MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
90. Pismo
Engleskom bojaru Čarlsu B. koji pita:
Šta označava radost Gandia Indijca
 
Kao čoveka od vere Vas muči pitanje: šta hoće Proviđenje sa Gandiem? I šta može da znači pojava ove neobične ličnosti među državnicima i političarima našeg vremena?
Opomena Božija – svakako to je značenje ličnosti sadašnjeg vođe velikog indijskog naroda. Kroz tu ličnost Proviđenje čini opomenu političarima i državnicima celoga sveta, pa i hrišćanskim, da ima i drugih metoda u politici osim veštine, lukavstva i nasilja. Politički metod Gandiev sasvim je prost i očigledan: on ne potrebuje ništa osim čoveka koji vapije i Boga koji čuje. Na suprot oružja, municije i vojske Gandi istavlja post; a nasuprot političkih prepirki – ćutanje. Kako to sve izgleda ništavno i bedno u očima modernih ljudi, je l’ te? U modernim političkim udžbenicima ova tri oružja ne spominju se čak ni u napomenama ispod teksta. Post, molitva i ćutanje! Malo koji državnik u Evropi i Americi da ne bi s ironijom gledao na ove tri tajne indijskog državnika kao na tri suva prutića, uperena na bojištu protiv brda od čelika i olova i ognja i otrova. Međutim, Gandi uspeva sa ove tri „čarolije“ svoje, uspeva na divljenje celoga sveta. I hteli ne hteli politički pravnici u Engleskoj i u ostalim zemljama moraće u novim svojim udžbenicima staviti naročito zaglavlje: post, molitva i ćutanje kao moćna sredstva u politici. Šta mislite: ne bi li bilo na sreću čovečanstva, da ovi metodi nekrštenoga Gandia zamene u političkim naukama metode krštenoga Makiavelija?
No nije toliko metod Indijančev iznenađenje za svet koliko ličnost koja se služi tim metodom. Metod je hrišćanski, star kao vera hrišćanska, pa ipak nov kao današnji dan. Primer posta, molitve i ćutanja pokazao je sam Hristos svojim učenicima; ovi su to predali crkvi, ukupno sa svojim ličnim primerom, a crkva je to predavala vernima s pokolenja na pokolenje do današnjeg dana. Post je žrtva, ćutanje je udubljenje u sebe, a molitva je vapijanje k Bogu. To su tri izvora velike duhovne moći koja čoveka čini pobedonosnim u borbi i naprednim u životu. Koji čovek ne može sebe naoružati ovim oružjem? I koja gruba sila u svetu može skrušiti to oružje? Naravno, ovo troje ne iscrpljuje svu veru hrišćansku no predstavlja samo deo njenih propisa, njenih nadzemaljskih tajni. Na žalost u naše vreme među hrišćanima prenebregnuti su mnogi od tih propisa i zaboravljene mnoge od tih čudotvornih tajni. Počelo se misliti, da se samo čelikom pobeđuje, i samo topom razgone gradobitni oblaci, i samo pilulama leče bolesti, i samo elektrinom objašnjuje sve u svetu. A na duhovne i moralne energije počelo se gledati bezmalo kao na gatanje. Zbog toga je, mislim, milostivo i vazda aktivno Proviđenje istaklo Gandia, čoveka nekrštena, da posluži kao opomena krštenima, naročito onim krštenim, koji gomilaju nesreću za nesrećom na sebe i svoje narode služeći se surovim i grubim sredstvima. I Jevanđelje nam svedoči, da se proviđenje ponekad služi takvim opomenama radi dobra ljudi. Vaše blagorodstvo setiće se odmah, da ja ovde mislim na rimskog kapetana iz Kapernauma (Mt. 8). Na jednoj strani vidite starešine Izrailjeve, koji su se kao izabrani jednobošci hvalisali svojom verom a međutim odbacivali Hrista, a na drugoj prezrenog paganina Rimskog, onoga kapetana, koji je sa silnom verom i skrušenošću pripao Hristu i moli ga da mu isceli slugu. A kad ču Isus, udivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh. Hrišćanski svet predstavlja novi, kršteni Izrailj. Oslušnite! Zar ne govori Hristos u naše dane slične reči savesti hrišćanskih starešina ukazujući na današnjeg Kapetana Indije?
Mir Vam i zdravlje od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.