Misli za svaki dan u godini

PONEDELJAK

Kada je Gospod izrekao učenje o Tajni Tela i Krvi, polažući je kao neophodan uslov za opštenje sa Njim i čineći je izvorom istinskog života, mnogi od učenika Njegovih otidoše natrag i više ne iđahu s njim (Jn.6,66). Njima je izgledalo suviše čudesno takvo delo bezgranične milosti Božije. Neraspoloženje prema čudesnome ih je i odbilo od Gospoda. Gospod je to video, ali nije mogao da umanji ili zameni ono što je čudesno, premda je bio spreman i da se razapne za spasenje svih. Toliko je ono bilo neophodno u ikonomiji našeg spasenja! On ih je sa žaljenjem ostavio da idu od Njega u tamu neverja i pogibao. I izabranoj dvanaestorici On je tim povodom rekao: Da nećete i vi da odete, pokazujući gotovost da i njih pusti, ukoliko se ne priklone pred čudesnošću. Odatle proizilazi da bežati od čudesnog znači bežati od Gospoda i Spasitelja, te da onaj koji se odvraća od čudesnog ide u pogibao. Neka obrate pažnju na to oni koji se užasavaju pri samom pomenu čudesnog! Jer, i oni će sresti čudo kome više neće moći da protivureče: smrt i po smrti Sud. No, da li će im tada to neprotivrečenje poslužiti na spasenje – jedini Bog zna.

UTORAK

Ne može vas svet mrzeti; a mene mrzi jer ja svedočim o njemu da su dela njegova zla (Jn.7,7). Gospod ne govori učenicima, budući da je njima kasnije prorekao da će i njih svet omrzeti i goniti pošto ih je On izabrao od sveta. Zbog toga osmotrite na ono šta svet mrzi i znaćete gde je Hristov udeo. Na ono što je Hristovo, što je najbliže Njemu i najsaobraznije sa Njegovim Duhom svet najviše ustaje. To je spoljašnji ukazatelj. Međutim, za spoljašnje [ljude] i to je dovoljno. Opet, svet ne deluje sam, nego ga na dela njegova podstiče njegov knez – satana. Njegova dela je, međutim, razrušio Gospod i produžuje da ih ruši u verujućim i preko verujućih. Samom Gospodu on ništa ne može učiniti. Stoga on svoju jarost obraća na verujuće u Njega. Pakosteći njima, on hoće da napakosti Gospodu. On ne deluje neposredno, nego preko svog oruđa – sveta. To ne znači da je on snažan. Ne bojte se njega, nego se, naprotiv, hrabrite jer je Gospod pobedio svet i njegovog kneza. On ne može ništa učiniti onome ko mu se sam ne podaje.

SREDA

Na „Prepolovljenje“ [Pedesetice] čujemo Gospoda gde poziva: Ko je žedan neka dođe meni i pije. Ako je tako, onda pođimo svi k Njemu. Svako će kod Njega utoliti svoju žeđ, ma čega da je žedan, naravno, ukoliko predmet njegove žeđi nije protivan Gospodnjem Duhu. Koji je žedan znanja neka ide ka Gospodu, jer je On jedinstvena svetlost koja istinski prosvećuje svakog čoveka. Ko je žedan očišćenja od grehova i umirenja savesti koja ga peče, neka ide ka Gospodu, jer je On podigao sve grehe sveta na Krst i razdrao obveznicu njihovu. Žedni mira u srcu – neka idu ka Gospodu: On je skrivnica zbog koje čovek zaboravlja na sva lišavanja i prezire sva bogatstva. [Čovek je tada spreman sve da ostavi] samo da bi Njega Jedinog stekao. Kome je potrebna snaga – u Njemu je svaka sila; ko traži slavu – kod Njega je slava nadsvetska; ko slobodu – On je Darodavac istinske slobode. On će da reši sve naše nedoumice, da rastrgne okove strasti, da razveje sve tuge i žalosti, da nadvlada sve prepreke, sva iskušenja i zamke vražje, i da upravi put naš ka duhovnom životu. Pođimo zato svi ka Gospodu!

ČETVRTAK

Ja sam svetlost svetu, govori Gospod, ko ide za mnom neće hodati u tami nego će imati svetlost života (Jn.8,12). Prema tome, ko odvodi od Gospoda – odvodi od svetlosti i vodi u tamu. Zbog toga je on pravi „opskurant“ [mračnjak]. Tebi je poznato šta zahteva Hristovo učenje. Stoga se ne boj nazvati mračnjakom onoga ko predlaže misli koje su mu protivne – to je njegovo pravo ime. Gospod uči da je Bog jedan po prirodi, a Trojičan po Licima – to je zrak natprirodne svetlosti istine. Ko propoveda suprotno tome, vodi od svetlosti u tamu i jeste mračnjak. Gospod uči da Triipostasni Bog promišlja o svetu koji je stvorio rečju svojom – to je božanstvena svetlost istine. Ko drugačije propoveda odvodi u bezutešnu tamu i jeste mračnjak. Gospod uči da je Bog čoveka stvorio po svom obrazu i podobiju, odredivši mu da živi u raju. Kada je, pak, sagrešio, čovek je pravedno izgnan iz raja da živi na ovoj zemlji punoj žalosti i teškoća. Ipak, Bog se nije do kraja prognevio na njega, nego je blagovoleo da mu ustroji spasenje kroz krsnu smrt koja prosvetljuje mrak naravi koji leži na našoj duši. Ko propoveda drugačije – vodi u tamu i jeste mračnjak. Gospod uči: veruj i, primivši silu blagodati kroz Božanstvene Tajne, živi po zapovestima i spašćeš se – to je jedinstveni način da svetlost Božija uđe u nas i načini nas prosvećenima. Ko uči protivno – hoće da nas zadrži u pomračenosti i zbog toga je mračnjak. Gospod uči: Uđite na uska vrata strogog, samoodrečnog života – to je jedinstveni put ka svetlosti. Ko, pak, vodi na široki put samougađanja – odvodi u tamu i jeste mračnjak. Gospod uči: sećaj se kraja, tj. smrti, Suda, ada, raja – to je svetlost koja osvetljava našu budućnost. Ko uči da je smrt kraj svemu – navlači tamu na naš udeo i zbog toga je mračnjak. Ljubitelji svetlosti, naučite se po ovome raspoznavati tamu i uklanjajte se od nje.

PETAK

Pitali su Gospoda: Ko si ti? On je odgovorio: Početak (Jn. 8,25). On je napred, a za Njim idu sveti apostoli, a za apostolima pastiri i učitelji i sva Crkva Hristova. Prosudite sada ko su pravi prethodnici. Zbog toga što za njima tako dugo idu mnogi, i još će ići, oni ne prestaju da su prethodnici jer su još uvek ispred, a svi drugi su u redu za njima. Prema tome, mi Hrišćani imamo prethodnike. Ko, pak, pokušava da postavi nove prethodnike, očigledno namerava da ih predloži kao prethodnike koji vode u suprotnom smeru, tj. na putu koji vodi na dno adovo. Tome se nema šta dodati. Čuvajte se. Jer, ko bi samom sebi bio neprijatelj? Samo se postarajte da na pravi način razumete što vam se govori i čvrsto se držite saznate Hristove istine. Njih, pak, neka, nek tvrde svoje.

SUBOTA

Gospod je rekao: Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni (Jn.8,36). Eto, gde je sloboda! Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih se oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastrgnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama, i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Sampsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sveblaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

NEDELJA SAMARJANKE

Spasitelj je u gradu Samarjanke proveo dva dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli: Sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja jer sami… znamo da je ovo zaista Spasitelj sveta, Hristos (Jn. 4,42). I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom rečju ljudi prizivaju Gospodu, ili, kako je to sada kod nas (pravoslavnih) – putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa Njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama upravo to treba da postave sebi za zakon, tj. da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa Njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imati osvedočenje da staje u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čoveka koji se raspada u lažljivim pohotama, i obuci se u novog, sazdanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu Spasitelj ne samo sveta nego i tebe lično.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Odusevljena sam knjigom i drago mi je da sam je otkrila,dopada mi se kao i Prolog a on mi je omiljena knjiga!

  2. Prorok……sve se je ispunilo šta je on predvideo. Ama, baš SVE!Nesme se zaboraviti , da je on ovo pisao u 19-om veku.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *