MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
299. Pismo
Jednom komunisti: O Bogu i bogovima
 
Kažete kako ste postali komunist, onda kad ste negde pročitali, da „svaki čovek stvara sebi boga prema svojoj pameti“. Time priznajete, da se Vaš komunizam osniva na bezboštvu. Jer, ako bi zaista bilo da svaki čovek stvara sebi boga prema sebi, onda bi bilo onoliko bogova koliko ima ljudi, a to bi opet značilo, isto toliko koliko i da nema nijednog boga. Ali postoji jedna Knjiga u svetu, najrasprostranjenija od svih knjiga, koja od prve do poslednje strane govori protiv toga. U toj Knjizi se svedoči, da postoji jedan jedini živi i istiniti Bog, koji je stvorio svet nevidljivi i vidljivi – Bog revnitelj, koji ne trpi obožavanje nikakvog drugog boga, nikakve tvari i nikakve fantazije koja može pasti na pamet ljudima. Ta Knjiga se zove Sveto Pismo Božije. U njemu ss od početka do kraja uče ljudi da prave razliku između stvarnosti i svojih uobraženja o stvarnosti. Kao čoveka načitanog ja ću Vas podsetiti na neke slične stvari. U vreme kad je Kopernik objavio da je zemlja okrugla planeta, jedni su ljudi uobražavali da je zemlja plosnata, drugi da je zemlja beskrajna, treći da je zemlja polulopta koja stoji na vodi, itd. No različna uobraženja ljudska nisu niukoliko mogla promeniti stvarni oblik zemlje. Jer je jedno stvarnost, a drugo uobraženje ljudsko o stvarnosti. Tako i u vreme kad je Kolumbo spomenuo postojanje jedne zemlje preko okeana, ljudi su ga ismejali. I kad je Njuton progovorio o bezbrojnim nevidljivim rojevima zvezda, i međuzvezdanoj privlačnoj i odbojnoj sili, zar su svi ljudi to odmah ozbiljno uzeli? Misli i uobraženja ljudska o vasioni bila su različna, što nimalo nije uticalo na stvarno stanje vasione. Jer jedno je stvarnost, a drugo su uobraženja i mišljenja o stvarnosti. Slično tome i Spasitelj naš javio je istinu o stvarnom biću jednoga živoga Boga. Ovo nije nimalo bilo u saglasnosti sa neznabožačkim fantazijama o idolima i uobraženim božanstvima, i ovo je iskorenilo zabludu – bar kod onih koji primiše Hrišćanstvo – zabludu kao da svaki čovek stvara sebi boga prema svojoj pameti. Mir Vam i zdravlje od Boga.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.