MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Strasti i sujetno maštanje ometaju našu molitvu
 
Molitva je uznošenje uma i srca ka Bogu (Katih. Mitr. Filareta). Odatle je očigledno da ne može da se moli onaj čiji su um i srce čvrsto vezani za nešto plotsko, na primer za novac, za čast, ili kada neko ima u srcu strasti: mržnju, zavist prema drugima, zato što strasti obično vežu srce, kao što ga Bog širi i daje mu istinsku slobodu.
Pod vidom najviših, najvažnijih predmeta vere, pod vidom najveće svetinje, kakva sujeta, kakva glupa maštanja zaokupljaju vrlo često mnoge od nas! Eto, čovek stoji pred ikonama Gospoda, Majke Božije, Anđela, Arhanđela, Svetoga ili celoga sabora, kod kuće ili u hramu i ponekad umesto molitve, umesto odlaganja svakodnevnih životnih briga za to vreme, on svodi svoje račune i računice, rashode i prihode, naslađuje se dobitkom, žalosti se zbog gubitka prihoda ili prilika u preduzeću (o duševnom prihodu ili gubitku, naravno, ni pomena), ili misli ružno o bližnjem, preuveličavajući njegove slabosti, strasti, podozrevajući ga, zavideći mu, osuđujući ga, ili ako je to u crkvi, zagledajući u lica onih, koji stoje pored njega, takođe kako je ko odeven, ko je dobar, ko nije, ili praveći planove, kako da provede dan, gde da ide, u kakvom zadovoljstvu ili kakvoj sujeti da provede dan i ostalo. I to se često dešava kada se vrši najviša nadnebesna tajna Evharistije tj. prečistog Tela i Krvi Gospodnje, kada smo dužni biti potpuno u Bogu, potpuno zauzeti razmišljanjem o tajni koja se savršava radi našeg iskupljenja od grehova, večitog prokletstva i smrti, i o tajni našeg oboženja u Gospodu Isusu Hristu. Kako smo se izopačili, kako smo postali sujetni, a od čega je sve to? Od nepažnje i nemarnosti za svoje spasenje, od pristrasnosti prema prolaznom, od slabe vere ili ne verovanja u večnost.
Dok se molimo, u mislima nam se na neobičan način vrte najsvetiji, uzvišeni predmeti uporedo sa zemaljskim, žitejskim, ništavnim: na primer i Bog, i bilo kakav omiljeni predmet, na primer novac, nekakva stvar, odeća, šešir, ili slatko parče nečega, sladak napitak ili nekakvo odlikovanje, krst, orden, lenta i drugo. Tako smo lakomisleni, pristrasni, rasejani! To je valjda svojstveno samo neznabošcima, koji ne znaju za istinitoga Boga i Sina Njegovog Isusa Hrista sa Duhom Svetim, a ne hrišćanima, čije blago nije na zemlji, nego na nebu. Gde je ta živa voda u našem srcu, koja bije životvornim mlazom u srcima, potpuno predanim Bogu? Nje i nema zato što je istisnuta iz njega žitejskim sujetama i ostalim strastima. Ne možete služiti Bogu i mamonu (Mt. 6, 24), govori Istina.
Molitvom često nazivaju ono, što uopšte nije molitva; otišao u crkvu, postojao, pogledao na ikone ili na ljude, na njihova lica i odeću, kaže: pomolio se Bogu. Postojao je kod kuće pred ikonom, klimnuo glavom, izgovorio naučene reči bez razumevanja i saosećanja, i kaže: pomolio se Bogu, mada se mislima i srcem uopšte nije molio, a bio je negde na drugom mestu, sa drugim ljudima i stvarima, a ne sa Bogom.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *