MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
260. Pismo
Jednom čitaocu: O vodi živoj (Jn. 4.)
 
Iz razgovora Gospoda sa ženom Samarjankom vidi se, koliko su neshvatljive duhovne stvarnosti onome ko telesno misli. To neshvatanje nije pokazala samo jedna obična žena no i sam Nikodim, knez jevrejski. Tamo žena ne shvata reč o vodi živoj, ovde knez ne shvata reč o ponovnom rođenju čoveka. Zar su i tebi neshvatljive reči o vodi živoj? A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti do vijeka (Jn. 4,14). Često puta jedna reč Svetoga Pisma objašnjava drugu. To je i ovde slučaj. Jer na drugom mestu govori Gospod: Koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti. Voda živa, dakle, tesno je vezana sa verom u Hrista. No šta je sama voda živa? To je Duh Božiji. A voda živa – Duh Božiji, to se vidi iz (Jn. 7,39). Vera u Hrista je kao vodosprovodnik, a Duh Božiji je sama voda živa. Kroz veru dolazi nam duh, bilo od zemlje ili od ada ili od Boga. Kakva vera takav i duh. Kroz veru u Hrista mi zadobijamo Duha Hristova. A Duh Hristov Duh je Božiji. Zašto se Duh Božiji naziva vodom živom? Zato što je on životvorno piće za dušu čovekovu. Od toga pića duša dobija život i radost. Svaka zemaljska slast otvara žeđ za većom slašću, a slast životvornog Duha Božijega ne čezne za većom slašću. Jer od te slasti ne postoji veća. Od svake se vode opet žedni, ali od nebesne struje Duha Gospodnjeg dolazi utoljenje i zasićenje. To su znali sveci Božiji, koji su sve ostavljali, sve žrtvovali, samo da bi u dubini duše svoje otvorili izvor vode koja teče u život vječni.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.