvar nije na svom mestu i on ide uz napor, sve pipajući oko sebe. Prosti um, pak, sve jasno vidi. Svaka stvar kod njega ima svoje određeno značenje, rečju Božijom određeno. Zbog toga je kod njega svaka stvar na svome mestu. On tačno zna kako se prema čemu odnositi. On ide, znači, po otvorenom i svetlom putu, sa punom uverenošću da se njime ide ka pravom cilju.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Odusevljena sam knjigom i drago mi je da sam je otkrila,dopada mi se kao i Prolog a on mi je omiljena knjiga!

  2. Prorok……sve se je ispunilo šta je on predvideo. Ama, baš SVE!Nesme se zaboraviti , da je on ovo pisao u 19-om veku.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *