MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Molitva Gospodnja
 
Hrišćanine! zapamti i uvek nosi u mislima i srcu velike reči molitve Gospodnje: Oče naš, koji si na nebesima! (upamti, ko je naš Otac? Bog Otac naš, ljubav naša; ko smo mi? mi smo deca Njegova, a među sobom smo braća; u kakvoj su ljubavi među sobom dužna da žive deca takvog Oca? Da ste djeca Aeraamova, činili biste djela Avramova, Jn. 8, 39; pa kakva smo dela mi dužni da činimo?). Da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja. Hleb naš nasušni daj nam danas (hleb naš sve je zajedničko, a ne moj; samoljublje treba da bude izgnano iz srca dece Božije: mi smo jedno), i oprosti nam dugove naše (hoćeš i voliš da ti Bog oprosti grehe, za uobičajeno smatraj praštanje greha i ljudima, koji su zgrešili protiv tebe, znajući da je ljubav dugotrpeljiva i milosrdna). Ne uvedi nas u iskušenje (i sam se ne upuštaj u iskušenje; ne daj nozi tvojoj da se spotiče, niti će zadremati čuvar tvoj. Gospod je pokrov tvoj na desnoj ruci tvojoj, Ps. 120; 3, 5). No izbavi nas od zloga. (Nemoj da mu se svojevoljno predaješ i Gospod te neće njemu predati.) Jer Tvoje je Carstvo (priznaj jednoga Cara Boga i Njemu jedinom služi) i sila (u Njegovu svemoguću silu se uzdaj) i slava (za Njegovu slavu revnuj svom snagom i celog života svog) u eekove (On je večni Car, a carstvo satane uskoro će da prođe kao razbojničko, lažno). Amin. Sve je to istinito. Sećaj se te molitve više od svega i češće je u mislima izgovaraj i razmišljaj o njoj, šta znači u njoj svaka reč, izraz i molba.
U duhu i istini klanjajte se Bogu. U istini na primer, ti govoriš: da se sveti ime Tvoje. Postoji li u tebi stvarna želja da se ime Božije sveti dobrim delima ljudi, a i tvojim? ti govoriš: da dođe Carstvo Tvoje, želiš li ti na samom delu da nastupi Carstvo Božije? Želiš li da budeš obitalište Duha Božijeg, a ne obitalište greha; ne želiš li ti radije da živiš u gresima? govoriš: da bude volja Tvoja i na nebu i na zemlji, ne tražiš li ti pre svoju volju, nego Božiju? Baš tako! Govoriš: hleb naš nasušni daj nam danas, ne govoriš li ti u svom srcu nešto drugo: meni nije potrebno da od Tebe molim to; ja imam i bez moljenja, neka tako traže oni, koji nemaju; ili sa pohlepom ištemo mnogo i nismo zadovoljni sa malim, ili onim što nam je Bog dao, ne blagodarimo za ono, što imamo, a treba blagodariti; moliš u molitvi Boga: i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, a ne misliš li i sam: ja nisam Bog zna kakav grešnik; ja, čini mi se, ne živim lošije od drugih i nema potrebe da molim oproštaj dugova mojih ili grehova, ili moleći se, imaš li ti kakvo nezadovoljstvo, gnev, i na taj način, ti drsko lažeš u molitvi Boga, govoriš: ne uvedi nas u iskušenje, a ne nalećeš li i ne ustremljuješ li se i sam bez iskušenja na svakakve grehe? govoriš: izbavi nas od nečastivoga, a ne živiš li i sam u društvu sa nečastivim ili sa zlom svake vrste, čiji je upravitelj đavo? Gledaj da tvoj jezik ne bude u neskladu sa srcem; pazi, ne laži, Gospodu u svojoj molitvi. To imaj uvek u vidu, kako kada čitaš molitvu Gospodnju, tako i kada čitaš i druge molitve; pazi da li je u skladu tvoje srce sa onim šta izgovara jezik?

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *