MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
282. Pismo
Jednom Zemuncu: O propasti Sodoma
 
Zašto je Bog uništio Sodom? Zar Vam to nije jasno iz samoga Pisma Božijega? I reče Gospod Avramu: vika je u Sodomu i Gomoru velika, i grijeh je njihov grdan (1 Mojs. 18,20). A da je greh Sodomljana bio zaista grdan i pregrdan, vidi se i po tome što se u njemu nije našlo ni deset pravednika. Jer na pitanje pravednog Avrama, da li će pogubiti grešni grad, ako u njemu nađe deset pravednika, odgovori Gospod i reče: neću ih pogubiti radi onijeh deset. Ali se nije našlo ni deset. Svi građani su bili u ratu protiv Boga i protiv prirode. Duše su im bile mrtve a tela razvraćena. Zato je udario dažd od sumpora i ognja, simvol smrada i uspaljenosti njihovih strasti, i od Sodoma nije ostalo ništa do zlog imena i jezive priče.
No nije se samo na Sodom sručio gnjev Božiji, nego i na mnoge druge gradove, gde je greh bio onakazio ljude u tolikoj meri da ljudi nimalo nisu ličili na delo nebeskog Tvorca. Pa kad je tako bilo sa nevaljalim gradovima, u kojima se još nije bilo čulo za ime Isusa Hrista, kako li tek može biti sa gradovima hrišćanskim, krštenim u ime Gospoda Sina Božijega, a sličnim po zlu sa Sodomom? Čitajte pretnju Spasiteljevu gradu Kapernaumu: i ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao do pakla ćeš sići; jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do današnjeg dana (Mt. 11, 23). I zaista, proročanstvo se ispunilo: tamo gde je nekada stajao gordi Kapernaum sada je neprolazni trnjak, kamenjak i zminjak. Svojim očima to su videli, i srcem uzdrhtali, svi poklonici u Svetoj Zemlji.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.