MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
51. Pismo
Zanatliji Simi M. koga muči slutnja
kao da je ovaj život Sud Božiji
 
Slušao si od nekoga, da je ovaj život već sud Božiji i da drugog suda neće ni biti. Ta misao pritisla te je kao neko breme, koje niti možeš držati niti zbaciti.
Zamisli jednog opakog čoveka, čije su opačine poznate celom gradu. Susedi ga izbegavaju, i među sobom izobličavaju njegova nedela. Niti ga ko posećuje niti prima u svoju kuću. Tako ga ljudi sude, i time ga kažnjavaju. No, najzad taj čovek padne pod sud i sud ga osudi i kazni tamnicom. To je poslednji, zakonski sud. I tako, dakle, vidiš dva suda: jedan uslovan i posvednevan, a drugi zakonski i zaključan. Ili, još jasnije, uzmi primer kakvog neurednog đaka, koga učitelj preko godine više puta kažnjava, da bi ga popravio, pa na kraju godine kao nepopravimog isključuje iz škole.
Tako su i dva suda Božija. Jedan je uslovan i privremen. Nazovimo ga vaspitnim sudom Božjim nad ljudima u školi ovoga života. A drugi će sud biti pravedan i zaključan. Ovo je jasno iz mnogih primera u Svetom Pismu. Pravednoga Mojseja kaznio je Bog zbog jednog greha time što mu je uskratio da uđe u zemlju obećanu, u koju je on vodio svoj narod punih četrdeset godina. Ovo je privremeni i vaspitni sud Božiji. Da bi grešnici videli i uplašeno rekli: kad Bog ne oprosti takvom pravedniku jedan greh, kako li će tek učiniti s nama, opterećenim mnogim i težim gresima? No kazna Mojseja ne znači poslednji i zaključni sud nad njim. Niti ona znači, da Mojsej neće ući u Carstvo Nebesko. Znaš, da se ovaj veliki sluga Božiji javio sa sv. Ilijom prilikom Preobraženja Gospodnjeg. To svedoči, da iako je on kažnjen jednom za jedan greh, nije od Boga odbačen niti iz večnog života isključen. Vaspitne kazne, ili vaspitni sudovi Božiji, baš i služe tome, da ljude poprave i osposobe za Carstvo Nebesko. Ili pogledaj na onoga bolesnika u Vitezdi, koji je ležao 38 godina uzet. Da je njegova bolest bila zbog greha jasno je izrekao Gospod kad ga je iscelio: eto si zdrav; više ne griješi da ti ne bude gore. A šta bi mu se moglo gore desiti nego da zbog novih grehova bude na Strašnom Sudu Božijem odbačen i isključen iz Carstva Života?
A o poslednjem sudu, o Strašnom Sudu Božijem, o danu koji gori kao peć, jasno je rekao Spasitelj naš. Kad sunce i mesec mrknu, kad se zvezde zbune i počnu padati, kad se u sveopštem mraku pokaže sjajni znak sina čovečijeg, tada će se javiti Gospod Isus u sili i slavi da sudi po pravdi svim živim i mrtvim.
Drži se ove zdrave nauke, koja nije od čoveka, i zbaci sa sebe to breme što ti ga je na dušu nabacio onaj čovek jeretik.
Bog te blagoslovio mirom i zdravljem.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.