MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
64. Pismo
Slikaru Pavlu I. koji pita: Po čemu se poznaje
pravoslavna ikona Svete Bogorodice
 
Priložio si mi uz pismo jednu žensku sliku, koja se u narodu rastura pod imenom Svete Bogorodice. Slika predstavlja jednu mladu, veselu ženu, sa ispuštenom kosom preko ramena, sa licem debelim, sa usnama krmezovim, sa haljinama šarenim. Bez deteta na rukama. I sam si uvideo, da je to nepravoslavni lik Bogomajke ali pitaš: po čemu će čovek lako poznati pravoslavni lik njen?
Najbrži znak raspoznavanja pravoslavne ikone Bogorodičine jesu tri zvezde: jedna nad čelom, druga na desnom ramenu, a treća na levom ramenu. Te tri zvezde označavaju devstvenost Deve Marije pre porođaja, pri porođaju i po porođaju.
Pa onda boje odela. Kao pravilo, odelo Bogomajke slika se u tri glavne boje: u zlatnoj, crvenoj, i plavoj. Donja haljina je plava a gornja crvena, obe protkane i ukrašene zlatom. Zlatna boja označava besmrtnost, crvena – slavu i gospodstvo, a plava – nebesa. Što znači: obučena u besmrtnu slavu na nebesima – ona, negdašnja stradalnica i sluškinja Gospodnja na zemlji.
Lice Svete Bogorodice na pravoslavnim ikonama nikad nije puno i okruglo no duguljasto i osrednje mršavo. Oči velike i zamišljene. Tiha seta, gotova na utešan osmejak; seta zbog nevolja u svetu, a osmejak zbog pouzdanja u Boga Utešitelja. No i seta i osmeh uzdržani, i sve uzdržano, sve podvlašćeno duhu. To je lice pobednice, koja je preživela sve gorčine bola i jada, te može pomoći onima koji se bore sa bolom i jadom. Kosa joj je uvek potpuno skrivena. Za lice Bogorodice nikad se ne kaže, da je prirodno lepo. Ono je takvo, da otklanja svaku pomisao na telesnost. Ono je natprirodne lepote, koja se ne pokazuje drukčije nego kroz svetost. Ono obraća misli gledaoca na uzvišenu duhovnu stvarnost i krasotu duše.
Glava Bogomatere blago je nagnuta prema mladencu Hristu, koga ona drži na prsima. Taj blagi naklon označava pokornost volji Božijoj u svemu, što je ona nekad i rečima iskazala blagovesniku Gavrilu govoreći: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Još označava priznanje većim od sebe Onoga, koga ona drži na rukama.
Na pravoslavnim ikonama Bogomati se sasvim retko slika bez deteta Isusa. A kad se slika sama, ona se zamišlja od umetnika kao mati bola ispod krsta, sa rukama skrštenim i glavom oborenom, ponekad još sa simvoličnim mačevima upravljenim na njeno srce. No, srce se nikad ne slika da se vidi. Najčešća je pak njena ikona sa Sinom na ruci. Ona se i javila u svetu zbog Sina. Njena misija u svetu bila je u njenome Sinu. Da nikad niko ne gleda u njoj ženu, no uvek za uvek majku. Ona predstavlja najuzvišenije, najčistije i najsvetije materinstvo od kraja do kraja vremena. Ona je Mati Gospoda našega Isusa Hrista, ali je ona i naša mati, utešiteljnica i brza pomoćnica. – Neka bi i tebi ona bila navek uteha i pomoć.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *