NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » MISLI O MOLITVI

MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Večernje pravilo
 
Kako lako i brzo može da nas spasi Gospod! U tren oka, neočekivano, neprimetno. Često sam u toku dana bio veliki grešnik, a uveče, posle molitve, odlazio sam na počinak opravdan i belji od snega blagodaću Svetoga Duha, sa najdubljim mirom i sladošću u srcu! Kako je lako Gospodu da nas spasi u večeri našeg života, pri zalasku naših dana! O, spasi, spasi me, preblagi Gospode, primi me u Carstvo Tvoje Nebesko! Tebi je sve moguće. Svome Gospodu stojim ili padam, stojim: jer je silan BOG koji nas podiže (sr. Rim. 14, 4).
Nekada se čovek moli, naizgled usrdno, ali njegova molitva ne donosi mu plodove mira i radosti srca u Duhu Svetome. Otkuda to? Otuda što, moleći se po napisanim molitvama, on se nije kajao iskreno za one grehe, koje je učinio tog dana, kojima je oskrnavio svoje srce, taj hram Hristov, i kojima je razgnevio Gospoda. No seti ih se, pokaj se sa svom iskrenošću osudi sebe nepristrasno i toga časa useliće se u srce mir, koji prevazilazi svaki um (Fil. 4, 7). U crkvenim molitvama postoji nabrajanje grehova, ali ne svih, i često upravo ti i ne bivaju pomenuti, kojima smo svezali sebe; treba obavezno sami da ih nabrojimo u toku molitve sa jasnim saznanjem o njihovoj važnosti, sa osećanjem smirenosti i sa skrušenim srcem. Otuda se u večernjim molitvama i govori kod nabrajanja grehova: ili to i to, ili je to učinio rđavo, tj. daje se nama na volju da spomenemo te ili druge grehe.
Sa odlučnim srcem izgovarajte reči molitve. Moleći se uveče, ne zaboravljajte da iskažete u molitvi Duhu Svetom, sa svom iskrenošću i skrušenošću srca, one grehove, u koje ste upali prošlog dana; nekoliko trenutaka toplog pokajanja i vi ste očišćeni Duhom Svetim od svake nečistote, i belji od snega, i suze, koje očišćuju srce, poteći će iz vaših očiju, i bićete odeždom pravde Hristove pokriveni i sa Njim sjedinjeni, kao i sa Ocem i Duhom.
U molitvi je potrebno iskreno žaljenje zbog svojih grehova i iskreno pokajanje: nabrajajući grehove spomenute u molitvama, govoriti ih, osećajući srcem, kao da su sopstveni. Još je potrebna i vatrena želja da se ponovo ne zgreši istim pomenutim gresima.
Ne budi pristrasan ne samo prema jelu i piću, prema odeći, prema prostranom i luksuznom stanu, prema bogatom pokućstvu, nego ni prema svom zdravlju, čak ni prema svom životu ne treba ni najmanje da budeš pristrasan, predavši ceo svoj život volji Gospoda i govoreći: jer je meni život Hristos a smrt dobitak (Fil. 1, 21). Ko mrzi život svoj na ovome svijetu, sačuvaće Ga za život vječni (Jn. 12, 25). Pristrasnost prema prolaznom životu, prema zdravlju vodi do udaljavanja od zapovesti Božijih, do povlađivanja telu, do narušavanja postova, do udaljavanja od savesnog izvršavanja obaveza službe, do uninija, netrpeljivosti i razdražljivosti. Nikada ne zaspi uveče pre večernjeg pravila da ne bi otežalo tvoje srce od neblagovremenog sna i da ga ne bi sprečio vrag okamenjenom neosetljivošću za molitvu. Budite trezveni i bdite (1. Pet. 5, 8). Bdite i molite se da ne padnete u napast (Mt. 26,41). Stražite dakle jer ne znate dana ni časa u koji će Sin Čovječiji doći (Mt. 25, 13). Stražite dakle; jer ne znate kada će doći Gospodar kuće, uveče ili u ponoći ili u poj pijetlova ili ujutru; da ne dođe iznenada i nađe vas da spavate. A što vama Govorim, svima govorim: Stražite! (Mk. 13, 35-37).

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *