NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » MISLI O MOLITVI

MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Molitva pred ikonom
 
Prekrasna je i bogoljubiva navika kod hrišćana da imaju ikonu Spasitelja i da My se mole. To je potreba za kojom vapije naša duša. Sam Gospod sa ljubavlju, Njemu svojstvenom, želi da se uobliči u nama, kako kaže apostol: Dečice moja, koju opet sa mukom rađam, dokle se Hristos ne uobliči u vama (Gal. 4, 19); ili: Da se Hristos useli vjerom u srca vaša (Ef. 3,17); ali kako da uobličim u srcu Hrista ako ga unapred ne izobrazim sebi čulno i ne predstavim Ga pred svojim očima? I eto, imamo ikone Spasitelja, Majke Božije i druge. Ljubav hrišćana prema njima, sa željom da uvek nose njihove likove u mislima i u srcu, sama naša priroda čulno-duhovna, izazvala je neophodnost da se one izobraze ikonopisanjem i da se stave na počasno mesto u kući, kao u našim srcima ili u domovima naših duša; da im se da najpočasnije mesto i da se poštuju pre svega srdačnim poklonjenjem, a potom i telesnim. O, kako je saglasno sa namerom Božijom naše poštovanje ikona! Nebo nam se javlja u ikonama, kao nekada Gospod u jevrejskoj skiniji sa mesta očišćenja; mnoštvo od njih sija čudesima.
Onoga trenutak kada počinješ da se moliš u duhu i istini pred sv. ikonom, na primer Spasitelja, tog trenutka do ikone dolazi duh onoga koji je naslikan na ikoni, zato, ako je tvoja vera u prisustvo lika naslikanog na ikoni došla dotle da ti vidiš to lice živo, tada se ono zaista svojom blagodaću tu i nalazi. Na primer, čudotvorne ikone, koje govore, koje liju suze, krv i drugo; zato baš svi oni gledaju neobično živo i izrazito. Šta je nemoguće za Boga, Koji može da oživi kamen i stvori od njega čoveka? Isto tako čudesno (delo)[1], On može da učini sa naslikanom ikonom. Sve je moguće onome koji veruje (Mk. 9, 23), i kod onoga koji veruje čudesno silazi Višnji. On se sjedinjuje sa znamenjem životvornog krsta i čudotvori.
Vi gledate u ikonu Spasitelja i vidite, da On gleda na vas presvetlim očima, a taj pogled i jeste slika toga, da On zaista gleda na vas svojim očima jasnijim od sunca i vidi sve vaše misli, čuje sve vaše želje srca i uzdahe. Ikona je zaista obraz, u crtama i znacima ona predstavlja nešto što je nemoguće nacrtati i označiti, nešto što može da se postigne samo verom. Verujte da vas Spasitelj uvek posmatra i vidi vas sve sa svim vašim mislima, žalostima, uzdasima, u svim vašim okolnostima, kao na dlanu. Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom, govori Gospod (Is. 49, 16). Kako je mnogo utehe, života u tim rečima svedržiteljnog Promislitelja! Dakle, molite se pred ikonom Spasitelja, kao da ste pred Njim Samim. Čovekoljubac je prisutan sa njom blagodaću Svojom; i očima, na njoj naslikanim, tačno gleda na vas. Oči su Gospodnje na svakom mjestu Gledajući (Prič. 15, 3), znači, i na ikoni; i sluhom izobraženim na njoj, sluša vas. Ali, zapamtite da su oči Njegove oči Božije, uši Njegove uši Boga svuda prisutnog.
 


 
NAPOMENE:

  1. Prim. prev.
Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *