MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
4. Pismo
Bogoslovu koji se žali na neverovanje nekih ljudi
 
Ima mnogo gorke istine u tvom pismu. No neka je daleko očajanje od nas. Očajanje je miraz smrti, koji bezvernici primaju venčavajući se sa smrću.
Bilo je i težih vremena za crkvu Hristovu, pa niti su borci klonuli niti je bitka izgubljena. Čitaj samo kod Sv. Vasilija Velikog sliku stanja u crkvi i u svetu, sliku crnu kao crna noć na burnom moru. Izgledalo je kao da je blizak kraj svetu, i kao da je na pomolu Sud Božiji. I evo od tada do sada prohujalo je nekih šesnaest stoleća. Vera Hristova ne samo nije se ugasila, nego je još opasala ceo glob zemaljski i obasjala sve krajeve sveta. I mada nije obasjala sve podjednako, ipak zraci njeni doprli su svuda bilo upravno bilo koso.
Pre nekoliko dana bio je kod mene profesor Maning iz Njujorka. Bogata duša, puna znanja svetskoga i puna vere u isto vreme. Zapitao sam ga o veri kod studenata amerikanskih.
– Ja znam, reče, da je vera Hristova nepobediva sila. Kao živa u barometru ta se sila diže i spušta, no ne umanjuje. Plitki i neuki ljudi grdno se varaju kad proriču propast hrišćanstva. Pre sto godina, kada prirodne nauke tek behu počele da uzimaju veliki zamah, na univerzitetu P. bilo je upisano samo pet studenata na bogoslovski fakultet. Čujte, samo pet! I kad su se ovih petorica upisivali, ostali studenti su im se smejali govoreći: zar vi ne vidite da je svršeno sa verom? – Danas pak, posle sto godina, na tom istom univerzitetu ima upisanih nekoliko stotina studenata bogoslovskih nauka.
Tako Amerikanac o Amerikancima. Ati, Srbine, pogledaj koliko je bogoslova samo u vašoj jednoj bogosloviji! Preko dve stotine. Da li je neverovanje vaših dve stotine očeva i dve stotine majki i vas dve stotine dovelo vas u tu duhovnu školu, ili vera? Nesumnjivo vera.
A što su neki od hrišćana otpali od vere, za koga je to nesreća izvan njih samih? Eda li će njihovo nevjerovanje vjeru Božiju ukinuti? Ovako se pitao herojski apostol Hristov prvih dana jedne istorije, koja je sada navršila devetnaest stoleća. Ova mnogobrojna stoleća opravdala su njegov svetli pogled u budućnost. Prisvoj i ti ovaj apostolski svetli pogled u budućnost hrišćanstva. Pokušaj da napišeš o crkvi jedan sastav pod zaglavljem: trijumfalna kolesnica Hristova.
Tvoj bol zbog neverovanja nekih ljudi očituje tvoju ljubav prema Gospodu. Znaš i sam da je bol jedan od najčešćih izraza ljubavi.
Ali čuvaj se dobro, da ne omrzneš one koji ne veruju. To bi bilo kobno za tebe a beskorisno za njih. Nego ih gledaj sa sažaljenjem kao na putnike, koji su na drumu napadnuti od skrivenih razbojnika i opljačkani. Sažaljevaj ih kao što sažaljevaš ubožjake na ulici.
I moli se Bogu za njih. Ti ćeš biti misionar. Neka ti bude kao prvo pravilo misionarstva – moliti se Bogu za otpale od vere.
Blagodat Božija neka je s tobom.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *