MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
65. Pismo
Jednoj učiteljici: O javljanju Majke Božije
 
Pišete mi, s ushićenjem, kako Vam se javila majka Božija, i kako ste se Vi sada uputili pouzdanim putem vere. Vaša ćerčica ležala je u teškoj vatruštini. Pozvali ste konzilijum lekara. Ovi su pregledali devojčicu i udaljili se u drugu sobu, da većaju. Vi ste s trepetom osluškivali njihov razgovor. Jedan je od njih rekao, da bi bilo spasa, ako bi se kod bolesnice izazvalo znojenje. Drugi su to smatrali odocnjenim. U očajanju Vi ste kršili ruke i plakali. Nad posteljom detinjom visila je ikona Svete Bogorodice. Do tada Vi ste tu ikonu posmatrali više kao ukras nego kao potrebu kuće. No u tom očajnom času Vi ste najednom kleknuli pred ikonu i gušeći se suzama zavapili ste k Bogorodici: O Sveta Bogomajko, ta ti vidiš moj bol. Ti znaš, Majko nad majkama, kako je imati jedinče pa izgubiti. I ti si gledala svoga jedinca u mukama na krstu. Molim ti se, smiluj se meni grešnoj, i pomozi. U tebe se sad jedinu nadam. Svršeno je sa mojom nadom u ljude. Sav svet ne može mi pomoći. Jedino ti, ti, zlatna Bogorodice, možeš ako hoćeš. Zar si jednu gorku majku ti utešila? Uteši i mene, o Sveta prečista! – Posle dugog molenja i jecanja Vi ste pogledali u ikonu i – videli ste suze u očima Bogorodice. Malo posle prišli ste svojoj ćerki i, gle, ona je bila sva u vodi od znoja! Sutradan se pridigla i jela, a ubrzo potom potpuno ozdravila.
Hvala Svetoj Bogorodici. Hvala i Vama na ovom saopštenju. Naša vera zasnovana je na iskustvu a ne na svojevoljnim rasuđivanjima i teorijama. I meni je Vaš doživljaj vrlo dragocen. Kod nas se prošle zime dogodio ovakav slučaj. Devojčica jedne bedne udovice teško se razboli. Mesec dana nije znala za sebe niti je reč prozborila. Sva je nada već bila izgubljena. I žalosnica majka počela je pozajmljivati novac za nabavku pogrebnih stvari. Jednog večera sedela je majka ukraj odra svoje ćerke i tiho plakala. Najedanput devojčica ne otvarajući oči progovori i reče: ne plači, nano, nego me vodi sutra u Kalište, pa ću ozdraviti. To mi je rekla moja nebesna Majka, koja je ovde kraj mene! – Iznenađena majka sva ustreperi. Sutradan odnese devojčicu u manastir Svete Bogorodice u Kalištu, i vrati je doma zdravu.
No zar su to samo dva slučaja, i tri, i deset? Nigde broja ni kraja javljanjima i dobročinstvima Svete Bogorodice. Sveti Serafim Sarovski, upokojen pre ravno sto godina, ispovedio je, da mu se Bogorodica lično javila šest puta za njegova života. A kad bi sav ovaj ćutljivi narod, koji smatra sva ta nebeska javljanja dragocenom i slatkom tajnom svojom, – kad bi otvorio usta i izrekao sve što je saznao, zemlja bi se ispunila divljenjem. Verujte mi, kada čovek uđe u saznavanje dejstava i projava nebeskog sveta u našem zemnom životu, oseti se da je ušao u jedno nepregledno i neproučeno carstvo najčudnije stvarnosti. U taj mrak za naše telesne oči može duša naša ući samo sa zapaljenim zubljama vere i ljubavi, po čudnoj reči apostola Pavla: da se Hristos vjerom useli u srca vaša, da biste, ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi, mogli razumjeti sa svima svetima šta je širina i dužina, i dubina i visina (Ef. 3, 17-18).
A Vi blagodarite Bogu i Bogorodici, što Vam se otvorio vid za duhovno carstvo, i ne zaslepljujete ga više grehom i nemarom.
Bog Vam vazda na pomoć.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *