MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
46. Pismo
Gospodinu Skotu, amerikanskom unitarijancu,
koji se buni protiv Svete Trojice
 
Na klizavom putu politike, na kome ste se našli, nije čudo što Vi negodujete protiv hrišćanske nauke o Svetoj Trojici. Vaša unitarijanska sekta nije ni zasnovana na težnji za čistom istinom nego na težnji za izmirenjem svih vera u svetu. Pa kako je teško ujednačiti planinu s dolinom, to se Vi ljutite na planinu. Jer Vama se čini – sasvim pogrešno – da je spasonosnije planinu spustiti nego nizinu uzvisiti. Pri svem tom Vi tvrdite, da vaša sekta veruje u Isusa Hrista.
Ako Vi verujete u Isusa Hrista, kako onda možete težiti da izmirujete i izjednačujete istinu sa neistinom? Je li Vam taj put Hristos ukazao? Je li On mirio Svoju nauku sa rimskim idolopoklonstvom, crnačkim fetišizmom, indijskim nihilizmom i mrtvim judejskim farisejstvom? Očigledno ne. I apostol Hristov odlučno ustaje protiv Vas govoreći: Kakvu zajednicu ima vidjelo s tamom? Kako li se slaže Hristos s Velijarom (đavolom)? Znajte, da svet ne raspinje na krst onoga ko miri istinu s neistinom, i svetlost sa tamom, i dobro sa zlom. A Hrista je svet raspeo na krst, jer nije ujednačavao, nije mešao, nije sa istinom politizovao. Jasno je, dakle, da Vi ne verujete u Isusa Hrista.
Pokušajte samo, da u ma kojoj oblasti obične nauke mirite i ujednačujete otkrite istine sa poluistinama ili neistinama, i videćete na kakav ćete otpor naići. Recimo, da električnu svetlost ujednačujete sa svetlošću lojane sveće; ili okruglinu zemaljske planete sa pljosnatošću. Ili uzmite običan događaj iz iskustva. Recimo, dva se čoveka prepiru: jedan čovek zdravih očiju kaže, da je video tri orla pod oblacima, a drugi slabijih očiju rekne, da on nije video nijednog orla. Ako ste razumni, Vi ćete ispitati vid svakoga od njih, pa ćete poverovati vidovitijem. Ali pošto Vašoj sekti nije do istine nego do izmirenja i ujednačenja, to ćete Vi reći onoj dvojici: pošto ja uopšte neću da dižem svoj vid u visinu i ispitujem, to je najbolje da se vas dvojica izmirite, da uzajamno popustite, i da složno kažete, da ste obojica videli samo jednog orla pod oblacima!
To je Vaš put, Vaša nauka, Vaša politika. Svet nije pošao za vašom sektom, kao što su njeni osnivači mislili. Ostali ste do danas jedna malobrojna i neznatna sekta u hrišćanskom svetu kao hrid u moru. Zašto? Zato što iako je ljudima mnogo stalo do mira još im je više stalo do istine.
A istina o Bogu jedinome u tri lica došla je svetu po otkrivenju od Najvidovitijeg, od Sina Božijeg Isusa Hrista. Tri lica, bez naličja. Tri lica, jedna ličnost. Ova fina i uzvišena Stvarnost ne da se nikad izmiriti i ujednačiti sa grubim i niskim prizracima.
Duh istine neka Vas osvetli.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *