MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
36. Pismo
Teologu B. R. koji pita: Kako razumete reči:
Ja sam u Ocu i Otac u Meni
 
Zašto ispituješ visoke nebeske tajne, koje ni heruvimi potpuno ne shvataju? Veruj samo da je tako – Gospod je tako rekao – i vera će ti doneti nagradu. Jer večno blago, besmrtno živovanje i carovanje, nije obećano znanju nego veri. Čoveku je Bog dao dovoljno sposobnosti da može verovati no nedovoljno da može znati. Nije li to priznao i filosof Kant, kritičar ljudskog razuma?
Izgovarajući gornje reči Hristos ih je uputio veri a ne znanju. Rekao je apostolu Filipu: zar ne veruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Vidiš kako veri otkriva tajnu a ne znanju. Ne kaže: Zar ne znaš da sam Ja u Ocu i Otac u Meni, nego zar ne veruješ?
Uostalom, pomozi se malo i sravnjenjima. Nije li svaki sin u ocu pre nego se rodi, i svaki otac u sinu kad se sin rodi? Nije li oganj u plamenu i plamen u ognju? Nije li plemeniti želja u visokoj misli, i visoka misao u plemenitoj želji?
Mi se neprestano spotičemo o telo kad mislimo o duhovnim predmetima. Ko pobedi to spoticanje, približuje se shvatanju duhovnih stvarnosti. Može li ko koga više voleti na zemlji nego majka jedinca sina i jedinac majku? Zamisli duše njihove, ali – samo duše. Duša majčina sva je ispunjena sinom, i duša sina majkom. Naročito još kad su udaljeni jedno od drugog. Majka je stvarno svom dušom u sinu i sin svom dušom u majci, i to kako u umu tako i u srcu. I svaki onaj ko nas ljubi, nosi nas u umu i u srcu, i koga mi ljubimo, živi u nama. Goreći od božanske ljubavi prema Hristu Pavle je rekao: ne živim ja nego živi u meni Hristos.
U Hrišćanstvu ljubav je metod poznanja. Ako, dakle, želiš da poznaš nebeske tajne, onda ljubi Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. I Bog će se useliti u tebe, i tako – ti ćeš biti u Bogu i Bog u tebi. I osetićeš kao istinite neke stvari, koje stoje iznad svih vidika čovečjeg znanja i razuma.
Ljubav nebeska neka te osvetli.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.