MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
48. Pismo
Jednom učenom pravoslavcu koji pita:
Zašto Pravoslavlje nema svoga papu
 
Pa, ima. Pravoslavlje ima svoga papu, starijeg od svih papa i patrijaraha u svetu. Imalo ga je od početka, i imaće ga do kraja vremena. To je onaj isti papa, koga su prizivali i svi apostoli Hristovi. Duh Sveti, Duh mudrosti i razuma, Duh utehe i sile Božije – On je pravi papa crkve Hristove od uvek i za uvek, bez smene i promene, bez spora i izbora, bez prethodnika i naslednika. A da su apostoli priznavali Duha Svetoga kao svog vrhovnog načelnika i papu, o tome srećom postoji pismen dokument, pisan njihovom rukom. Na prvom svom saboru u Jerusalimu apostoli su zapisali ove znamenite reči: ugodno bi Svetome Duhu i nama, da tako i tako bude (Dap. 15,28). Očigledno, apostoli su stavljali Duha Svetoga ispred i iznad sebe. Pred taj i pred svaki sastanak oni su se Njemu molili, Njega prizivali, Njemu bezuslovno pokoravali. Ne čine li tako do današnjega dana starešine crkve pravoslavne? Kadgod se sastaju u sabore oni se prvo sećaju svoga nepogrešnog pape, Duha Svetoga, Njega prizivaju sa strahom i trepetom pre početka svakoga rada, i Njemu se bezuslovno pokoravaju. No ne samo crkvene starešine: i starešine državne u pravoslavnim zemljama, ministri i narodni poslanici, oduvek su prvo išli na prizivanje Svetoga Duha pa onda otpočinjali svoj saborski ili skupštinski rad. To isto činile su i čine i starešine školske. Znate, da na početku školskog rada oni idu sa svojim učenicima na prizivanje Svetoga Duha. I Sveblagi, Svemoćni i Svemudri Duh Sveti sve rukovodi, sve krepi, sve nadahnjava: i crkvu i državu i prosvetu. I vlada svim u svemu, ne silom kao zemaljski diktatori, nego kao otac mudrošću i ljubavlju. On i jeste naš otac kroz krštenje kojim smo kršteni. A Vi znate, da grčka reč papa i znači otac. Dakle, u pravom, istorijskom i moralnom smislu Duh Sveti je naš otac, naš – papa. I na što bi onda trebao pravoslavnoj crkvi još jedan otac, ili papa? Nije li nas i sam Gospod Hristos upozorio, da se čuvamo zemaljskih papa, očuha? On je pre devetnaest vekova zapovedio I ocem (čitaj: papom) svojim ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan Otac koji je na nebesima (Mt. 23, 9). Mir Vam i zdravlje od Boga.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *