MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Obraćanja Vladičici Bogorodici
 
Vladičice Bogorodice! Ti, Čija ljubav prema hrišćanima prevazilazi ljubav svake ovozemne majke, svake žene, čuj nas u molitvama našim i spasi nas! Da Te se sećamo neprestano! Da Ti se molimo uvek usrdno! Da pribegavamo uvek pokrovu Tvome svetom bez lenosti i bez sumnje.
Spasi nas, rod Tvoj, Vladičice! Spasi nas, i po krvi srodne Tvoje! Spasi nas, Mati Života i Mati svih nas, iako nismo dostojni da Te zovemo Majkom svojom! Očisti, osveti, utvrdi i spasi nas molitvama Tvojim!
Vladičici Bogorodici, svetim Anđelima i svim Svetima moli se kao Samome Duhu Svetom, ili još više kao Svetoj Trojici, Koja ih osvećuje i u njima obitava. Da u oni u nama jedno budu (Jn. 17, 21). Jer si svet Bože naš i u Svetima obitavaš (vozglas). Amin.
Gospode! ne liši me Tvojih nebeskih blaga, jer Ti si Gospod i možeš sve da učiniš ako hoćeš; Gospode, izbavi me večnih muka, jer Ti si Gospod, i to možeš takođe lako da učiniš, ako hoćeš, Gospode, ako umom ili pomišlju, rečju ili delom sagreših oprosti mi, videći nemoć duše moje! Jer, Ti si Gospod i sve možeš da učiniš za mene, koji se kajem i molim za Tvoja dobra. A Ti, Vladičice svih Anđela i ljudi, sveblaga i svemoćna, kao strašna zapovednica, progoniteljka i plamen svih neprijateljskih sila, kako lako možeš da razrušiš, brzinom munje, sve raznovrsne spletke zlih duhova, izbavi nas od svakog greha i ukrepi nas silom Tvojom na svaku vrlinu; učini nas podobnima Sinu Tvojemu i Bogu našem i Tebi, Presvetoj Djevi, Materi Gospoda našeg, jer mi se nazivamo imenom Hrista, Sina Tvoga, kao udovi Njegovi. Da ne bude naš naziv hrišćanin prazan zvuk, bez sile, no da svi mi budemo podražavaoci Hrista, Načelnika naše vjere (Jev. 12, 2), i Tebe čelovođo duhovne obnove ( Presvetoj Bogorodici, ikos 10). Da budemo svi mi kao živo kamenje, koje se zida dom duhovni, sveštenstvo sveto, da bismo prinosili žrtve blagoprijatne Bogu (sr. 1. Pt. 2, 5). O, Vladičice, Vladičice! da Te uzalud ne zovemo Vladičicom: pokaži i pokazuj uvek nad nama Tvoje sveto, živo delotvorno vladičanstvao. Pokaži, da sve možeš za dobro, kao Mati preblaga preblagog Cara; rasteraj mrak sa naših srdaca, ugasi strele zlih duhova, koji su se lukavo na nas pokrenuli. Mir Sina Tvog i Tvoj mir neka caruju u našim srcima, da svi uvek radosno kličemo: ko je posle Gospoda kao Vladičica naša, preblaga, svemoćna i najbrža Zastupnica naša? Toga radi si uzveličana, Vladičice, radi toga Ti je dato neizrecivo obilje Božanske blagodati, radi toga su Ti neiskazana odvažnost i sila kod Božijeg prestola i dar svemoguće molitve dati, radi toga si Ti neizrecivom svetošću i čistotom blagoukrašena, radi toga Ti je moć najneobičnija od Gospoda data, da bi nas čuvala, štitila, zastupala, očistila i spasla, nasleđe Tvoje, Tvoga Sina i Boga. Spasavaj nas, o Prečista, preblaga, premudra i svemoćna! Jer si Ti Mati Spasitelja našeg, Koji je od svih imena najviše voleo da se zove Spasiteljem, kao što je i samo ime Njegovo Isus ili Spasitelj. Nama, koji stranstvujemo u ovom životom, svojstveno je da padamo, jer smo obloženi mnogostrasnim telom, okruženi podnebesnim duhovima zlobe, koji nas prelašćuju ka grehu, živimo u svetu preljubotvornom i grešnom, sablažnjujućem na greh; a Ti si iznad svakog greha, Ti si presvetlo Sunce, Ti si Prečista, preblaga i svemoćna, Tebi je svojstveno da očistiš nas uprljane gresima, kao što mati kupa decu svoju, ako Te smireno pozovemo u pomoć; Tebi je svojstveno da podižeš nas, koji neprestano padamo, da nas zastupaš, čuvaš i spasavaš, ojađene od duhova zlobe i učiš da idemo spasonosnim putem, ma kakav on bio.
Daj mi, Vladičice, čistotu srca, prostotu srca, sinovsko poverenje, predanost i ljubav prema Tebi svagda, sada i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *