MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
62. Pismo
O monahu svetogorcu: O zaštitnici Svete Gore
 
Što tugujete vi, Svetogorci? I što su duše vaše žalosne? Ljudi li vas pritešnjuju? Pogledajte borove atonske, kako su visoki i pravi i glatki tamo gde su najviše stešnjeni.
Vi znate istinu, i od istine imate unutrašnju slobodu. A od istine i slobode dolazi tišina duše. Od tišine duše izvire radost. Vi ste bili nosioci radosti i sejači utehe na Balkanu kroz mnoge vekove. Pa zar sad vi da tražite radost i utehu od nas, koji živimo u mrežama sveta? Sav svet vam ne može dati ni delić utehe, koju daje besmrtna Carica vaša, prva kći Careva. Svi nazivi njenih mnogobrojnih ikona znače radost i utehu. Znate, kako je Gospod prorekao apostolima: u svetu ćete imati žalost. Šta su bili apostoli do putujući podvižnici? Ceo svet je bio njihov manastir. Ali u ovom velikom manastiru svak je od njih imao po jednu ćeliju, u koju svet sa svojim sablaznima i olujama nije imao pristupa. Unutra u srcima svojim, kao u zaključanim ćelijama, oni su držali istinu i slobodu, tišinu i radost. U tim skrivenim ćelijama duše su se njihove sastajale sa Duhom Božijim životvornim. Zato su oni i mogli neustrašivo stojati na mračnom ograšju sveta, i kao svetli lučevi sijati istinom i radošću. A vi ste u toj Svetoj Gori kao u tihom pristaništu prema svetu. Iako ste nepomični na tom mestu, svetlost vaše istine i miris vaših molitava oseća se u svetu. Priljubljeni ste uz tu stenu, što se zove Svetom Gorom, kao stolpnici uza stolp; zaista svi ste vi stolpnici. Ako bure svetske ponekad udare u taj vaš Stolp, zar vi da se uplašite? Pogledajte, kako beli talasi s rikom udaraju o Aton, pa rasplinuti opet beže natrag. Tako i nemoćni talasi svetske zlobe zapljusnu vaše svete obitelji, ali se opet kao postiđeni vraćaju u svoje korito. Svojim moćnim žezlom suzbija ih Odigitrija. Kad vas ljudi pritešnjuju i uznemiruju, vi ne gledajte u ljude nego u nju, u svoju prečistu Vojevođu. Ona se zna računati sa svima neprijateljima države svoje, dostojanja svoga. Čitali ste, kako je ona od drevnih vremena ljuto kažnjavala napadače na Svetu Goru. Sećate se, kako vas je pokrivala pokrovom svojim u vreme Svetskoga Rata. Brižljivije nego lastavica lastavičiće. I zar su ljudi neki strašni neprijatelji, da ih se uplašite? Trava i pepeo – prema duhovima zlobe podnebesne, s kojima vi, dobro opasani, imate da se borite. Pa kad vas Vladarka vaša spasava od ljutih besova, koji nikad ne spavaju, kako li vas neće spasiti od ništavne zlobe ljudske? I na vas je mislio prorok kad je prorekao: privešće se caru devojke sled za njom. Ona je prva kći Careva, a duše su vaše devojke, koje sleduju njoj do pred presto cara nad carevima. Ruka vas njena vodi, riza vas njena pokriva, oči vas njene gledaju, ljubav vas njena zagreva, primer vas njen hrabri. Blago vama, neumorni slavitelji Boga! Blago vama, izbrani građani države Bogorodičine! Ona od vas ne ište nikakav porez, ali ište na dar tri zlatnika od žeženog zlata. Prvi zlatnik – čistotu devojačku. Drugi zlatnik – smernost devojačku. Treći zlatnik – poslušnost devojačku. Za ta tri devojačka dara ona vam obećava uzneti vas sa te zemaljske Svete Gore u Svetu Goru Nebesnu.
Što tugujete, dakle, vi Svetogorci? I što su duše vaše žalosne?
Od Boga vam blagoslov i spasenje.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *