MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
44. Pismo
Misionaru Petru S. koji piša: Šta je to hula na Duha Svetoga
 
Pročitao si u Jevanđelju ove reči Hristove: svaki grijeh i hula oprostiće se ljudima, ali hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima: ni na ovome svijetu ni na onome. Pa pitaš: šta je to hula na Duha Svetoga?
To je hula na istinu i na život što je od Boga Duha Svetoga. Bezvernik, koji mrzi i goni istinu Božiju, huli na Duha. Samoubica, koji mrzi i ubija život u sebi, huli na Duha. Jer je Duh Sveti nazvat Duhom istine i Podateljem žizni. U Jovanovom Jevanđelju piše, da je Gospod Hristos tri puta nazvao Duha Svetoga – Duhom Istine (Jn. 14, 26; 15, 26; 16, 13). Ko, dakle, odriče i ismeva istinu, taj odriče i ismeva Duha Svetoga, odriče i ismeva Boga, koji je duh i istina. Zašto se taj greh ne može oprostiti, pitaš, kad se svaki drugi greh može oprostiti? Gle, Zakheju je oprošteno srebroljublje, ženi grešnici telesni gresi, razbojniku na krstu razbojništva, i mnogim drugim mnogi drugi gresi. Zašto se onda ne bi oprostilo i odricanje istine, bezverstvo, ismevanje Boga Duha? Zato što tamo ima stida i kajanja a ovde nema. Tamo čovek iako greši ipak stidom i strahom vezuje se za Boga. Ovde pak sve su veze sa Bogom prekinute, i čovek bezvernik se beskrajno i potpuno udaljio od Boga. Tamo je slabost, ovde uporstvo. Tamo duša putuje po mraku, ali bar želi svetlost. Ovde duša putuje po mraku i naziva mrak svetlošću. Kad čovek nema nimalo volje da se spase, Bog ne želi silom da ga spasava.
Kao druga hula na Duha Svetoga jeste omraza života i oduzimanje sebi života. Duh Sveti se naziva podatelj žizni, darodavac života. Kad čovek primi život od Duha života, pa po neznanju odakle mu je došao taj dar ne blagodari Bogu, može mu se oprostiti. Čak i kad neko primi život od Duha života, i zna od koga je primio tu dragocenost, pa ipak ne blagodari, može biti prošten. Ali kad neko primi život od Duha života pa ga s prezrenjem odbaci – tome se neće oprostiti ni u ovome svijetu ni u onome. Da bi ovo razumeli, moramo najpre razumeti, šta znači oprostiti. Oprostiti grešniku znači povratiti mu pun život, darovati mu ponovo život. Ali kad neko ne želi život, uz to još i mrzi ga i prezire, Bog nema šta drugo da mu da. Zato ga briše iz Knjige živih.
Moli se Bogu, da sačuva tebe i tvoje od ovih neoprostivih grehova, koji označavaju bezumnu bunu stvorenja protiv Stvoritelja.
Od Boga ti zdravlje i milost.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.