MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
56. Pismo
Knjigoprodavcu Svetoliku M.: O najnovijim jereticima
 
Slušao si, veliš, nekakve ljude tamo oko Dunava kako govore narodu novu i neobičnu nauku. Sadržina te nauke glasi: „što gore to bolje“. Oni tvrde, da je smak sveta na pragu. Ukazuju na predskazane znake drugog dolaska Hristovog kao već javljene u svetu. Tu su zemljotresi, ratovi, bezboštvo, zabuna u prirodi, zabuna među ljudima i mnogo drugo. Pa na osnovu toga uče ljude, da se nipošto ne bore ni protiv kakvog zla u svetu; da bi se zlo što više nagomilalo i tako uskorilo dolazak Hristov. Treba se, kažu, radovati bunama, ratovima, krizi, poplavi, suši, gladi, svađi među susedima, bezboštvu, zločinima, neredima, rasulu porodičnom, kolebanju crkvenom, propasti državnoj. Ne treba popravljati ovaj život, ne treba ga krpiti, nego pustiti neka se sav raskomada, zarđa, zatruje, i tako učini nemogućim. I sve to radi toga, da bi se Hristos našao pobuđen da što skorije dođe i učini kraj svemu. Jednom rečju, mi treba živo da sarađujemo na propasti sveta, i time čisto primoramo Hrista da ponovo dođe. I neprestano ponavljaju: što gore to bolje. To je ta nova nauka učitelja koji nazivaju sebe novim adventistima.
Mene nimalo ne čudi što su neki ljudi došli i na takve misli, ali me čudi, s kakvim pravom vezuju oni sebe za Hrista i Jevanđelje? Jer čim se neko odseče od crkve i počne samovoljno da fantazira, dolazi na najsmešnije i najluđe misli, slične snovima pijanog spavača. Čim se ko skine s lađe kojom Hristos kormani, nađe se na čunu kojim satana upravlja.
Ova „nova nauka“ podseća dosta na jeres Nikolinaca pojavljenu u vreme apostola (vidi: Otkr. 2,6). Nikolinci su učili da treba što više grešiti i grešiti, dok se greh u čoveku ne zasiti i ne usahne. Kada se čovek izgreši, postaje svetac! i baš kao što su ovi bezumnici mislili, da se pomoću greha posvete, tako i ti novi adventisti misle da umnoženjem zla u svetu primoraju Boga da učini kraj svetu. Kao da se Svevišnji može na nešto primorati! Ili kao da On po nemoći i neznanju docni odlažući kraj sveta! Čuj šta apostol Petar o tome piše: ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju. A doći će Dan Gospodnji kao lopov noću (2 Petr. 3, 9-10). To jest, kraj svetu doći će u određeno vreme koje Bog drži u svojoj vlasti. Ako li ko želi što skoriji svršetak sveta, ipak ne sme zlo činiti, zlo umnožavati, zlu se radovati, da bi došlo dobro. Apostol Pavle zapoveda Timoteju: da držiš zapovijest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista. Mi smo dužni, dakle, do kraja držati zapovesti Hristove, pa ma kakva vremena bila. A jedna od glavnih zapovesti Njegovih jeste ljubav prema ljudima. Kakvu žalosnu ljubav prema ljudima imaju oni koji žele, da ljudi što više greše, što više se prljaju i od Boga otpadaju? I da se umnože bezbožnici, pakosnici, bundžije, rušioci, zločinci, zverovi? Ne uviđaš li odmah, da su se ovi samozvani učitelji navezli na čun satanin?
Vidimo i mi mnoge znake, koji su predskazani Gospodom Isusom – nismo slepi. Ali to nam ne daje pravo da određujemo dan kraja sveta, a još manje da želimo umnoženje zla u svetu. Jer sa umnoženjem zla umnožava se i broj nepravednika, koji gube dušu. A mi kao deca Božija treba da želimo ono što i Otac naš nebesni želi, naime, da se svi ljudi spasu. Neka se more koleba i zemlja trese i zvezde padaju – mi moramo stojati nezbunjeni predajući se blagoj volji Tvorčevoj i želeći dobra svima ljudskim stvorenjima.
Mir ti i radost od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.