MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
96. Pismo
Misionaru Danilu M.: O slovima na vencu Hristovom
 
Želeo si znati, šta označavaju ona tri slova, što se pišu na ikonama Spasiteljevim na svetlosnom krugu (oreolu) oko glave. To su tri grčka slova: O ??
Slova su grčka, i to ono prvo O jeste član a druga dva reč. To je, dakle, svega jedna reč, koja je prevedena na slovenski opet jednom rečju: SЫЙ, ili SUЩІЙ. No na srpski jezik ta jedna reč prevedena je sa dve reči: KOJI JESTE, ili sa tri: ONAJ KOJI JESTE. Tako čitamo u Starom Zavetu: I reče Bog Mojseju: ]a sam Koji jeste. Tako ćeš reći sinovima Izrailjevim: Koji jeste posla me k vama (2 Mojs. 3, 14). U Otkrivenju Jovanovom čitamo o tom imenu Božijem sledeće: Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od Onoga Koji jeste (Otkr. 1,4). Ovom rečju O ?? ili SЫЙ-Isti večno Postojeći, izražena je božanska priroda Gospoda našeg Isusa Hrista. Od večnoga Oca savečni Sin. Svetlost Otac, svetlost i Sin. Otac Bog, i Sin Bog. Kako bi drukčije i moglo biti? Mi vidimo sliku toga na zemlji, u zemaljskim telesnim bićima: kakve je prirode roditelj, takve i porod. Telesan roditelj, telesan i porod. Smrtan roditelj, smrtan i porod. Bremenom i prostorom ograničen roditelj, ograničen i porod. U večnosti pak nema granica ni vremenskih ni prostornih. I zato ono što se rađa od Večnoga, i samo je večno. Sin Božiji je iste bitnosti kao i večni Otac Njegov. Kad je Otac večno Sušti, večno Postojeći, večno Isti, takav je i Sin večnoga Oca. Zbog toga je Sin Božiji mogao za Sebe reći: Ja i Otac jedno smo. No kako je Bog večni duh, to i večno rođenje Sina treba pojmiti duhovno. Obično je ljudima vrlo teško osloboditi se vremenskih simvola, i predstava o telesnom rađanju, kad misle o Bogu i Božijem Sinu. Pomisli, kako se iz ljubavi rađa mudrost, da bi se spomogao u shvatanju prevelikih tajni nebeskih. Čovek, koji ima čistu ljubav, ima i pravu mudrost. Čovek bez ljubavi vazda je i bez mudrosti.
No u ispitivanju večnih tajni nebeskih preporučena je mera i smernost. Nije li nam dovoljno ono što nam je milošću Božijom otkriveno? A otkriveno nam je, da se večni Sin Božiji javio svetu u telu, rođenjem iz presvete Deve Marije. Obukao Svoje duhovno božansko biće u dušu i telo čovečje, i javio se kao čovek među ljudima. No pri tom duhom se nije odvojio od večnosti niti od Svog večnog Roditelja ni za trenut. Niti je prestajao biti Sušti, Isti, Večni, O ??. Kao čovek on je podlegao promenama, rastao je, gladovao je, trpeo je, umro je – ali kao Bog On nije podlegao nikakvim promenama. Savršeni Bog i savršeni Čovek.
U jednoj staroj narodnoj legendi priča se, kako laste u prastara vremena nisu znale, da se pred zimu sele u toplije krajeve. Pa kad bi pao sneg i stego mraz, one su gorko postradale i ginule. Gledajući to neki milostiv čovek sažali se veoma, pa poče pokušavati sve što je znao i mogao, da bi laste pred zimu uputio na jug, u toplije zemlje. Davao je znake, koje laste nisu razumele; namamljivao ih je hranom put juga, ali uzalud; plašio ih je i gonio, pa ništa. I ništa nije uspeo. Onda se on pomoli Bogu, da ga pretvori u lastu. I Bog mu učini po volji, i pretvori ga u lastu, koja mogaše misliti i osećati isto kao i čovek. Tada ta čovek-lasta lako se objasni sa ostalim lastama, i pred zimu povede ih u toplije predele. I od tada sve laste navikoše da se sele. – Naravno, ovo je samo jedna poetična priča. No, neka ti ona pomogne, da bar donekle shvatiš, kako se večna Mudrost, rođena iz večne Ljubavi javila kao čovek među ljudima, da ljude, zamrznute od gorčina zemaljskih, povede novim putem, u toplu zemlju, u Carstvo Božije „gde nema bola, ni žalosti, ni uzdisanja“. A i u malenom telu ljudskom veliki Gospod naš bio je i ostao Sušti, Isti, Večni. Uvek onakav kakav je oduvek u bezgraničnosti carstva Svog duhovnog i slave Svoje neiskazive.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *