MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
94. Pismo
Jednom budućem pokloniku: O Vitlejemskoj pećini
 
Spremaš se za put u Svetu Zemlju Gospodnju. Slušao si, veliš, predavanje vladike Nektarija o prošlom pokloničkom putu, pa te to još više obodrilo da ostvariš svoju blagu nameru. No želeo si pred Božić još nešto saznati o Vitlejemskoj pećini, toj zemaljskoj palati Cara nebeskoga.
Najslavnija od svih pećina u svetu nalazi se na kraju varoši Vitlejema. Dobar put, beo kao platno, vodi poklonike iz Jerusalima za Vitlejem. No nama je malo stalo do puta; očima gledamo put a mislima mislimo o onoj sveštenoj pećini. Unaokolo kamenit krš; oko puta nešto malo zelenila, poneki vinograd, poneki maslinjak, poneka njivica sa pšenicom, ali uglavnom krš. No zar je nama do toga? Naše oči gledaju površno sve to, a duša naša iščekuje da vidi onu milu pećinu. Prolazimo pored manastira svetog Ilije, gde su istočni mudraci prenoćili pri povratku iz Vitlejema, i gde su dobili znak s neba, da ne idu k Irodu nego da okrenu drugim putem za domovinu svoju. Ulazimo u Vitlejem, u Betlehem, što znači: Dom hleba. Tajanstveno i mnogoznačajno ime grada, gde se rodio Onaj koji je za Sebe rekao: Ja sam hleb života. Varoš arapska. Sve sami Arapi; samo poneki Grk ili Jevrejin. Mnogi govore i ruski; naučili su zbog hiljada i hiljada ruskih poklonika, koji su ovamo dolazili. Naši govore s njima srpski, i nekako se sporazumevaju. Okružuju nas; nude nam brojanice, ikone, krstiće od sedefa, i razne stvari od maslinova drveta. To prodaju; od toga žive. I tako ceo grad živi od Hrista, i to ne od skora no od pre mnogo stoleća. Ali sve to nas za sad slabo interesuje; naše oči traže onu slavnu pećinu. Gde je sveta pećina, raspitujemo? Vode nas dugom dugom ulicom, i uvode u prostranu crkvu sa mnogo mnogo mermernih stubova. Tu je, dakle, pećina u samoj toj crkvi. Car Justinijan podigao je tu veliku crkvu nad pećinom, na pola hiljade godina posle Rođenja Hristova. Niz nekoliko stepenika spuštamo se dole ispod poda crkve – u pećinu. Srce nam treperi i gori. U toj hladnoj pešteri prvo je počelo kucati najtoplije Srce, koje je ikad na zemlji kucalo. Svaki otkucaj toga Srca značio je ljubav i samo ljubav prema rodu ljudskom. U desno jedan oltar sa mnogo zlatnih i srebrnih kandila. Tu se On rodio, od prečiste Deve Marije. U levo drugi oltar, opet sa mnogo kandila. Tu su bile jasle; i tu je On ležao povijen, na slami u jaslima. Mnogi od naših poklonika počeše plakati od uzbuđenja. Rekao je Bog kroz proroka: i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesano. U ovoj pešteri – ako igde – kameno srce postaje mekano kao zagrejan vosak. Pećina je sama po sebi teskobna i mračna. U Svetoj Zemlji ima mnogo i mnogo prostranijih i lepših pećina. Ima ih ugodnih za stoku; ima drugih gde stanuju ljudi; ima ih opet koje su služile za grobnice. No Sin Božiji, Čovekoljubivi, spustivši se sa prestola večnog sjaja na zemlju, nije izabrao ni od pećina najbolju, najsvetliju i najugodniju. O kolika smernost! Koliko poniženja nas radi! Zato padamo na kolena, svi svi, i na metanije pred Njim, večnim Razumom i večnom Ljubavlju. A duše naše uzdižu se iz ove pećine k Njemu, Caru neba i zemlje, Pobediocu greha i smrti. Uostalom, šta je za nas pećina Njegova do šamar našoj sujeti i trajni svedok Njegove veličine? On, On vaskrsli i živi Gospod s nama putuje nevidljivo, kao negda sa dvojicom učenika Svojih u Emaus. I mi osećamo Njegovo prisustvo, i radujemo se na svakom koraku. Kad otpevasmo Božićni tropar, uzviknu jedan poklonik: Hristos se rodi! A mi svi: Vaistinu se rodi! I zabruja sva pećina kao veliko zvono. Potom izađosmo i odosmo grčkom Mitropolitu u posetu, a potom dalje, i dalje. No duša nam osta u svetoj Pećini, i sveta Pećina u duši do današnjega dana.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.