MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Molitva pred ikonom
 
Prekrasna je i bogoljubiva navika kod hrišćana da imaju ikonu Spasitelja i da My se mole. To je potreba za kojom vapije naša duša. Sam Gospod sa ljubavlju, Njemu svojstvenom, želi da se uobliči u nama, kako kaže apostol: Dečice moja, koju opet sa mukom rađam, dokle se Hristos ne uobliči u vama (Gal. 4, 19); ili: Da se Hristos useli vjerom u srca vaša (Ef. 3,17); ali kako da uobličim u srcu Hrista ako ga unapred ne izobrazim sebi čulno i ne predstavim Ga pred svojim očima? I eto, imamo ikone Spasitelja, Majke Božije i druge. Ljubav hrišćana prema njima, sa željom da uvek nose njihove likove u mislima i u srcu, sama naša priroda čulno-duhovna, izazvala je neophodnost da se one izobraze ikonopisanjem i da se stave na počasno mesto u kući, kao u našim srcima ili u domovima naših duša; da im se da najpočasnije mesto i da se poštuju pre svega srdačnim poklonjenjem, a potom i telesnim. O, kako je saglasno sa namerom Božijom naše poštovanje ikona! Nebo nam se javlja u ikonama, kao nekada Gospod u jevrejskoj skiniji sa mesta očišćenja; mnoštvo od njih sija čudesima.
Onoga trenutak kada počinješ da se moliš u duhu i istini pred sv. ikonom, na primer Spasitelja, tog trenutka do ikone dolazi duh onoga koji je naslikan na ikoni, zato, ako je tvoja vera u prisustvo lika naslikanog na ikoni došla dotle da ti vidiš to lice živo, tada se ono zaista svojom blagodaću tu i nalazi. Na primer, čudotvorne ikone, koje govore, koje liju suze, krv i drugo; zato baš svi oni gledaju neobično živo i izrazito. Šta je nemoguće za Boga, Koji može da oživi kamen i stvori od njega čoveka? Isto tako čudesno (delo)[1], On može da učini sa naslikanom ikonom. Sve je moguće onome koji veruje (Mk. 9, 23), i kod onoga koji veruje čudesno silazi Višnji. On se sjedinjuje sa znamenjem životvornog krsta i čudotvori.
Vi gledate u ikonu Spasitelja i vidite, da On gleda na vas presvetlim očima, a taj pogled i jeste slika toga, da On zaista gleda na vas svojim očima jasnijim od sunca i vidi sve vaše misli, čuje sve vaše želje srca i uzdahe. Ikona je zaista obraz, u crtama i znacima ona predstavlja nešto što je nemoguće nacrtati i označiti, nešto što može da se postigne samo verom. Verujte da vas Spasitelj uvek posmatra i vidi vas sve sa svim vašim mislima, žalostima, uzdasima, u svim vašim okolnostima, kao na dlanu. Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom, govori Gospod (Is. 49, 16). Kako je mnogo utehe, života u tim rečima svedržiteljnog Promislitelja! Dakle, molite se pred ikonom Spasitelja, kao da ste pred Njim Samim. Čovekoljubac je prisutan sa njom blagodaću Svojom; i očima, na njoj naslikanim, tačno gleda na vas. Oči su Gospodnje na svakom mjestu Gledajući (Prič. 15, 3), znači, i na ikoni; i sluhom izobraženim na njoj, sluša vas. Ali, zapamtite da su oči Njegove oči Božije, uši Njegove uši Boga svuda prisutnog.
 


 
NAPOMENE:

  1. Prim. prev.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *